TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ MÙA DỊCH COVID - ĐEM LẠI LỢI ÍCH VÀ TRỞ NGẠI GÌ?