Thông tư hướng dẫn nghị định 101/2017/nđ-cp

Các khóa bồi dưỡng được tính là đề nghị của cán cỗ, công chức

Sở Nội Vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV khuyên bảo Nghị định 101/2017/NĐ-CPhường về huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 101/2017/nđ-cp


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 01/2018/TT-BNV

Hà Nội Thủ Đô, ngày 08 tháng 0một năm 2018

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CPhường NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦACHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn uống cứ đọng Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày03 tháng tư năm 2017 của nhà nước pháp luật chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01mon 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo và huấn luyện, tu dưỡng cán bộ,công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào chế tạo ra,tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

Sở trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tưhướng dẫn một số trong những điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPhường. ngày thứ nhất mon 9 năm 2017của nhà nước về đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức.

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

2. Thông tứ này lí giải triển khai bồidưỡng kỹ năng và kiến thức, khả năng chăm ngành buộc phải sản phẩm năm; in, cấp cho, quản lý cùng sửdụng chứng chỉ bồi dưỡng; tổ chức triển khai tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức sống nướcquanh đó bởi nguồn chi phí công ty nước.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Cán bộ trong những cơ quan đơn vị nước.

2. Công chức trong những phòng ban của ĐảngCộng sản toàn nước, Nhà nước, tổ chức thiết yếu trị - xóm hội nghỉ ngơi Trung ương; sống tỉnh, thànhphố trực trực thuộc Trung ương; nghỉ ngơi thị trấn, quận, thị xóm, thành phố trực thuộc tỉnh giấc, thànhphố trực trực thuộc Trung ương; công chức vào bộ máy chỉ huy, thống trị đơn vị sựnghiệp công lập; công chức xóm, phường, thị xã.

3. Viên chức trongđơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

THỰCHIỆN BỒI DƯỠNG VÀ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 3. Thực hiện bồidưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng siêng ngành nên mặt hàng năm

1. Những công tác, khóa bồi dưỡng,hướng dẫn dưới đây được tính vào vấn đề tiến hành vẻ ngoài bồi dưỡng kỹ năng, kỹnăng siêng ngành đề xuất về tối thiểu thường niên của cán bộ, công chức, viên chức:

a) Các công tác tu dưỡng theo quyđịnh tại Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.. ngày thứ nhất mon 9năm 2017 của Chính phủ về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

b) Các khóa hướng dẫn, tu dưỡng, cậpnhật kiến thức, năng lực nghiệp vụ;

c) Các khóa tu dưỡng ngơi nghỉ quốc tế.

2. Thời gian tsay mê gia những khóa bồi dưỡng,hướng dẫn cơ chế tại khoản 1 Điều này được cùng dồn để tính thời gian thực hiệntu dưỡng kỹ năng, kĩ năng chăm ngành bắt buộc hàng năm.

Ví dụ: Năm 2017, công chức A tđê mê gia01 khóa tu dưỡng update kỹ năng, kĩ năng theo đòi hỏi của địa điểm câu hỏi làmvào 03 ngày; tmê mệt gia 01 khóa tập huấn kỹ năng, tài năng chăm ngành với thờigian 02 ngày. Tổng cộng công chức A sẽ tyêu thích gia 02 khóa bồi dưỡng, tập huấn cùng với thời hạn là05 ngày. bởi thế, công chức A vẫn dứt tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, tài năng chuyênngành nên tối tphát âm năm 2017.

3. Trường hòa hợp khóa tu dưỡng, tập huấntổ chức triển khai kéo dãn dài sang năm sau thì được tính vào bài toán triển khai tu dưỡng kỹ năng,tài năng chăm ngành yêu cầu hàng năm của năm nhưng mà khóa tu dưỡng, tập huấnban đầu.

Ví dụ: Công chức B tsi mê gia khóa bồichăm sóc lịch trình ngạch nhân viên được tổ chức từ ngày 02 tháng 12 năm 2017đến ngày 02 tháng 0hai năm 2018, công chức B được chứng thực là đã thực hiện bồi dưỡngkiến thức, kỹ năng chăm ngành nên buổi tối tgọi năm 2017.

Điều 4. In, cung cấp với quảnlý chứng từ bồi dưỡng

1. Cửa hàng huấn luyện, bồi dưỡng; đại lý đàotạo thành, phân tích được quyền in, cấp cho chứng chỉ những lịch trình bồi dưỡng được cấpcó thẩm quyền giao thực hiện. Mẫu chứng chỉ theo mức sử dụng trên Phụ lục 01 Thông bốn này.

2. Chứng chỉ tu dưỡng được cấp cho 01 lầnđến học tập viên chấm dứt khóa huấn luyện và đào tạo. Trường thích hợp chứng chỉ đã cấp cho học tập viêntuy nhiên phạt hiện bao gồm không nên sót vì chưng lỗi của đại lý đào tạo, bồi dưỡng; các đại lý đào tạo và giảng dạy,nghiên cứu thì các các đại lý giảng dạy, bồi dưỡng; các đại lý huấn luyện, nghiên cứu có tráchnhiệm cấp lại mang đến học tập viên.

3. Trường hòa hợp chứng chỉ bị mất, hỏng hỏng,tín đồ được cấp cho chứng chỉ đề xuất thì được các đại lý giảng dạy, bồi dưỡng; cửa hàng đào tạo và giảng dạy,nghiên cứu cấp thủ tục ghi nhận sẽ ngừng khóa đào tạo. Giấy ghi nhận đã hoànthành khóa đào tạo và huấn luyện có giá trị sử dụng nhỏng chứng chỉ tu dưỡng. Mẫu giấy chứngdấn sẽ xong xuôi khóa đào tạo theo chính sách tại Phụ lục 02 Thông bốn này.

