Thông tư hướng dẫn nghị định 191/2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP.. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

thủ đô, ngày 13 mon 12 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 mon 6năm 2003 của nhà nước phương tiện chi tiết cùng lý giải thực hiện Luật ngân sáchNhà nước;

Căn uống cđọng Nghị định số 118/2008/NĐ-CPhường ngày 27 tháng11 năm 2008 của Chính phủ lao lý chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ với cơ cấu tổ chức tổchức của Bộ Tài chính;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 01/2008/NĐ-CPhường ngày 3 tháng01 năm 2008 của nhà nước điều khoản công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chứccủa Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CPhường ngày 10tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP.. ngày 3mon 0một năm 2008 của Chính phủ;

Thực hiện nay Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng01 năm 2012 của Thủ tướng tá Chính phủ phê chuẩn y Cmùi hương trình khoa học với công nghệphục vụ thiết kế nông xã new quá trình 2011-2015;

Sở trưởng Sở Tài thiết yếu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpcùng Phát triển nông xã ban hành Thông tứ liên tịch giải đáp chính sách quản lýtài chính so với kinh phí Chương thơm trình khoa học với công nghệ ship hàng xây dựngnâng xã new giai đoạn 2011-năm ngoái,

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này khuyên bảo triển khai cơ chế thống trị tàibao gồm so với kinh phí Chương thơm trình kỹ thuật cùng công nghệ phục vụ xây đắp nôngbuôn bản bắt đầu quy trình 2011-2015 (dưới đây gọi tắt là Chương thơm trình).

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 191/2013

2. Đối tượng áp dụng:

Các phòng ban làm chủ bên nước, các tổ chức công nghệ,công ty lớn cùng cá nhân tđam mê gia triển khai đề bài, mô hình, lịch trình huấn luyện,tập huấn cùng xây cất khối hệ thống đại lý dữ liệu về nông buôn bản new trực thuộc Chươngtrình.

Điều 2. Nguồn kinh phí đầu tư thực hiệnChương thơm trình

1. Chi sự nghiệp khoa học cùng technology ở trong ngânsách Trung ương.

b) Hỗ trợ desgin một vài dự án mô hình trình diễnnông xóm mới tất cả đặc thù vùng, miền về nông xã mới trên đại lý vận dụng cácthắng lợi, chiến thuật khoa học và công nghệ theo nguyên lý trên khoản4 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg để từ kia tổ chức triển khai nhân rộng trên phạmvi cả nước;

c) Xây dựng văn bản với tổ chức triển khai các cmùi hương trìnhđào tạo và huấn luyện, tập huấn đội ngũ nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng kỹ thuật vàcông nghệ cho những đối tượng người sử dụng bao gồm tương quan tới sự việc chế tạo nông thôn mới (đặcbiệt là cán bộ chuyển giao technology giao hàng chế tạo nông làng mạc mới) mang đến cung cấp tỉnh;

d) Xây dựng khối hệ thống đại lý tài liệu về nông thôn mớiship hàng Chương thơm trình tạo nông làng mạc new (ko giống nhau với những nội dungđã được chi tiêu từ bỏ Chương thơm trình mục tiêu non sông về xây đắp nông xóm mới)theo điều khoản tại khoản 6 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg.

2. Chi sự nghiệp công nghệ với technology nằm trong ngânsách địa phương thơm, nguồn tài trợ quốc tế, của các doanh nghiệp, những tổ chức hợptác nông nghiệp và các nguồn vốn hợp tác ký kết khác.

a) Thực hiện nay các vấn đề phân tích công nghệ phục vụnhu yếu của địa phương theo phép tắc trên khoản 1, 2, 3 Mục II Điều1 Quyết định số 27/QĐ-TTg;

b) Hỗ trợ xây đắp một số dự án công trình quy mô trình diễnvề nông thôn mới bên trên cửa hàng áp dụng những thành tựu, chiến thuật kỹ thuật và côngnghệ theo lý lẽ tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số27/QĐ-TTg nhằm từ bỏ kia tổ chức triển khai nhân rộng lớn trên phạm vi địa phương;

c) Triển knhị nhân rộng lớn quy mô diễn giả về nôngxã new trên cửa hàng hiệu quả quy mô nông làng mới bởi vì ngân sách Trung ương hỗ trợtriển khai bên trên địa phận địa phương;

d) Xây dựng khối hệ thống các đại lý dữ liệu về nông buôn bản mớitại địa phương;

đ) Tổ chức tiến hành những công tác huấn luyện, tậphuấn nhằm mục tiêu nâng cấp năng lực thâu tóm, vận dụng khoa học cùng công nghệ cho những đốitượng bao gồm tương quan đến việc sản xuất nông thôn bắt đầu (đặc biệt là đội ngũ cán bộbàn giao technology địa phương thơm, dân cày cùng doanh nghiệp).

