Thông tư hướng dẫn quyết định 58/2015/qđ-ttg

Trình duyệt của bạn đã tắt tính năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để xem thêm cách nhảy JavaScript, hãy nhấn vào vào đây!
*

-- toàn bộ chủ đề -- Văn phiên bản pháp quy » Công văn Văn bản pháp quy » Thông tứ Văn bạn dạng pháp quy » ra quyết định Văn bạn dạng pháp quy » Nghị định Văn bản pháp quy » thông tin Văn phiên bản pháp quy » chỉ dẫn Văn bạn dạng pháp quy » report Văn phiên bản pháp quy » chỉ thị Văn bạn dạng pháp quy » chiến lược
-- tất cả -- Bùi quang vinh Bùi Văn Ga Bùi Văn Ga Đỗ hoàng anh Tuấn Hà Công Tuấn hồ nước Thành Sơn không giống Lê Vĩnh Tân Nguyễn Công Nghiệp Nguyễn Hữu Chí Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Văn hưởng trọn Nguyễn tấn tới Nguyễn Xuân Phúc Phạm Vũ Luận đánh Lâm trần Tuấn Anh è cổ Văn Sơn trần Văn Tùng è cổ Xuân Hà Trương Minh Tuấn Vũ Thị Mai
-- toàn bộ cơ quan ban hành -- Quốc hội cơ quan chính phủ Bộ planer Đầu tư bộ Tài chủ yếu Bộ khoa học & công nghệ Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành Trường Đại học Nha Trang Phòng chiến lược Tài bao gồm Liên tịch cỗ Xây Dựng bộ Công thương bộ Công an Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn cỗ Thông tin truyền thông

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2015/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM năm ngoái CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thông bốn này phía dẫn một vài nội dung của ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chính sách quản lý, thực hiện máy móc, sản phẩm công nghệ của phòng ban nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây call là đưa ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTg) về: nguồn xuất hiện máy móc, thiết bị; thay thế sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng công sở phổ biến; thay thế máy móc, lắp thêm tại các phòng để phục vụ vận động chung của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị; phát hành tiêu chuẩn, định mức lắp thêm móc, thiết bị chuyên dùng; trang bị, thay thế máy móc, thiết bị siêng dùng; điều chỉnh mức giá thành trang bị trang bị móc, thiết bị văn phòng công sở phổ biến; thuê sản phẩm công nghệ móc, sản phẩm tại cơ quan, tổ chức, đối kháng vị; khoán ngân sách đầu tư sử dụng thứ móc, thiết bị công sở phổ biến.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn quyết định 58/2015/qđ-ttg


Nội dung

BỘ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 19/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 02năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ58/2015/QĐ-TTGNGÀY 17 THÁNG 11 NĂM năm ngoái CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật chi phí nhà nước ngày 16 mon 12 năm 2002;

Căn cứ cơ chế Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày thứ 3 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số52/2009/NĐ-CPngày 03 mon 6 năm 2009 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và lí giải thi hành một sốđiều của lao lý Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CPngày 23 tháng 12 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của cục Tài chính;

Căn cứ ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, cơ chế quản lý, áp dụng máy móc, thiết bị của cơ sở nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của cục trưởng Cục thống trị công sản,

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tứ hướng dẫn một sốnội dung của đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chính sách quản lý, sử dụng máy móc, sản phẩm công nghệ của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này hướng dẫn một vài nội dung của ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, cơ chế quản lý, thực hiện máy móc, thiết bị của ban ngành nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là quyết định số58/2015/QĐ-TTg)về: nguồn có mặt máy móc, thiết bị; thay thế máy móc, thiết bị công sở phổ biến; thay thế sửa chữa máy móc, đồ vật tại những phòng để phục vụ vận động chung của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị; ban hành tiêu chuẩn, định mức đồ vật móc, thiết bị chăm dùng; trang bị, sửa chữa máy móc, thiết bị siêng dùng; điều chỉnh mức giá trang bị sản phẩm móc, thiết bị văn phòng phổ biến; thuê lắp thêm móc, đồ vật tại cơ quan, tổ chức, solo vị; khoán kinh phí đầu tư sử dụng đồ vật móc, thiết bị công sở phổ biến.

