Giọng ca hải ngoại băng tâm lần đầu tiết lộ kỉ niệm tình cảm giữa mình với đan nguyên