4. Các đại lý giảng dạy, bồi dưỡng; cơ sởhuấn luyện và giảng dạy, phân tích lập sổ cai quản bài toán cấp cho chứng chỉ theo vẻ ngoài hiện hành.Bảo đảm công khai, tách biệt, nghiêm ngặt vào cấp cho chứng chỉ. Nghiêm cấm hầu hết hànhvi gian lận trong việc in, cấp, làm chủ và sử dụng chứng chỉ.

Điều 5. Điều khiếu nại đểđược cấp cho chứng chỉ bồi dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng được cung cấp đến nhữnghọc viên bao gồm đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Tmê man gia học tập tương đối đầy đủ theo quy địnhcủa lịch trình bồi dưỡng;

2. Có đầy đủ những bài xích chất vấn, viết thu hoạch,khóa luận, đề án theo qui định của lịch trình bồi dưỡng; những bài xích chất vấn, viếtthu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt trường đoản cú 05 điểm trsống lên (chnóng theo thang điểm10);

3. Chấp hành quy chế, nội quy học tậpcủa cửa hàng đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng; các đại lý đào tạo và huấn luyện, nghiên cứu và phân tích cùng những luật củaluật pháp về tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức.

Điều 6. Sử dụng chứngchỉ bồi dưỡng

Điều 7. Xử lý vi phạmvào việc in, cấp, làm chủ và áp dụng chứng chỉ bồi dưỡng

1. Chứng chỉ bồi dưỡng bị tịch thu vào cácngôi trường đúng theo sau:

a) Có sự ăn lận trong việc chiêusinch, học tập;

b) Cấp cho tất cả những người không đủ điều kiện; cấpsai trái thẩm quyền;

c) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;

d) Để cho tất cả những người không giống thực hiện.

2. Cán cỗ, công chức, viên chức tất cả hànhvi phạm luật trong câu hỏi in, cung cấp, thống trị cùng thực hiện chứng từ bồi dưỡng, tùy theođặc điểm, mức độ vi phạm, buộc phải Chịu một trong các hình thức kỷ lao lý theo quy địnhcủa Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức. Những hành vi vi phạm luật những quy địnhvề Việc in, cấp cho, quản lý và áp dụng chứng chỉ ví như có vết hiệucủa tầy thì bị truy cứu vớt trách nhiệm hình sự theo luật của pháp luật.

Chương III

TỔCHỨC BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 8. Tổ chức khóatu dưỡng nghỉ ngơi nước ngoài

Các phòng ban, đơn vị chức năng được giao theo thẩmquyền tổ chức các khóa tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt nước ngoài cónhiệm vụ:

1. Xây dựng với phê coi sóc planer bồichăm sóc cán bộ, công chức, viên chức làm việc quốc tế.

2. Xây dựng câu chữ, công tác chimáu của khóa tu dưỡng Khi chiến lược được phê chăm nom.

3. Ký vừa lòng đồng với những cơ sở huấn luyện và đào tạo,bồi dưỡng nước ngoài. Hợp đồng bồi dưỡng yêu cầu nêu rõ phần lớn cam kết của nhị bênvề bề ngoài, thời hạn, ngôn từ, lịch trình, kinh phí, ĐK sinch hoạt,học tập với hầu như nội dung không giống tương quan.

4. Quyết định Thành lập và hoạt động đoàn cùng cử trưởngđoàn đi tu dưỡng ở nước ngoài.Thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi tu dưỡng sinh sống nước ngoàitriển khai theo lao lý của luật pháp hiện nay hành về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân toàn quốc.

5. Phổ trở thành cho tới từng thành viêncủa đoàn trước lúc đi bồi dưỡng:

a) Các phép tắc về việc cai quản đoàncùng cán bộ, công chức, viên chức tới trường tập, phân tích sinh hoạt nước ngoài; khái quátvề pháp luật, văn hóa truyền thống, tôn giáo của nước sở tại;

b) Nội dung, chương trình khóa bồi dưỡngcùng các chính sách tương quan.

Điều 9. Trách nhiệm,nhiệm vụ của trưởng đoàn với cán cỗ, công chức, viên chức được cử đi tu dưỡng ởnước ngoài

1. Trách nhiệm, nhiệm vụ của trưởngđoàn:

a) Phú trách và Chịu đựng trách nát nhiệm vềtoàn cục hoạt động vui chơi của đoàn trong thời gian học tập làm việc nước ngoài;

b) Txuất xắc phương diện đoàn giao dịch thanh toán với cơ sởhuấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nước ngoài, phòng ban đại diện nước ngoài giao của toàn nước sinh hoạt nướcko kể (nếu như cần);

c) Theo dõi câu hỏi tiến hành chươngtrình, ngôn từ, kế hoạch học tập, nghiên cứu và phân tích của đoàn;

d) Quản lý học viên của đoàn;

đ) Ký, gửi báo cáo câu hỏi thực hiện kếhoạch cùng kết quả tiếp thu kiến thức của đoàn sau khi khóa bồi dưỡng dứt mang lại cơ quancó thẩm quyền.

2. Trách nát nhiệm và trách nhiệm của cán cỗ,công chức, viên chức được cử đi tu dưỡng ở nước ngoài:

a) Chấp hành không thiếu luật về quảnlý đoàn và cán bộ, công chức, viên chức tới trường tập, nghiên cứu và phân tích sinh sống nước ngoài;vâng lệnh sự lãnh đạo của trưởng đoàn;

b) Chấp hành luật pháp, tôn trọngphong tục tập cửa hàng, truyền thống lịch sử văn hóa của nước mang đến học hành, nội quy của cơ sởhuấn luyện, bồi dưỡng với cửa hàng lưu trú;

c) Báo cáo công dụng học hành theo qui định.