2. Đối tượng áp dụng

a) ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội được giá cả nhà nước đảm bảo an toàn kinh tầm giá hoạt động, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, Ban quản lý chương trình, dự án công trình sử dụng vốn giá cả nhà nước (sau đây hotline là cơ quan, tổ chức, solo vị).

b) Cán bộ, công chức, viên chức thao tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 2. Nguồn sinh ra máy móc, thiết bị

1. Vật dụng móc, thiết bị phục vụ công tác được sắm sửa từ các nguồn ngân sách đầu tư sau:

a) ngân sách đầu tư được cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền giao trong dự toán túi tiền hàng năm của cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;

b) Nguồn kinh phí từ quỹ phân phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo quy định;

c) Nguồn kinh phí đầu tư thuộc những chương trình, dự án công trình sử dụng vốn công ty nước (bao có vốn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu chính phủ; trái phiếu cơ quan ban ngành địa phương; nguồn cung cấp chính thức ODA và vốn vay mượn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay khuyến mãi của cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia).

Đối với những chương trình, dự án đầu tư chi tiêu từ các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng quy định về tiêu chuẩn, định mức, cơ chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị nguyên lý tại quyết định số58/2015/QĐ-TTgvà Thông bốn này.

d) những nguồn kinh phí hợp pháp không giống theo quy định.

2. Trang bị móc, thiết bị dìm điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Thứ móc, lắp thêm là các tài sản được xác lập quyền sở hữu của phòng nước giao mang lại cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, thực hiện theo pháp luật của pháp luật.

Điều 3. Sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng công sở phổ biến

Việc sửa chữa máy móc, lắp thêm văn phòng thịnh hành quy định tạiĐiều 5, Điều 6 và Điều 7 quyết định số58/2015/QĐ-TTgđược triển khai như sau:

1. Lắp thêm móc, vật dụng văn phòng phổ cập trang bị cho những chức danh giải pháp tạiĐiều 5 đưa ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTgđược sửa chữa thay thế theo yêu mong công tác.

2. Sản phẩm công nghệ móc, thứ văn phòng phổ biến quy định tạiĐiều 6 cùng Điều 7 đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgđược sửa chữa thay thế khi đã thực hiện vượt quá thời hạn theo nguyên tắc tại Thông tứ số162/2014/TT-BTCngày 06 tháng 11 năm năm trước của bộ Tài bao gồm quy định về chính sách quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan đơn vị nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông bốn số162/2014/TT-BTC)mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị nứt mà không đảm bảo an ninh khi vận hành.

3. Việc thay thế máy móc, thứ văn phòng phổ cập được tiến hành theo máy tự như sau:

a) thừa nhận điều đưa từ những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng theo ra quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Mua bắt đầu trong trường hợp không tồn tại máy móc, máy để thừa nhận điều gửi theo nguyên tắc tại điểm a khoản này.

4. Giá chỉ mua new máy móc, vật dụng văn phòng thông dụng thực hiện nay theo hình thức tại quyết định số58/2015/QĐ-TTglà giá mua đã bao gồm các một số loại thuế yêu cầu nộp theo dụng cụ của pháp luật.

5. Khi được sửa chữa máy móc, thiết bị công sở phổ biến, trường hợp sản phẩm công nghệ móc, sản phẩm được xử lý theo hình thức thanh lý thì số chi phí thu được sau khoản thời gian trừ các ngân sách có tương quan theo giải pháp của lao lý về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giải pháp xử lý như sau:

a) Được nộp vào ngân sách nhà nước theo luật của luật pháp về giá thành nhà nước (đối với phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh chi phí hoạt động, Ban cai quản Chương trình, dự án công trình sử dụng vốn chi tiêu nhà nước);

b) Được quản lý, thực hiện theo pháp luật về chế độ tự nhà của đơn vị sự nghiệp công lập và luật pháp về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đối với đơn vị sự nghiệp công lập);

c) Được áp dụng để trả nợ vay, chi phí huy động so với máy móc, thiết bị có mặt từ nguồn ngân sách vay (đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập); số sót lại (nếu có) được giải pháp xử lý theo quy định tại điểm b khoản này.