Điều 3. Điều khiếu nại thực hiện đềtài, quy mô của Cmùi hương trình

1. Đối tượng và điều kiện thực hiện đề tài

a) Đối tượng: Các đề bài nghiên cứu và phân tích khoa học theo nộidung qui định trên khoản 1, 2, 3 Mục II, Điều 1 Quyết định số27/QĐ-TTg.

b) Điều kiện thực hiện đề tài:

- Có cửa hàng mừng đón sản phẩm của vấn đề (bao gồmcả chủ đề vẻ ngoài, chính sách);

- Đăng cam kết công bố bài bác báo trên Tạp chí Khoa học tập vàcông nghệ của Sở Nông nghiệp với Phát triển nông buôn bản, các Bộ, ngành, hoặc Tạpchí Khoa học technology quốc tế (so với đề bài bởi vì chi phí Trung ương hỗ trợ);Đăng cam kết ra mắt bài báo bên trên Tạp chí khoa học và technology của Sở, ngành; hoặcTạp chí Khoa học technology nước ngoài; hoặc Tạp chí kỹ thuật trực thuộc địa phươnglàm chủ (so với chủ đề do giá thành địa phương hỗ trợ).

2. Đối tượng cùng ĐK triển khai dự án tế bào hình:

a) Đối tượng: Các mô hình tiến hành văn bản quy địnhtại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg;

b) Điều khiếu nại đơn vị chức năng tiến hành dự án công trình tế bào hình:

- Có công dụng, nhiệm vụ phù hợp cùng với nghành nghề thuộcdự án công trình quy mô phải triển khai theo phía dẫn của Bộ Nông nghiệp với Phát triểnnông xóm (đối với các dự án công trình do ngân sách Trung ương cung ứng gớm phí); Ủy Ban Nhân Dân cấpthức giấc (so với những dự án vị ngân sách địa phương cung ứng kinh phí);

- Cam kết chi tiêu vốn mang đến dự án công trình mô hình phù hợp vớitrải đời nghệ thuật mô hình theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nônglàng (đối với những dự án vì chưng chi phí Trung ương hỗ trợ kinh phí); Ủy Ban Nhân Dân cấp cho tỉnh(so với những dự án công trình bởi vì túi tiền địa pmùi hương hỗ trợ khiếp phí).

Kinch tầm giá ngân sách bên nước cung ứng theo quá trình vàkhớp ứng với xác suất đầu tư thực tiễn của công ty dự án quy mô.

Điều 4. Nội dung cùng nút đưa ra đềtài phân tích khoa học

Điều 5. Nội dung, nút hỗ trợthực hiện mô hình

1. Hỗ trợ tiến hành dự án quy mô tổ chức triển khai buôn bản hộinông làng mạc mới; dự án công trình mô hình thí điểm áp dụng cách thức, cơ chế đặc thù trongđầu tư xây cất cùng quản lý cơ sở hạ tầng nông xóm mới: túi tiền Nhà nước hỗtrợ tối nhiều 100% kinh phí đầu tư thực hiện dự án mô hình theo phân cấp cho chi phí Nhà nướchiện nay hành.

2. Hỗ trợ triển khai dự án công trình mô hình quy hướng, kiếntrúc nông xóm mới; dự án quy mô vận dụng technology năng lượng tái chế tạo để xâydựng nông xóm mới; dự án quy mô quản lý môi trường xung quanh nông làng mạc mới; dự án mô hìnhnông nghiệp trồng trọt xanh.

Chi tiêu Nhà nước cung ứng về tối đa 70% kinh phí thựchiện tại dự án quy mô theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành (ko bao gồmcông ty xưởng), phần ngân sách đầu tư sót lại sẽ bởi những công tác cải tiến và phát triển tài chính -làng mạc hội khác cung ứng, tín đồ thụ hưởng trường đoản cú quy mô góp phần.

3. Hỗ trợ thực hiện dự án công trình mô hình bảo vệ, chế biếnsản phẩm nông nghiệp với tổ chức triển khai thêm vào nông nghiệp & trồng trọt hàng hóa; dự án công trình mô hình vận dụng côngnghệ tưới tiêu kết hợp với các biện pháp canh tác nông nghiệp trồng trọt sút phạt thảikhí mê tung với hiệu ứng bên kính; dự án quy mô cung ứng nông nghiệp & trồng trọt vận dụng côngnghệ cao kết phù hợp với cơ giới hóa nông nghiệp: Chi tiêu Nhà nước cung cấp buổi tối đamột nửa kinh phí thực hiện dự án mô hình theo phân cung cấp hiện nay hành (ko bao hàm nhàxưởng), phần kinh phí đầu tư sót lại vẫn vì các tổ chức, bạn tận hưởng tự tiến hành dựán quy mô đóng góp.