Điều 10. Báo cáo củađoàn cùng học viên

1. Yêu cầu so với báo cáo của đoàn:

a) Thành phần đoàn;

b) Khái quát mắng thực trạng nước đến học tập tập;

c) Thời gian, nội dung, cmùi hương trìnhkhóa bồi dưỡng;

d) Công tác tổ chức triển khai của khóa tu dưỡng,tình hình chấp hành lao lý của nước mang đến tiếp thu kiến thức, các luật về quản lí lýđoàn, nội quy của cơ sở đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng;

đ) Kết quả tiến hành vànhấn xét, Đánh Giá về nội dung, chương trình, cách thức, thời hạn khóa bồi dưỡng;

e) Những nội dung thu nhận với kinhnghiệm rút ra tự khóa bồi dưỡng;

g) Đề xuất rất nhiều chủ kiến cùng giải phápnhằm mục đích nâng cấp unique những khóa tu dưỡng làm việc quốc tế.

2. Yêu cầu đối với báo cáo của học tập viên:

a) Họ thương hiệu, năm sinh;

b) Chức danh, chức vụ, ban ngành côngtác, số điện thoại thông minh liên lạc; liên can tlỗi điện tử.

c) Kết quả thực hiện với nhận xét, đánhgiá bán về văn bản, chương trình, cách thức, thời gian với công tác làm việc tổ chức khóabồi dưỡng;

d) Những kiến thức, tay nghề đã tiếpthu với lời khuyên áp dụng vào công tác làm việc chuyên môn, cai quản điều hành và quản lý của cơ quan,đơn vị sẽ công tác;

đ) Đề xuất và ý kiến đề xuất về công tác làm việc bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ngơi nước ngoài.

Điều 11. Chế độ báocáo

1. Sở, cơ quan ngang bộ, cơ quan nằm trong Chínhbao phủ, Ủy ban nhândân tỉnh, thị thành trực trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - làng hội làm việc Trungương có trách nhiệm gửi báo cáo hiệu quả bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức ởquốc tế thường niên về Bộ Nội vụ.

2. Chậm tốt nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngàyđoàn về nước, report của đoàn cần được gửi về những cơ sở sau:

a) Bộ Nội vụ (trường hợp đoàn đi bồi dưỡngtrực thuộc kế hoạch tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức sống nước ngoàithường niên của Sở Nội vụ);

b) Cơ quan quyết định Ra đời đoàn.

3. Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngàyđoàn về nước, báo cáo của học viên đề nghị được gửi về những ban ngành sau:

a) Cơ quan lại đưa ra quyết định Thành lập đoàn;

b) Cơ quan tiền, đơn vị chức năng sử dụng cán bộ,công chức, viên chức.

4. Chậm độc nhất sau 1 tháng Tính từ lúc ngàyđoàn về nước, báo cáo của đoàn được đăng mua công khai minh bạch bên trên Cổng tin tức điệntử của cơ quan ra quyết định ra đời đoàn với Bộ Nội vụ.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Những ngôi trường phù hợp dưới đây, tùy theotính chất, cường độ vi phạm luật có khả năng sẽ bị xử trí kỷ nguyên tắc theo mức sử dụng của Luật cán cỗ,công chức, Luật viên chức:

1. Trưởng đoàn thiếu tinh thần tráchnhiệm nhằm xẩy ra nhữnghiện tượng kỳ lạ tiêu cực; hoạt độngcủa đoàn trong thời hạn làm việc nước ngoài bất ổn cùng với mục đích và khôngkết thúc công tác của khóa bồi dưỡng;

2. Cán cỗ, công chức, viên chức được cửđi tu dưỡng ko chấp hành hiện tượng của đoàn, bỏ học tập không có lý do; vi phạmnội quy của đại lý đào tạo, bồi dưỡng hoặc pháp luật của nước sngơi nghỉ tại; ko chấphành những lao lý về đảm bảo an toàn chính trị nội cỗ, kỷ vẻ ngoài phạt ngôn, giữ bí mật củaNhà nước; về nước không đúng thời hạn (trừ ngôi trường thích hợp được ban ngành có thđộ ẩm quyềnmang lại phép);

3. Không chấp hành chính sách report theohình thức trên Điều 11 Thông tứ này.

Chương thơm IV

TIÊUCHUẨN, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 13. Tiêu chuẩn cụthể

1. Giảng viên cao cấp

a) Có bởi tiến sỹ tương xứng với chuyênmôn, chăm ngành đào tạo và giảng dạy.

b) Có chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ sưphạm đến giảng viên.

c) Có chứng từ bồi dưỡng giảng viêncao cấp (hạng I).

d) Có trình độ cao cấp lý luận chínhtrị.

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2)theo luật pháp trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của BộGiáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng mang đến toàn quốc.

e) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹnăng sử dụng technology lên tiếng cơ phiên bản theo lý lẽ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTTngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin cùng Truyền thông quy địnhChuẩn khả năng áp dụng technology ban bố.

2. Giảng viên chính

a) Có bằng thạc sĩ trnghỉ ngơi lên phù hợp vớitrình độ, siêng ngành đào tạo và giảng dạy.

b) Có chứng chỉ tu dưỡng nghiệp vụ sưphạm mang đến giảng viên.

c) Có chứng từ tu dưỡng giảng viênthiết yếu (hạng II).

d) Có trình độ trung cấp cho lý luận chínhtrị trsinh sống lên. Đối với giảng viên chính huấn luyện và giảng dạy các công tác đào tạo và giảng dạy, bồidưỡng trình bày bao gồm trị bắt buộc gồm chuyên môn thời thượng giải thích thiết yếu trị.

đ) Có trình độ nước ngoài ngữ bậc 3 (B1) theo quy địnhtại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục vàĐào tạo phát hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng đến toàn quốc.

e) Có trình độ chuyên môn tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng công nghệ thông báo cơ bạn dạng theo chế độ trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTTngày 11 mon 3 năm năm trước của Bộ tin tức và Truyền thông quy định Chuẩn kỹnăng thực hiện technology báo cáo.