Điều 4. Thay thế máy móc, thứ tại các phòng nhằm phục vụ vận động chung của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị

Việc thay thế máy móc, sản phẩm tại các phòng nhằm phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng quy định trên Điều 8 ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgđược tiến hành như sau:

1. Lắp thêm móc, sản phẩm được sửa chữa thay thế khi đã thực hiện vượt quá thời hạn theo qui định tại Thông tư số162/2014/TT-BTCmà không thể liên tiếp sử dụng hoặc bị nứt mà không đảm bảo bình an khi vận hành;

2. Việc thay thế máy móc, sản phẩm tại những phòng để phục vụ chuyển động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai theo chính sách tại khoản 2 Điều 3 Thông tứ này;

3. Giá chỉ mua new máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã bao gồm các nhiều loại thuế đề xuất nộp theo cơ chế của pháp luật;

4. Lúc được sửa chữa thay thế máy móc, thiết bị tại các phòng nhằm phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, solo vị, ngôi trường hợp đồ vật móc, thứ được giải pháp xử lý theo hình thức thanh lý thì số chi phí thu được sau thời điểm trừ các ngân sách chi tiêu có tương quan được xử lý theo pháp luật tại khoản 5 Điều 3 Thông tứ này.

Điều 5. Phát hành tiêu chuẩn, định mức; trang bị và thay thế sửa chữa máy móc, thiết bị chăm dùng

1. Việc phát hành tiêu chuẩn, định nút trang bị trang bị móc, trang bị chuyên cần sử dụng theo giải pháp tạiĐiều 9 quyết định số58/2015/QĐ-TTgđược thực hiện như sau:

1.1. Việc xác minh giá làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, vật dụng chuyên cần sử dụng là giá thịnh hành trên thị phần (giá sẽ được những nhà hỗ trợ niêm yết, thông báo trên thị trường) hoặc xem thêm giá mua của những kỳ trước.

1.2. Đối với trang bị móc, thiết bị chăm dùng có giá từ 500 triệu đ trở lên/01 đơn vị tài sản:

a) Đối cùng với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý: bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ, cơ sở khác làm việc Trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức thứ móc, đồ vật chuyên sử dụng (số lượng, chủng loại, nút giá) trang bị cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi làm chủ sau lúc có chủ ý thống nhất bởi văn phiên bản của cỗ Tài bao gồm về tiêu chuẩn, định mức sản phẩm công nghệ móc, sản phẩm chuyên cần sử dụng (số lượng, chủng loại); đồng thời, gửi bộ Tài chủ yếu để phối hợp quản lý.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản ngại lý: chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị móc, vật dụng chuyêndùng(số lượng, chủng loại, nấc giá) trang bị cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi làm chủ sau lúc có ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở tại Hội đồng nhân dân cùng cấp về tiêu chuẩn, định mức sản phẩm móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại).

1.3. Đối với vật dụng móc, thiết bị chuyên dùng có mức giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị chức năng tài sản: cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phát hành tiêu chuẩn, định mức đồ vật móc, lắp thêm chuyên dùng (số lượng, chủng loại, nút giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản ngại lý.

2. Trang bị, thay thế máy móc, thiết bị chăm dùng:

2.1. Việc trang bị, sửa chữa thay thế máy móc, lắp thêm chuyên dùng được thực hiện theo các bề ngoài sau:

a) thừa nhận điều gửi từ những cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền;

b) Mua mới trong ngôi trường hợp không tồn tại máy móc, trang bị chuyên dùng để làm nhận điều chuyển theo nguyên lý tại điểm a khoản này.

2.2. Căn cứ dự toán ngân sách được chăm bẵm hàng năm, quỹ phân phát triển hoạt động sự nghiệp với nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, solo vị; địa thế căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thứ chuyên cần sử dụng đã được ban hành, bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ, cơ sở khác sống trung ương, nhà tịchỦyban nhân dân cung cấp tỉnh đưa ra quyết định hoặc theo phân cấp thẩm quyền ra quyết định việc buôn bán máy móc, trang bị chuyên cần sử dụng (số lượng, chủng loại, giá bán mua) cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản ngại lý.