4. Quy tế bào dự án quy mô, định nút tài chính nghệ thuật,câu chữ cung ứng của từng loại dự án quy mô phương pháp trên khoản 1, khoản 2, khoản3 Như vậy theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông làng (đối vớinhững mô hình vày Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng tổ chức triển khai thực hiện); UBNDcấp thức giấc (so với những dự án công trình mô hình bởi vì Ủy Ban Nhân Dân cấp cho thức giấc tổ chức triển khai thực hiện).

5. Chi cai quản dự án tế bào hình: đơn vị chức năng xúc tiến thựchiện tại quy mô được chi không thực sự 3% dự toán thù (phần túi tiền hỗ trợ) để bỏ ra côngtác quản lý, lãnh đạo, kiểm soát, tính toán tiến hành quy mô.

Điều 6. Xây dựng câu chữ và tổchức các lịch trình huấn luyện và giảng dạy, tập huấn

2. Chi đào tạo và giảng dạy, tập huấn:

a) Đối tượng: cán cỗ chuyển nhượng bàn giao technology phục vụthi công nông làng bắt đầu cung cấp tỉnh; nông dân và công ty lớn.

b) Nội dung đưa ra tổ chức triển khai những lớp đào tạo và giảng dạy, tập huấn:đưa ra in dán tư liệu, giáo trình trực tiếp lớp học; thuê phương tiện, hội trường,trang lắp thêm phục vụ lớp học; đồ gia dụng tứ thực hành thực tế lớp học tập (giả dụ có); bỏ ra bồi dưỡnggiáo viên, hướng dẫn viên du lịch thực hành thực tế làm việc kỹ thuật; bỏ ra đến học tập viên: hỗ trợchi phí ăn uống, chuyên chở, chi phí sống (ví như có); chi khác: khai giảng, bế giảng, chi phí y tế cholớp học tập.

c) Mức hỗ trợ:

- Đối với người đi học: cung ứng 100% ngân sách tài liệuhọc; cung cấp chi phí bữa ăn đa không thật 25.000 đồng/ngày/ngày thực học tập mang đến ngườikhông hưởng lương tự túi tiền công ty nước; cung ứng tiền thuê địa điểm sinh hoạt đến học viên (nếucó).

Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông xóm biện pháp thờigian huấn luyện, nút chi trả thù lao cho giảng viên thực hành thao tác làm việc nghệ thuật củatừng mô hình lớp học mang đến phù hợp cùng với Việc huấn luyện và giảng dạy cán cỗ bàn giao công nghệGiao hàng xây đắp nông làng mới cấp cho tỉnh.

UBND cấp cho thức giấc biện pháp thời hạn đào tạo, nút chitrả thù lao mang đến giảng viên thực hành thực tế thao tác nghệ thuật của từng mô hình lớp họcđến cân xứng cùng với Việc huấn luyện và đào tạo cán bộ chuyển nhượng bàn giao công nghệ, dân cày với doanhnghiệp.

Xem thêm: Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Khóa Cửa Thông Minh, Kinh Doanh Khóa Điện Tử

Điều 7. Chi hoạt động tầm thường củaCmùi hương trình:

1. Chi ship hàng công tác quản ngại lý:

a) Nội dung chi:

- Chi hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học, sơ kết, tổng kếtchương thơm trình;

- Chi thù lao trách nát nhiệm so với các thành viênBan chỉ đạo, Ban công ty nhiệm chương trình;

- Chi trả tiền lương, chi phí công được cán bộ Vănphòng;

- Chi sở hữu trang bị Giao hàng trực tiếp mang đến Văn uống phòng;

- Chi văn uống chống phđộ ẩm, điện nước, điện thoại của Vănphòng;

- Chi xét phê duyệt, bình chọn, reviews nghiệm thu đềtài, tế bào hình;

- Chi không giống (trường hợp có).

b) Mức bỏ ra thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chếđộ bởi vì ban ngành nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền ban hành đối với phòng ban hành chủ yếu (trừ mứcthù lao trách rưới nhiệm đối với member Ban lãnh đạo, Ban chủ nhiệm Chươngtrình).