3. Giảng viên

a) Có bằng xuất sắc nghiệp đại học trlàm việc lêntương xứng cùng với chuyên môn, chăm ngành đào tạo và huấn luyện.

b) Có chứng từ tu dưỡng nghiệp vụ sưphạm cho giáo viên.

c) Có chứng chỉ tu dưỡng giảngviên (hạng III).

d) Có chuyên môn trung cấp cho lý luận chínhtrị trlàm việc lên đối với giảng viên huấn luyện và giảng dạy những lịch trình huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng lýluận chính trị,

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)theo giải pháp tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của BộGiáo dục cùng Đào tạo ra phát hành Khung năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

e) Có chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ báo cáo cơ bản theo chế độ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTTngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ tin tức và Truyền thông dụng cụ Chuẩn kỹ năngáp dụng công nghệ lên tiếng.

Điều 14. Nhiệm vụ giảngdạy

1. Chuẩn bị giảng dạy:

a) Nắm vững kim chỉ nam, văn bản, chươngtrình, phương thức giảng dạy, địa điểm, yên cầu của môn học tập với những siêng đề đượccắt cử đào tạo và giảng dạy, các quy chế soát sổ, thi, nhận xét tác dụng học tập của họcviên;

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, đềcương môn học tập, bài xích giảng và xây cất các tư liệu, dữ liệu Ship hàng mang lại giảngdạy.

2. Giảng bài bác, gợi ý học tập viên kỹnăng từ học tập, nghiên cứu và phân tích, bàn bạc công nghệ, tđắm say gia những hoạt động thực tế,viết tiểu luận, thực tập tốt nghiệp, desgin đề cương cứng cùng viết khóa luận tốtnghiệp.

3. Tìm gọi trình độ chuyên môn, kỹ năng vàhoài vọng của học viên; liên tiếp update thông báo để bổ sung,hoàn hảo, cách tân câu chữ, planer, cách thức giảng dạyvới tài liệu phục vụ đến huấn luyện và giảng dạy.

4. Thực hiện quá trình Đánh Giá kết quảhọc hành của học tập viên cùng lí giải học viên review hoạt động huấn luyện.

5. Dự giờ đồng hồ với tsi mê gia Review hoạt độngđào tạo của các giáo viên không giống theo luật pháp của cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng.

Điều 15. Nhiệm vụnghiên cứu và phân tích kỹ thuật cùng công nghệ

1. Chủ trì hoặc tmê mệt gia triển khai cáccông tác, đề án, chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học, phát triển công nghệ được phâncông và có tác dụng rõ ràng được Hội đồng kỹ thuật Reviews đạt trải nghiệm trlàm việc lên.

2. Nghiên cứu giúp kỹ thuật cùng technology đểtạo ra công tác bồi dưỡng; tđắm đuối gia kiến thiết chương trình, soạn tàiliệu huấn luyện và giảng dạy, tư liệu xem thêm phục vụ công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng; cải tiếnphương thức huấn luyện và giảng dạy cùng đánh giá, reviews môn học tập, chăm đề trực thuộc nội dung, chươngtrình bồi dưỡng được cắt cử giảng dạy.

3. Viết các bài báo đăng trên những tạpchí công nghệ, những chuyên đề, report công nghệ ttê mê luận trên những hội nghị, hộithảo khoa học được phân công.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Chơi Ma Sói Trên Messenger, Chơi Ma Sói Không Cần Thẻ Bài

4. Thực hiện nay quy trình nhận xét kết quảphân tích khoa học của học tập viên; tđắm đuối gia quá trình reviews với kiểm định chấtlượng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng.

5. Tsay mê gia các hoạt động bắt tay hợp tác quốctế về nghiên cứu khoa học, công nghệ cùng những vận động kỹ thuật không giống lúc đượccắt cử.

Điều 16. Nhiệm vụtmê mệt gia công tác làm việc cai quản huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nghiên cứu và phân tích công nghệ, công tác đảng,đoàn thể và các hoạt động khác

1. Tmê man gia tạo ra, thực thi, giámgiáp câu hỏi triển khai chiến lược huấn luyện, tiếp thu kiến thức của các đại lý huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng.

2. Làm những công tác không giống như: Chiêusinch, tuyển chọn sinch, chủnhiệm lớp, chỉ đạo thực tập, phụ trách nát phòng thí nghiệm;thống trị khoa, chống, bộ môn; làm chủ công nghệ với công nghệ; công tác đảng, đoànthể, những hoạt độngbuôn bản hội trên cơ sở huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng với những công tác khác khi được cung cấp có thẩmquyền giao.

Điều 17. Nhiệm vụ họctập, bồi dưỡng nâng cấp trình độ

1. Thường xuyên học hành, bồi dưỡngnâng cấp trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn, lý luận thiết yếu trị, cai quản bên nước, nước ngoài ngữ,tin học, cách thức huấn luyện nhằm đáp ứng những hiểu biết thay đổi cùng nâng cao hóa học lượnghuấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức.

2. Có trách nhiệm triển khai Lúc đượccác đại lý giảng dạy, bồi dưỡng để ý cử đi giảng dạy, bồi dưỡng để đạt chuẩn hoặccao hơn nữa chuẩn đối với chức vụ đang nắm dữ, đảm bảo tiêu chuẩn Khi được xẻ nhiệmvào chức danh new.

3. Hàng năm, tđê mê gia đi nghiên cứu thựctế, bổ sung kỹ năng thực tế vào bài xích giảng và kĩ năng xử lý, xử lý cáctrường hợp vào quá trình.

Điều 18. Thời gianlàm việc của giảng viên

1. Thời gian thao tác của giảng viêntriển khai theo chính sách mỗi tuần làm việc 40 giờ đồng hồ.

2. Tổng quỹ thời hạn thao tác của giảngviên trong một năm học tập nhằm triển khai trọng trách đào tạo, phân tích công nghệ, họctập, bồi dưỡng và các nhiệm vụ không giống là 1760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theocơ chế.