3. Kho bội nghĩa Nhà nước địa thế căn cứ tiêu chuẩn, định mức sản phẩm công nghệ móc, thiết bị chuyên dùng bởi cơ quan có thẩm quyền ban hành theo chế độ tại khoản 1 Điều này thực hiện kiểm soát điều hành chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, 1-1 vị thực hiện mua sắm.

4. Vật dụng móc, sản phẩm công nghệ chuyên sử dụng được thanh lý trong những trường vừa lòng sau:

a) Đã áp dụng vượt quá thời hạn sử dụng theo chế độ mà không thể thường xuyên sử dụng;

b) bị hư hỏng không thể thực hiện hoặc việc sửa chữa không tồn tại hiệu quả.

c) Số tiền thu được từ thanh lý lắp thêm móc, vật dụng chuyên dùng được cai quản theo nguyên lý tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

Điều 6. Điều chỉnh mức giá trang bị đồ vật móc, thiết bị công sở phổ biến

Thẩm quyền điều chỉnh mức giá trang bị thứ móc, sản phẩm công nghệ văn phòng thông dụng theo phương pháp tạiĐiều 10 ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTgđược tiến hành như sau:

1. Ngôi trường hợp những cơ quan, tổ chức, 1-1 vị có nhu cầu phải trang bị trang bị móc, sản phẩm công nghệ văn phòng phổ cập có giá sở hữu cao hơn không thực sự 10% so với mức giá thành quy định tạiĐiều 6 với Điều 7 quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, những cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xem xét, ra quyết định và phụ trách về đưa ra quyết định của mình.

2. Ngôi trường hợp quan trọng phải trang bị thiết bị móc, sản phẩm văn phòng phổ biến có giá thành cao hơn từ bên trên 10% đến không thật 20% so với mức giá quy định tạiĐiều 6 với Điều 7 quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ra quyết định trên cơ sở ý kiến đề xuất bằng văn bản của bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, những cơ quan khác ở tw và quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Shampoo Nghĩa Là Gì ? Top 3 Dầu Gội Shampoo Tốt Nhất Hiện Nay

Văn phiên bản đề nghị phải thể hiện những nội dung: sự đề xuất thiết, vì sao mua sắm, giá cài đặt dự kiến và số tiền vượt so với mức giá quy định tại đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgnguồn kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng công sở phổ biến.

Điều 7. Thuê lắp thêm móc, đồ vật tại cơ quan, tổ chức, solo vị

1. Cơ quan, tổ chức, 1-1 vị thực hiện thuê lắp thêm móc, thiết bị nhằm phục vụ chuyển động theo cách thức tạiĐiều 11 đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgtrong trường hợp:

a) chưa có máy móc, thiết bị hoặc thiếu đối với tiêu chuẩn, định nấc mà tác động đến việc triển khai chức năng, trách nhiệm được giao;

b) lắp thêm móc, sản phẩm hiện bao gồm đã hỏng hỏng, không hề sử dụng được hoặc ko đảm bảo bình an khi sử dụng;

c) Chỉ có nhu cầu sử dụng trong thời hạn ngắn hoặc không thường xuyên xuyên.

2. Những trường hòa hợp phải triển khai thuê lắp thêm móc, thiết bị mà trên thị phần có cung cấp dịch vụ mang đến thuê; gồm:

a) thứ móc, thiết bị có nhu cầu sử dụng trong thời gian dưới 12 mon hoặc chỉ sử dụng tối đa không thực sự 03 (ba) lần/năm;

b) thiết bị móc, thiết bị ship hàng công tác quản lý dự án mong muốn sử dụng dưới 1/2 thời gian áp dụng theo chế độ quy định hoặc đã có được cấp bao gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được đầu tư, xây dựng, mua sắm, đón nhận tài sản nhưng đề xuất thuê nhằm sử dụng trong thời điểm tạm thời trong thời gian triển khai triển khai việc chi tiêu xây dựng, cài đặt sắm, tiếp nhận.

