Văn toàn

(Chinhphu.vn) - sáng sủa 6/2, trên Trụ sở tw Đảng, Bộ bao gồm trị tổ chức Lễ ra mắt Quyết định cắt cử Ủy viên Bộ bao gồm trị. Tổng túng thiếu thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định phân công đồng minh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chủ yếu trị giữ lại chức thường trực Ban túng thiếu thư.


*

Đồng chí là Ủy viên Bộ thiết yếu trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV.

Bạn đang xem: Văn toàn

Từ tháng4/2014 - 10/2015, đồng chí đượcBộ thiết yếu trị phân công giữ chức vụ Phó túng thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Từ tháng10/2015 - 2/2016: đồng chítái cử giữ chức vụ Phó túng thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ thiết yếu trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Mina, Cách Chơi Mina Mùa 7, Cách Lên Đồ Mina

*
Tổng túng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định của Bộ chính trị cắt cử đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban bí thư.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ bao gồm trị.

Tháng2/2016, đồng chí Võ Văn Thưởng đượcBộ bao gồm trị phân công tham gia Ban bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.