Điều 19. Giờ chuẩn chỉnh giảngdạy dỗ, nguyên lý nút giờ chuẩn chỉnh giảng dạy và quy đổi ra giờ đồng hồ chuẩn giảng dạy

1. Giờ chuẩn giảng dạy: Là đơn vị chức năng thờigian quy đổi trường đoản cú khoảng thời gian lao động quan trọng để kết thúc một trọng lượng công việccố định thuộc nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy so với từng chức vụ tương tự với 1 tiếtgiảng lý thuyết, thực hành thực tế bên trên lớp, bao gồm thời gian lao đụng cần thiết trước,trong với sau tiết giảng.

2. Khung định mức tiếng chuẩn giảng dạy:

a) Giảng viên: 270 tiếng chuẩn chỉnh vào mộtnăm học tập, trong những số đó, giờ đồng hồ chuẩn chỉnh trực tiếp lên lớp chiếm phần buổi tối tgọi 1/2 định nấc quyđịnh;

b) Giảng viên chính: 290 giờ đồng hồ chuẩnvào 1 năm học tập, trong đó, tiếng chuẩn chỉnh thẳng lên lớp chiếm phần về tối tđọc 50% địnhnút quy định;

a) Giảng viên cao cấp: 310 tiếng chuẩnvào 1 năm học tập, trong các số đó, giờ đồng hồ chuẩn chỉnh trực tiếp lên lớp chiếm về tối tđọc 50% địnhnấc pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ ssinh sống giảng dạy, bồichăm sóc hiện tượng cụ thể định nút giờ chuẩn chỉnh cho từng giảng viên phù hợp cùng với tìnhhình thực tế của đơn vị nhưng mà không tốt hơn hoặc tốt rộng 15% so với định mứcgiờ chuẩn chỉnh được nguyên lý trên khoản 2 Điều này.

4. Quy đổi thời hạn triển khai một sốtrách nhiệm ra giờ đồng hồ chuẩn:

a) Một ngày tiết giảng bài xích, khuyên bảo bài bác tậptrường hợp, bàn luận, giải đáp môn học, trả lời ôn tập bên trên lớp được tính 1giờ chuẩn;

b) Một ngày tiết báo cáo chăm đề đượctính từ là một,0 mang đến 1,5 giờ đồng hồ chuẩn;

c) Một máu chỉ dẫn thực hành thực tế trên lớpđược xem trường đoản cú 0,5 cho 01 giờ chuẩn;

d) Hướng dẫn thực tập một ngày có tác dụng việcđược xem từ là một,5 đến 02 tiếng chuẩn;

đ) Hướng dẫn một học viên viết khóa luận;bản thu hoạch; đề án cuối khóa học được tính trường đoản cú 08 đến 10 giờ đồng hồ chuẩn; gọi với nhậnxét nhận xét 01 tè luận cuối khóa huấn luyện và đào tạo của học viên được xem 02 giờ chuẩn chỉnh mộtlượt;

e) Hướng dẫn học tập viên đi thực tế 01ngày thao tác làm việc được tính từ 03 đến 04 giờ chuẩn chỉnh.

5. Quy thay đổi thời hạn thực hiện một sốtrọng trách chuyên môn không giống ra giờ chuẩn:

a) Soạn 01 đề kiểm tra, đề thi viếtcố nhiên giải đáp được tính từ bỏ 01 đến 1,5 giờ đồng hồ chuẩn; 01 đề kiểm soát, đề thi trắc nghiệmtất nhiên câu trả lời được xem từ là 1,5 đến 02 tiếng chuẩn; 01 đề đánh giá, đề thi vấnđáp hẳn nhiên đáp án được xem từ bỏ 01 mang lại 1,5 tiếng chuẩn;

b) Coi khám nghiệm, coi thi: 01 giờđược tính 0,5 giờ đồng hồ chuẩn;

c) Chấm kiểm soát, chnóng thi: Mỗi lượtchấm 04 cho 06 bài xích khám nghiệm viết, thi viết được xem 01 giờ chuẩn; mỗi lượt chấm08 mang lại 10 bài bác bình chọn trắc nghiệm, thi trắc nghiệm được tính 01 giờ chuẩn; chấmkiểm soát, thi vấn đáp, thực hành thực tế 01 học tập viên được tính 0,5 giờ chuẩn;

d) Chủ tịch Hội đồng thi, chnóng khóa luận;bản thu hoạch; đề án cuối khóa 01 buổi được tính 02 tiếng chuẩn; Phó Chủ tịch Hộiđồng cùng Thư cam kết Hội đồng 01 buổi được tính 01 giờ chuẩn chỉnh.

6. Cnạp năng lượng cđọng các giải pháp trên khoản 5 Điềunày, tín đồ đứng đầu cơ ssống đàotạo nên, bồi dưỡng quy đổi ví dụ thời hạn biên soạn đề kiểm tra, đề thi; chấmđánh giá, chấm thi ra tiếng chuẩn so với từng công tác bồi dưỡng mang đến gần kề hợpcùng với thưởng thức của từng công tác với ĐK thực tiễn.

Điều 20. Quản lý, sửdụng thời gian thao tác triển khai trách nhiệm và các vận động không giống của giảng viên

1. Người đứng đầu cơ ssinh hoạt đào tạo và giảng dạy, bồidưỡng giao trọng trách đào tạo và giảng dạy phân tích khoa học, tiếp thu kiến thức, bồi dưỡng cùng cáctrách nhiệm không giống cân xứng với năng lượng với chức vụ nghề nghiệp của giáo viên, tùytrực thuộc tài năng, điều kiện, triết lý cách tân và phát triển của đại lý đào tạo, tu dưỡng,coi đây là một Một trong những địa thế căn cứ Reviews xếp các loại hàng năm.

2. Trong hằng năm học, mỗi giảng viênnên chấm dứt trọng trách giảng dạy, phân tích kỹ thuật, học tập, bồi dưỡngnâng cấp chuyên môn với những nhiệm vụ không giống được giao tương xứng cùng với chức danhhoặc địa điểm quá trình đang dữ.