3. Các trường hợp khác không thuộc dụng cụ tại khoản 2 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng xem xét, trình cấp có thẩm quyền luật tạikhoản 2 Điều 11 ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgquyết định bài toán thuê sản phẩm móc, thiết bị bảo đảm an toàn việc đi thuê có hiệu quả hơn việc mua sắm.

4. Câu hỏi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc, trang bị được tiến hành theo phương pháp của pháp luật về đấu thầu và quy định về cai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Ngân sách đầu tư thuê thứ móc, sản phẩm được sắp xếp từ nguồn kinh phí được phép thực hiện theo luật pháp tại khoản 1 Điều 2 Thông bốn này.

Điều 8. Khoán kinh phí sử dụng đồ vật móc, thiết bị văn phòng phổ biến

1. Bài toán khoán ngân sách đầu tư sử dụng lắp thêm móc, thiết bị văn phòng thông dụng theo cách thức tạiĐiều 12 đưa ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTgchỉ áp dụng so với máy móc, sản phẩm công nghệ văn phòng thông dụng quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 2 ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

2. Căn cứ loại thứ móc, trang bị văn phòng thịnh hành theo giải pháp tạiđiểm a khoản 1 Điều 2 quyết định số 58/2015/QĐ-TTgvà thực tiễn điều kiện thao tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ, cơ sở khác ở Trung ương, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho thẩm quyền ra quyết định việc khoán kinh phí sử dụng sản phẩm công nghệ móc, sản phẩm công nghệ văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lí lý.

3. Nút khoán ngân sách đầu tư sử dụng thứ móc, máy văn phòng phổ cập được xác định theo công thức sau:

Mức khoán ngân sách đầu tư sử dụng sản phẩm móc, thiết bị văn phòng và công sở phổ biến/tháng

=

Giá mua bắt đầu máy móc, thiết bị công sở phổ biếntrên thị trường

:

Thời gian áp dụng theo giải pháp (năm)

:

12 tháng

Trong đó:

- giá chỉ mua new máy móc, thiết bị văn phòng phổ cập trên thị trường được khẳng định trên cửa hàng lấy báo giá của tối thiểu ba nhà cung ứng (ba nhà cung ứng phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện: có thư ủy quyền hoặc giấy phép bán sản phẩm của công ty sản xuất; bao gồm giấy cam kết bán hàng của đại lý được ủy quyền hoặc trong phòng phân phối chấp nhận tại Việt Nam) hoặc tìm hiểu thêm giá mua máy móc, thiết bị của các kỳ trước, bảo đảm an toàn không cao hơn mức giá thành theo mức sử dụng tại các Phụ lục ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

- thời hạn sử dụng theo phép tắc được xác định theo thời hạn sử dụng thứ móc, thứ văn phòng thông dụng theo chính sách quản lý, tính hao mòn tài sản cố định và thắt chặt trong cơ sở nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giải pháp tại Thông bốn số162/2014/TT-BTCTrường hợp thiết bị móc, thứ không thuộc quy định tại Thông bốn số162/2014/TT-BTCthờigian thực hiện máy móc, đồ vật tính bởi 05 (năm) năm.

4. Mức khoán kinh phí đầu tư sử dụng lắp thêm móc, lắp thêm văn phòng phổ cập quy định tại khoản 3 Điều này được giao dịch thanh toán cho cán bộ, công chức, viên chức theo tháng.

5. Cán bộ, công chức, viên chức dấn khoán ngân sách đầu tư sử dụng đồ vật móc, máy văn phòng thịnh hành có nhiệm vụ tự trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, đảm bảo an toàn phục vụ yêu ước công tác.

6. Kinh phí đầu tư khoán được sắp xếp từ nguồn ngân sách đầu tư được phép sử dụng theo pháp luật tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Ngôi trường hợp con số máy móc, máy trang bị được cán bộ, công chức, viên chức và các phòng làm việc, chống phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được trang bị tương xứng với lao lý tại quyết định số58/2015/QĐ-TTgthì được tiếp tục sử dụng cho đến khi đủ đk thanh lý theo quy định, không tiến hành trang bị mới.

