Mai lệ huyền, một "đệ nhất sexy" và một người phụ nữ bình thường — tiếng việt