Điều 21. Áp dụng địnhnút tiếng chuẩn

1. Giảng viên trong thời gian tập sự,thử bài toán sinh hoạt đại lý đàotạo, tu dưỡng chỉ triển khai buổi tối đa 50% định nút tiếng chuẩn chỉnh đào tạo và huấn luyện.

2. Giảng viên huấn luyện và đào tạo, nghiên cứukhoa học, chuyển động trình độ chuyên môn khác thừa định nút giờ đồng hồ chuẩn chỉnh được hưởng cơ chế dạythêm tiếng so với thời hạn quá định nút, tuy vậy không thực sự 200 giờ đồng hồ chuẩn chỉnh trong0một năm.

3. Giảng viên làm trọng trách công ty nhiệm lớp thì cứ đọng chủnhiệm một lớp được bớt 5% định mức giờ đồng hồ chuẩn chỉnh chế độ.

4. Giảng viên là thiếu nữ bao gồm nhỏ nhỏ dưới 36mon tuổi được bớt 10% định nấc giờ đồng hồ chuẩn.

Điều 22. Định nút giờchuẩn chỉnh huấn luyện và đào tạo đối với giảng viên được chỉ định giữ lại dùng cho lãnh đạo, cai quản lýhoặc kiêm nhiệm công tác làm việc đảng, đoàn thể

1. Giảng viên được chỉ định giữ chức vụlãnh đạo, cai quản hoặc kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể thực hiệnđào tạo và huấn luyện theo size định nấc giờ chuẩn chỉnh dưới đây:

Chức danh

Tỷ lệ % định nút tiếng chuẩn

Giám đốc, Hiệu trưởng

15% - 20%

Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng:

20% - 25%

Trưởng phòng

25% - 30%

Phó Trưởng phòng

30% - 35%

Trưởng khoa

75% - 80%

Phó Trưởng khoa, Trưởng cỗ môn:

80% - 85%

Phó Trưởng bộ môn

85% - 90%

Bí tlỗi đảng ủy, Chủ tịch công đoàn

55% - 60%

Phó Bí thư đảng ủy, Phó Chủ tịch công đoàn, Bí tlỗi chi cỗ (địa điểm không Ra đời đảng bộ), Trưởng Ban tkhô hanh tra dân chúng, Trưởng Ban phụ nữ công, Chủ tịch hội cựu binh sỹ, Bí thỏng Đoàn Tkhô hanh niên cùng sản Sài Gòn, Tổ Trưởng tổ tkhô cứng tra dạy dỗ, Tổ trưởng Tổ khảo thí

60% - 65%

2. Người được bổ nhiệm dịch vụ lãnh đạo,cai quản nhưng mà không giữ một trong các chức danh công việc và nghề nghiệp giảng viên thì không thựchiện định mức giờ chuẩn quy địnhtrên khoản 1 Vấn đề này.

3. Giảng viên nếu như duy trì những chức vụchỉ đạo, thống trị hoặc kiêm nhiệm các công tác đảng, đoàn thể thì chỉ thực hiệnmột định mức giờ chuẩn chỉnh phải chăng tuyệt nhất.

Điều 23. Chính sách đốivới giảng viên

1. Giảng viên trực thuộc những cửa hàng huấn luyện,tu dưỡng được hưởng chế độ vềchi phí lương, prúc cung cấp ưu đãi nghề, phú cấp huấn luyện, trả lương dạy dỗ thêm giờ vànhững khoản prúc cung cấp khác theo hình thức của Nhà nước nlỗi đối với giảng viên trongcác cửa hàng dạy dỗ đại học; được hưởng cơ chế huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng cải thiện trìnhđộ, kỹ năng và tu dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ.

2. Chế độ nghỉ thường niên của giảng viêncó những ngày nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, nghỉ ngơi đầu năm, nghỉ những dịp nghỉ lễ, nghỉ ngơi phép (hoặc nghỉhè), ngủ bài toán riêng rẽ hàng năm theo mức sử dụng của lao lý. Cnạp năng lượng cđọng chiến lược nămhọc tập, điều kiện rõ ràng, người đứng đầu cơ sở huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng bố trí thờigian ngủ phnghiền (hoặc nghỉ ngơi hè) đến giảng viên một cách hợp lý.

3. Được xét phong Tặng Ngay danh hiệu“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ GS, phó giáo sư theonhững quy địnhcủaNhà nước như so với giảng viêntrong những các đại lý giáo dục đại học.

Cmùi hương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi thực hiện kể từngày thứ nhất mon 3 năm2018.

2. Bãi vứt những lao lý với văn uống bảnsau:

a) Thông tứ số 03/2011/TT-BNV ngày 25tháng 0một năm 2011 của Bộ Nội vụ khuyên bảo triển khai một số điều của Nghị định số18/2010/NĐ-CP.. ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng côngchức;

b) Thông tứ liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐTngày thứ 6 tháng 6 năm 2011 của Sở Nội vụ với Bộ Giáo dục với Đào chế tạo nguyên tắc tiêuchuẩn, trách nhiệm,cơ chế thao tác làm việc, chính sách đối với giảng viên tại những các đại lý đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡngcủa cục, cơ sở ngang cỗ, phòng ban nằm trong Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh giấc, thànhphố trực ở trong Trung ương;

c) Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04mon 12 năm 2014 của Sở Nội vụ điều khoản, gợi ý công tác huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng viên chức;

d) Các điều 16, 17 và18 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 mon 12 năm 2012 của Sở Nội vụ hướngdẫn về tuyển dụng, ký kết kết hợp đồng thao tác làm việc cùng đền rồng bù ngân sách đào tạo, bồi dưỡngđối với viên chức.

Điều 25. Trách rưới nhiệmthi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangcỗ, Thủ trưởng ban ngành trực thuộc Chính phủ, fan cầm đầu những tổ chức triển khai thiết yếu trị -xã hội ngơi nghỉ Trung ương, Chủ tịch Ủy ban quần chúng những tỉnh giấc, thành phố trựcthuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân bao gồm liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông tứ này.