2. Chi thù lao trách nát nhiệm so với member Banchỉ đạo, Ban nhà nhiệm Cmùi hương trình:

- Trưởng Ban chỉ đạo:500.000 đồng/tháng;

- Chủ nhiệm cmùi hương trình:500.000 đồng/tháng;

- Thành viên Ban lãnh đạo,Ban chủ nhiệm, Chánh Vnạp năng lượng chống, kế toán thù trưởng văn uống phòng: 400.000 đồng/mon.

- Trưởng, phó trưởng tiểuban; Phó chánh Văn uống phòng; Thư cam kết khoa học: 300.000 đồng/tháng.

Điều 8. Lập, chấp hành cùng quyếttoán:

Việc lập, chấp hành cùng quyết toán kinh phí đầu tư ngânsách đơn vị nước cung cấp ở trong Chương thơm trình tiến hành theo mức sử dụng của Luật Ngân sáchđơn vị nước với những văn uống phiên bản chỉ dẫn hiện hành;

Riêng đối với trọng trách thựchiện tại từ nguồn ngân sách đầu tư ngân sách Trung ương, Thông tư trả lời rõ ràng một trong những nộidung sau:

1. Phân bửa với giao dự toánkinh phí lịch trình được triển khai như sau: Cnạp năng lượng cđọng dựtân oán được cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền phê duyệt; căn cứ kết quả xét chọn, hoặc đấu thầu đềtài, dự án mô hình ở trong Chương trình; Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông xã lậpphương án phân bổ ngân sách đầu tư công tác cho các đơn vị chức năng trực ở trong được xét chọnhoặc trúng thầu các chủ đề, quy mô.

Đối với những đơn vị không trực thuộc Bộ Nông nghiệpcùng Phát triển nông xóm được xét chọn hoặc trúng tuyển chọn các chủ đề, dự án công trình môhình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông làng mạc giao dự toán kinh phí mang lại Vănphòng Chương thơm trình kỹ thuật với công nghệ phục vụ tạo ra nông xã bắt đầu giai đoạn2011-2015 để cam kết hòa hợp đồng triển khai.

Pmùi hương án phân bổ cụ thể theo chủ đề, dự án môhình; gửi Sở Tài thiết yếu đánh giá và thẩm định theo cách thức.

Sau Khi gồm chủ kiến thống nhất của Bộ Tài chủ yếu vềphương pháp phân chia dự tân oán, Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông làng giao dự toánkinh phí đầu tư vấn đề, mô hình cho những đơn vị chức năng dự toán thù trực trực thuộc Bộ (có các đối kháng vịđược xét lựa chọn hoặc trúng thầu các vấn đề, mô hình; Văn chống Chương trình nhằm hợpđồng với những đơn vị chức năng không nằm trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đồng gửi Sở Tài bao gồm, Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước nơiđơn vị mở tài khoản thanh toán, chi tiết theo đề bài, dự án quy mô.

2. Quyết toán:

- Đối cùng với đề bài, dự án môhình do những đơn vị trực nằm trong Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng thực hiện:thường niên tổ chức nhà trì vấn đề, dự án quy mô gồm trách nhiệm lập report quyếttoán thù kinh phí sẽ thực hiện tương ứng với khối lượng các bước sẽ ngừng trongnăm để đưa vào quyết tân oán năm của tổ chức chủ trì.

Sau khi dứt thực hiện chủ đề, trách nhiệm, chủnhiệm đề bài, dự án công trình mô hình gồm trách rưới nhiệm lập report quyết toán trách nhiệm đồngthời với report công dụng nghiên cứu công nghệ của chủ đề, kết quả thực hiện dựán mô hình.

Căn cđọng biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch của Hội đồng khoa học vàtechnology của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ra mắt công dụng trên Tạpchí Khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông làng mạc, những Sở,ngành, hoặc Tạp chí Khoa học technology nước ngoài; Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông xã bao gồm trách rưới nhiệm phê chu đáo quyết toán của đề bài, dự án mô hình.

