Tiểu sử võ văn kiệt


Bạn đang xem: Tiểu sử võ văn kiệt

Năm 1938, bằng hữu tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế. Mon 11-1939, bằng hữu được thu nhận vào Đảng cùng sản Đông Dương, làm túng thiếu thư chi bộ, thị xã ủy viên với tham gia cuộc khởi nghĩa nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm. Từ năm 1941-1945, đồng chí hoạt động cách mạng nghỉ ngơi Rạch Giá, thâm nhập Tỉnh ủy lâm thời và tham gia khởi nghĩa cướp cơ quan ban ngành ở tỉnh giấc Rạch Giá. Sau Tổng Khởi nghĩa mon Tám năm 1945, khi thực dân Pháp tái chỉ chiếm Nam Bộ, bạn hữu làm Ủy viên chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh tây-nam Bộ. Năm 1950, bạn hữu được điều về tỉnh bạc đãi Liêu làm Phó túng bấn thư rồi túng bấn thư tỉnh giấc ủy bạc Liêu. Năm 1955, đồng chí được bầu làm Ủy viên Xứ ủy phái nam Bộ, Phó túng thiếu thư liên tỉnh ủy Hậu Giang. Năm 1959, đồng chí được điều về Khu thành phố sài gòn - Gia Định làm túng thiếu thư khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định) đến thời điểm cuối năm 1970. Tại Đại hội Đại biểu nước ta lần thiết bị III của Đảng (năm 1960), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw (BCH TƯ) Đảng. Là Ủy viên tw Cục Miền Nam, bè bạn tiếp tục làm bí thư khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định), rồi túng thiếu thư khu vực ủy quần thể 9 (khu tây-nam Bộ). Năm 1972, bạn hữu được bầu làm Ủy viên bằng lòng BCH TƯ Đảng khóa III. Từ năm 1973-1975, bạn bè được điều về công tác làm việc ở trung ương Cục cùng là Ủy viên thường xuyên vụ trung ương Cục Miền Nam. Vào thời gian chuẩn bị giải phóng sử dụng Gòn, bè bạn được trung ương Cục cắt cử làm túng thiếu thư Đảng ủy quan trọng trong Ủy ban Quân quản lí TP dùng Gòn. Năm 1976, bạn hữu làm Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TPHCM, được thai làm đbqh khóa VI. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần sản phẩm công nghệ IV của Đảng (năm 1976), bè bạn được bầu lại vào BCH TƯ Đảng, được BCH TƯ Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị với được phân công làm túng thư Thành ủy TPHCM. Tại Đại hội Đại biểu việt nam lần đồ vật V của Đảng (tháng 3-1982), đồng chí tiếp tục được thai lại vào BCH TƯ Đảng, được BCH TƯ Đảng thai làm Ủy viên Bộ chủ yếu trị.

Xem thêm: 2 Thoughts On “ Hướng Dẫn Scan Trên Máy Photo Ricoh Và Toshiba Dễ Dàng

Tại Đại hội Đại biểu việt nam lần vật dụng VI của Đảng (tháng 12-1986), bè bạn tiếp tục được bầu lại vào BCH TƯ Đảng, được BCH TƯ Đảng thai làm Ủy viên Bộ bao gồm trị. Tháng 2-1987, bè bạn được thai làm đại biểu quốc hội khóa VIII cùng được Quốc hội phê chuẩn chỉnh giữ chức chủ nhiệm Ủy ban chiến lược Nhà nước, Phó chủ tịch Thường trực rồi Phó nhà tịch trước tiên Hội đồng bộ trưởng. Tại Đại hội Đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị VII của Đảng (tháng 6-1991), bè bạn tiếp tục được thai lại vào BCH TƯ Đảng, được BCH TƯ Đảng bầu làm Ủy viên Bộ chính trị. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII, bằng hữu được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó quản trị Hội đồng nhất trưởng; sau đó, trên kỳ họp đồ vật 9 Quốc hội khóa VIII (tháng 8-1991), bạn bè được Quốc hội thai giữ chức chủ tịch Hội đồng hóa trưởng. Tại Đại hội Đại biểu nước ta lần vật dụng VIII của Đảng (tháng 6-1996), bạn bè tiếp tục được bầu lại vào BCH TƯ Đảng, được BCH TƯ Đảng bầu làm Ủy viên Bộ chính trị cùng được cử làm Ủy viên hay vụ Bộ chính trị. Tại kỳ họp trước tiên Quốc hội khóa IX (1992 - 1997), bằng hữu được Quốc hội bầu làm Thủ tướng chủ yếu phủ, Phó quản trị Hội đồng Quốc phòng cùng An ninh. Từ mon 12-1997 mang đến tháng 4-2001, bạn bè được hội nghị lần thứ bốn BCH TƯ Đảng khóa VIII cử làm vắt vấn BCH TƯ Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX. Do bao gồm công lao lớn lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cùng dân tộc, đồng minh đã được Đảng với Nhà nước khuyến mãi ngay thưởng Huân chương Sao vàng, những huân chương, huy chương cao siêu khác với Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Thông cáo đặc biệt
*

Lễ viếng, lễ tróc nã điệu và lễ chôn cất Tang lễ đồng minh Võ Văn Kiệt được tổ chức triển khai trọng thể theo nghi tiết Quốc tang. Linh cữu bè bạn Võ Văn Kiệt quàn tại Hội trường Thống tốt nhất - TPHCM. Lễ viếng đồng minh Võ Văn Kiệt được tổ chức triển khai tại Hội ngôi trường Thống Nhất, ban đầu từ 8 tiếng ngày 14-6 đến 8 giờ 30 phút ngày 15-6. Lễ truy điệu bạn hữu Võ Văn Kiệt được tổ chức triển khai tại Hội ngôi trường Thống Nhất, bắt đầu từ 9h ngày 15-6. Lễ an táng bạn hữu Võ Văn Kiệt được tổ chức cùng ngày tại nghĩa địa TPHCM. Đài Truyền hình toàn nước và Đài tiếng nói toàn nước sẽ tường thuật thẳng lễ truy tìm điệu cùng lễ an táng đồng minh Võ Văn Kiệt trên TPHCM. Cùng thời hạn tổ chức lễ viếng với lễ truy hỏi điệu bè bạn Võ Văn Kiệt trên TPHCM, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy tìm điệu đồng chí tại Trung tâm họp báo hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, cha Đình - hà nội thủ đô và trên trụ sở ubnd tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian 2 ngày Quốc tang (14 với 15-6), những công sở, nơi nơi công cộng treo cờ rủ và kết thúc các hoạt động vui chơi giải trí giải trí.