2. Trong quá trình tiến hành ví như cótrở ngại, vướng mắc, đề nghị những cơ quan, đơn vị chức năng phản chiếu về Bộ Nội vụ để phân tích,giải quyết./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở trực thuộc Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thị thành trực trực thuộc TW; - Văn uống phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Tổng Bí thư; - Văn uống phòng Quốc Hội; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ủy ban Gigiết hại tài bao gồm Quốc gia; - Tòa án dân chúng buổi tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh quần chúng tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Tổ chức chính trị - làng hội sống Trung ương; - Slàm việc Nội vụ, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục bình chọn vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp chế độ - Sở Tư pháp; - Công báo, Website Chính phủ; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thđọng trưởng, những đơn vị nằm trong và trực nằm trong Bộ; - Cổng công bố năng lượng điện tử của Bộ Nội vụ; - Lưu: VT, ĐT (10), TK (400).

BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân

PHỤLỤC 01

1. Kích thước triệu chứng chỉ: 13 cm x 19 cm

2. Màu chứng chỉ: Mặt không tính chứng chỉbồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là màu đỏ huyết dụ, mặt vào màu trắng.

3. Kỹ thuật trình bày:

Chứng chỉ khi gập lại theo hướng dọccó 4 trang:

a) Trang 1: Trên thuộc bao gồm Quốc hiệu “CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình diễn bởi phông chữ Times NewRoman, cỡ chữ 12, dạng hình chữ in hoa, đứng, đậm, color nhũ tiến thưởng.

Tiếp cho là hình Quốc huy, màu sắc nhũkim cương.

Sau đó được coi là dòng chữ “CHỨNG CHỈ” ởgiữa trang, được trình diễn bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ trăng tròn, kiểu dáng chữ in hoa,đứng, đậm, color nhũ tiến thưởng.

b) Trang 2: Dòng trên cùng “TÊN CƠQUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN” là phòng ban, tổ chức triển khai cấp cho trên trực tiếp của cơ sở đào tạo và giảng dạy,tu dưỡng hoặc cơ sở huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu, được trình bày bởi phông chữ TimesNew Roman, cỡ chữ 12, kiểu dáng chữ in hoa, đứng.

Dòng tiếp theo sau là “TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG HOẶC CƠ STại ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU” được ghi rất đầy đủ theo thương hiệu gọichấp nhận vào vnạp năng lượng bạn dạng pháp lý ra đời, được trình diễn bằng fonts chữ TimesNew Roman, cỡ chữ 13, hình dạng chữ in hoa, đứng, đậm.

Tiếp theo là ảnh của học tập viên được cấpchứng chỉ, cỡ hình ảnh 4 cm x 6 centimet, được đóng lốt nổi. Dòng cuối là số Quyết định cấpchứng từ, được trình diễn bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, loại chữ đứng.

c) Trang 3: Dòng chữ trên cùng là Quốchiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng fonts chữTimes New Roman, cỡ chữ 12, hình dáng chữ in hoa, đứng, đậm.

Dòng chữ bên dưới “ Độc lập - Tự vì - Hạnhphúc” được trình bày bằng văn bản Times New Roman, cỡ chữ 13, đẳng cấp chữ đứng, đậm,được đặt canh giữa bên dưới chiếc chữ trên; chữ cái đầu của những cụm trường đoản cú được viếsứt, thân các nhiều tự gồm gạch nối, tất cả giải pháp chữ; phía bên dưới gồm kẻ ngang, néttức thời, bao gồm độ dài bằng độ lâu năm củaloại chữ.

Tiếp cho được coi là dòng chữ “GIÁM ĐỐC (HIỆUTRƯỞNG) CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HOẶC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU”. Tên các đại lý đàotạo, tu dưỡng hoặc các đại lý huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu và phân tích được ghi không hề thiếu nhỏng sinh hoạt trang 2,phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, vẻ bên ngoài chữ in hoa, đứng.

Tiếp theo là những mẫu “Chứng nhận;Ngày, tháng, năm sinh; Đơn vị công tác; Đã dứt chương thơm trình; Từ ngày...mon... năm; Đến ngày... mon... năm” được trình bày bằng fonts chữ Times NewRoman, cỡ chữ 12, mẫu mã chữ đứng; vần âm đầu của những các từ bỏ được viết hoa.

Các mẫu chữ ghi địa danh và ngày,tháng, năm cấp cho chứng từ được trình bày bằng fonts chữ Times New Roman, cỡ chữ12, thứ hạng chữ nghiêng; đối với đầy đủ số chỉ ngày nhỏ hơn 10 với mon 1, 2 phảighi thêm số 0 sinh sống trước; sau địa điểm có vệt phẩy.

Dòng tiếp theo ghi dịch vụ, chữ ký kết, họthương hiệu của tín đồ ký với lốt của đại lý huấn luyện, tu dưỡng hoặc đại lý đào tạo và huấn luyện, nghiêncứu giúp. Chức vụ của tín đồ ký kết được trình bày bằng fonts chữ Times New Roman, cỡ chữ13, đẳng cấp chữ in hoa, đứng, đậm. Họ thương hiệu của bạn ký kết được trình diễn bằng chữTimes New Roman, cỡ chữ 13, hình dạng chữ đứng, đậm.

d) Kích thước Quốc huy cùng các bỏ ra tiếttrình bày không giống vì chưng các các đại lý đào tạo,bồi dưỡng, đại lý đào tạo, nghiên cứu và phân tích đưa ra quyết định mà lại đảm bảo sự bằng phẳng bình thường.