2. Trường hợp con số máy móc, vật dụng trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và những phòng làm cho việc, chống phục vụ chuyển động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được máy vượt so với nguyên lý tại quyết định số58/2015/QĐ-TTgthì được điều chuyển từ chỗ thừa sang chỗ thiếu theo giải pháp của lao lý về quản lí lý, sử dụng gia sản nhà nước; số sót lại được cách xử lý (bán, thanh lý ...) theo biện pháp của lao lý về quản ngại lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Trường đúng theo cán bộ, công chức, viên chức giao vận vị trí công tác làm việc giữa các phần tử trong cơ quan nhưng mà máy móc, thiết bị hiện có vẫn tồn tại sử dụng được và cân xứng với tiêu chuẩn, định mức nguyên lý tại quyết định số58/2015/QĐ-TTgthì vẫn liên tục sử dụng các máy móc, đồ vật này, không download mới cho đến khi đủ đk thanh lý.

4. Trường hòa hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác làm việc theo lý lẽ thì sản phẩm móc, thiết bị được xem như xét, điều chuyển cho cán bộ, công chức, viên chức khác đầy đủ tiêu chuẩn hoặc điều chuyển cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác theo đưa ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền hoặc cách xử lý bán, thanh lý theo nguyên lý của luật pháp về quản lí lý, sử dụng gia tài nhà nước.

5. Vật dụng móc, máy đủ đk bán, thanh lý, điều chuyển yêu cầu xử lý kịp thời, tránh lỗi hỏng, mất mát, giảm giá trị theo dụng cụ của điều khoản về quản ngại lý, sử dụng gia sản nhà nước. Trường đúng theo không cách xử lý kịp thời làm cho hư hỏng, mất mát, giảm giá trị của tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm bị cách xử lý theo dụng cụ của pháp luật.

6. Trường hợp những Bộ, ngành, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị móc, máy chuyên sử dụng trước ngày ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgcó hiệu lực hiện hành thi hành (ngày 01 mon 01 năm 2016) mà tương xứng với hiện tượng tại ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgthìcác Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc trang bị đồ vật móc, thứ chuyên dùng theo định mức vẫn ban hành.

Trường hợp tiêu chuẩn, định mức sản phẩm móc, sản phẩm công nghệ chuyên cần sử dụng đã phát hành chưa tương xứng với pháp luật tại đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgcác Bộ, ngành, địa phương tiến hành điều chỉnh cho cân xứng với cơ chế tại đưa ra quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

Điều 10. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 16 tháng 3 năm 2016.

2. Thông bốn này sửa chữa Thông tư số94/2006/TT-BTCngày 09 mon 10 năm 2006 của cục Tài chính hướng dẫn triển khai Quyết định số170/2006/QĐ-TTgngày 18 mon 7 năm 2006 của Thủ tướng bao gồm phủvề việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định nấc trang thiết bị và phương tiện thao tác của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức công ty nước.

3. Các trường vừa lòng phát sinh kể từ ngày 01 tháng01 năm 2016 được tiến hành theo lao lý tại đưa ra quyết định số58/2015/QĐ-TTgvà chỉ dẫn tại Thông bốn này.

4. Ngôi trường hợp những văn phiên bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu vận dụng tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế đó.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc, đề nghị những Bộ, ban ngành Trungươngvà địa phương phản ánh kịp thời về bộ Tài chủ yếu để phối kết hợp giải quyết./.

Nơi nhận:- Ban túng bấn thư trung ương Đảng;- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ;- Văn phòng tw và những Ban của Đảng;- văn phòng công sở Tổng túng bấn thư; văn phòng và công sở Quốc hội;- Văn phòng quản trị nước; Văn phòng thiết yếu phủ;- Viện Kiểm cạnh bên Nhân dân về tối cao;- Tòaán Nhân dân buổi tối cao; kiểm toán Nhà nước;- các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ;- phòng ban Trung ương của những đoàn thể;- HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực ở trong Trung ương;- Sở Tài chính, Kho bội nghĩa nhà nước những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;- Cục đánh giá văn bạn dạng (Bộ tứ pháp);- Công báo;- Cổng TTĐT: bao gồm phủ, bộ Tài chính, cục QLCS;- những đơn vị thuộc bộ Tài chính;- Lưu: VT, QLCS.