- Đối cùng với đề bài, dự án công trình môhình vày Văn uống chống Cmùi hương trình cam kết hợp đồng:

Hàng năm bên trên các đại lý số kinh phí được cấp cho trong nămvà trọng lượng các bước triển khai những năm, những cơ sở chủ trì vấn đề, dự ánmô hình tất cả trách rưới nhiệm report quyết toán thù cùng với Văn uống phòng Chương trình đồng thờicùng với báo cáo kết quả phân tích kỹ thuật của đề bài, tác dụng thực hiện quy mô.Trên các đại lý số liệu tkhô nóng toán tạm ứng của những đề tài, dự án công trình cùng với Kho bạc nhà nước,Văn phòng Chương trình gồm trách nhiệm tổng đúng theo quyết tân oán report Sở Nông nghiệpcùng Phát triển nông thôn theo hình thức. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônbao gồm trách nhiệm xét chăm nom quyết tân oán của Vnạp năng lượng phòng Chương trình;

Sau lúc xong triển khai đề bài, nhiệm vụ, chủnhiệm đề tài, dự án quy mô bao gồm trách nát nhiệm lập báo cáo quyết toán thù trọng trách đồngthời cùng với báo cáo hiệu quả nghiên cứu kỹ thuật của đề tài, kết quả tiến hành môhình;

Cnạp năng lượng cứ đọng biên bản nghiệm thu sát hoạch của Hội đồng công nghệ vàcông nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ra mắt kết quả trên Tạpchí Khoa học với technology của Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông buôn bản, những Sở,ngành, hoặc Tạp chí Khoa học tập công nghệ nước ngoài; Sở Nông nghiệp cùng Phát triểnnông xóm bao gồm trách nhiệm phê trông nom quyết toán thù của vấn đề, dự án mô hình.

Điều 9. Công tác đánh giá, báocáo

1. Sở Nông nghiệp với Phát triển nông xóm tất cả tráchnhiệm păn năn hợp với Bộ Khoa học cùng Công nghệ, Sở Tài chủ yếu khám nghiệm chu kỳ, độtxuất thực trạng tiến hành đề tài, dự án quy mô trực thuộc Cmùi hương trình trường đoản cú mối cung cấp kinhgiá thành túi tiền Trung ương; đảm bảo an toàn thống trị, sử dụng ngân sách đầu tư Cmùi hương trình đúng mụctiêu của Cmùi hương trình. Gisát hại vấn đề bố trí kinh phí túi tiền Nhà nước phù hợpvới Xác Suất đầu tư của công ty dự án công trình quy mô theo hiện tượng trên Thông tư này.

2. Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng tất cả tráchnhiệm theo dõi, đánh giá, reviews, chu trình report Thủ tướng tá Chính phủ về tìnhhình triển khai triển khai Chương trình.

3. UBND cung cấp thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương tổchức và kêu gọi những nguồn lực có sẵn, lồng ghép nội dung trách nhiệm của Chương trình vớinhững dự án ở trong Cmùi hương trình mục tiêu đất nước và những lịch trình phạt triểnkinh tế tài chính - làng mạc hội khác nhằm chỉ huy triển khai thực hiện bên trên địa bàn.

UBND cung cấp thức giấc lãnh đạo những ban ngành trực trực thuộc kiểmtra chu trình, bất chợt xuất tình hình thực hiện đề bài, dự án mô hình nằm trong Chươngtrình từ bỏ mối cung cấp kinh phí đầu tư ngân sách địa phương; đảm bảo an toàn thống trị, sử dụng gớm phíđúng mục tiêu của Cmùi hương trình. Gisát hại bài toán sắp xếp kinh phí chi phí Nhà nướccân xứng với Tỷ Lệ đầu tư chi tiêu của công ty dự án công trình mô hình theo khí cụ tại Thông bốn này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông bốn này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1 mon 2 năm2014.

2. Lúc các biện pháp trên Quyết định, Thông tư đượctrích dẫn trên Thông tư này sửa đổi, bổ sung tốt sửa chữa thì vận dụng theo văn bảnnew.

3. Trong quy trình thực hiện nếu bao gồm trở ngại, vướngmắc những đơn vị phản ảnh về Sở Tài chủ yếu, Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thônđể lưu ý nghiên cứu và phân tích sửa đổi cho cân xứng./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Doanh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Minh

Nơi nhận: - VP. Quốc hội; VPhường Chủ tịch nước; VP Chính phủ; - Vnạp năng lượng chống TW và các Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Ban chỉ đạo bên nước về PCTN; - Tòa án quần chúng về tối cao; - Viện kiểm liền kề dân chúng về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Các Bộ, ban ngành ngang Sở, phòng ban thuộc Chính phủ; - Các Đoàn thể, hội quần chúng sinh hoạt TW; - UBND các tỉnh, đô thị trực trực thuộc TW; - Ssinh sống Tài chủ yếu, KBNN các tỉnh giấc, TPhường trực trực thuộc TW; - Ssinh hoạt NN&PTNT các thức giấc, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; Website Sở Tài chính; Website Bộ NN&PTNT; - Lưu: VT Bộ TC; VT Bộ NN&PTNT.