4. Mẫu mặt ko kể của chứngchỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

CHỨNG CHỈ

5. Mẫu phương diện trong của bệnh chỉ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤPhường TRÊN TÊN CƠ STại ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HOẶC CƠ STại ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

*

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------------

GIÁM ĐỐC (HIỆU TRƯỞNG) CƠ STại ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HOẶC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

Chứng nhận: Ông (Bà) ……………………………

Sinc ngày ……… mon ……… năm ………

Đơn vị công tác: …………………………………

………………………………………………………

Đã xong xuôi chương trình: ……………………

………………………………………………………

Từ ngày ……… mon ……… năm ………

Đến ngày ……… mon ……… năm ………

Nơi cấp, ngày …. mon …. năm..... GIÁM ĐỐC (HIỆU TRƯỞNG) (Ký tên, đóng góp lốt, ghi rõ họ tên)

PHỤLỤC 02

1. Giấy chứng nhận ngừng khóa họcđược trình bày trong 1 trang giấy khổ A4 (210mm x 297mm).

2. Định lề Giấy ghi nhận hoàn thànhkhóa học:

a) Lề trên: biện pháp mép trêntừ đôi mươi - 25 mm;

b) Lề dưới: giải pháp mnghiền dướitừ bỏ đôi mươi - 25 mm;

c) Lề trái: giải pháp mép tráitừ 30 - 35 mm;

d) Lề phải: biện pháp mxay đề xuất tự 15 - 20mm.

3. Kỹ thuật trình bày

a) Quốc hiệu

Quốc hiệu được trình diễn chỉ chiếm khoảng50% trang giấy theo hướng ngang, làm việc phía bên trên, bên phải.

Dòng trang bị nhất: “CNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình diễn bằng văn bản in hoa, fonts chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, hình dạng chữ in hoa, đứng, đậm;

Dòng sản phẩm công nghệ hai: “Độc lập - Tự vì chưng - Hạnhphúc” được trình diễn bởi fonts chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểuchữ đứng, đậm; được đặt canh giữa bên dưới mẫu sản phẩm nhất; chữ cái đầu của những các từđược viết hoa, thân các cụm tự có gạch men nối, bao gồm phương pháp chữ; bên dưới bao gồm mặt đường kẻngang, nét ngay tắp lự, có độ nhiều năm bởi độ nhiều năm của loại chữ.

b) Tên cơ quan, tổ chức triển khai cung cấp bên trên vàtên đại lý huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng hoặc đại lý đào tạo, nghiên cứu

Tên cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên cùng têncửa hàng đào tạo và huấn luyện, bồidưỡng hoặc cơ sở đào tạo và huấn luyện, phân tích được trình diễn chỉ chiếm khoảng chừng một nửa trang giấytheo chiều ngang, sinh sống bên trên,bên trái.

Dòng thiết bị nhất: “TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤPTRÊN” là ban ngành, tổ chức triển khai cung cấp bên trên trực tiếp của các đại lý đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng; cơ sởhuấn luyện và đào tạo, phân tích được trình diễn bởi fonts chữ Times New Roman, cỡ chữ 13,vẻ bên ngoài chữ in hoa, đứng.

Dòng thứ hai: “TÊN CƠ SỞĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU” được đặt canh thân bên dưới dòngtrước tiên, ghi khá đầy đủ theotên gọi thỏa thuận vào vnạp năng lượng bản pháp lý thành lập; trình diễn bằng phông chữTimes New Roman, cỡ chữ 14, giao diện chữ in hoa, đứng, đậm.

c) "GIẤY CHỨNG NHẬN"được canh thân trang giấy; trình diễn bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14,hình dáng chữ in hoa,đứng, đậm.

d) Tiếp theo là những chiếc “Chứng nhậnông, bà; Ngày, mon, năm sinh; Đơn vị công tác; Đã ngừng cmùi hương trình; Từngày... mon... năm... mang lại ngày... tháng... năm” được trình bày bởi fonts chữTimes New Roman, cỡ chữ 14, hình dạng chữ đứng; vần âm đầu của các nhiều từ được viếtrét.

đ) Các loại chữ ghi địa danh cùng ngày,tháng, năm cấp thủ tục chứng nhận được trình bày bởi fonts chữ Times New Roman, cỡchữ 14, hình trạng chữ nghiêng; đối với phần đông số chỉ ngày nhỏ rộng 10 với mon 1, 2 cần ghithêm số 0 sống trước; sau địa danh có lốt phẩy.

e) Chức vụ, chữ ký, bọn họ thương hiệu của ngườiký kết cùng dấu của đại lý huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng; đại lý huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu được trìnhbày chiếm phần khoảng tầm 1/2 trang giấy theo hướng ngang, sinh hoạt phía dưới, mặt buộc phải. Chức vụcủa fan cam kết được trình diễn bởi phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, vẻ bên ngoài chữin hoa, đứng, đậm. Họ tên của bạn ký được trình diễn bằng chữ Times New Roman,cỡ chữ 14, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm.

g) Số và lưu giữ Giấy ghi nhận được đượctrình bày chiếm phần khoảng một nửa trang giấy theo hướng ngang, sống phía dưới, bên bêntrái; trình diễn bằng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, thứ hạng chữ đứng.

h) Hình ảnh của bạn được chứng nhận dángóc trái bên dưới thương hiệu của đại lý đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng; cơ sở huấn luyện, phân tích với đượcđóng vết giáp lai; cỡ hình ảnh 4cm x 6cm

4. Mẫu Giấy hội chứng nhận

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤPhường TRÊN TÊN CƠ STại ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HOẶC CƠ STại ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ----------------------------------

*

GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Chứng nhận: Ông (Bà) …………………………………………………………………………………

Sinh ngày ……… tháng ……… năm ………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Đã ngừng chương thơm trình: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Từ ngày ……… mon ……… năm ……… đến ngày ……… tháng ……… năm ………

Đã được cung cấp chứng chỉ số ……………………………………………

- Số: - Lưu:

Nơi cấp, ngày …. tháng …. năm..... GIÁM ĐỐC (HIỆU TRƯỞNG) (Ký tên, đóng góp vệt, ghi rõ chúng ta tên)