THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 06 2013 NĐ CP

Quy định về cung cấp doanh nghiệp bé dại và vừa khởi nghiệp sáng tạo


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2022/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦALUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Luật cung cấp doanh nghiệp nhỏvà vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CPngày 26 mon 8 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hànhmột số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp bé dại và vừa;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng CụcPhát triển doanh nghiệp;

Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tưban hành Thông tứ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26tháng 8 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và trả lời thi hành một sốđiều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ dại và vừa.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 06 2013 nđ cp

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư nàyhướng dẫn một số trong những điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 8 năm 2021 củaChính lấp quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số trong những điều của chế độ Hỗ trợdoanh nghiệp nhỏ dại và vừa (sau phía trên viết tắt là DNNVV) về hỗ trợ technology (khôngbao có khoản 5 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP); bốn vấn;phát triển nguồn nhân lực (không bao gồm khoản 4 Điều 14 Nghị địnhsố 80/2021/NĐ-CP); cung cấp DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; cung cấp DNNVV tham giacụm link ngành, chuỗi giá chỉ trị; nội dung quản lý các chuyển động hỗ trợ DNNVV.

2. Đối tượng áp dụng:

a) công ty được thành lập, tổ chứcvà chuyển động theo luật pháp của pháp luật về công ty và thỏa mãn nhu cầu các quy địnhtại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về tiêu chuẩn xác địnhDNNVV.

b) những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sauđây call là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

c) Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV.

d) Bên hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụhỗ trợ DNNVV. Trường hòa hợp bên cung ứng là tổ chức thì buộc phải được ra đời và hoạtđộng theo mức sử dụng của quy định Việt Nam.

đ) những cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhânliên quan tiền đến hỗ trợ DNNVV.

Điều 2: Giảithích từ ngữ

1. Số lao động áp dụng có thâm nhập bảohiểm buôn bản hội dụng cụ tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số80/2021/NĐ-CP là toàn bô lao động cam kết hợp đồng lao động không xác minh thờihạn cùng lao động ký kết hợp đồng xác định thời hạn bên dưới 36 tháng của DNNVV tất cả thamgia bảo hiểm xã hội. Trong đó, lao động cam kết hợp đồng khẳng định thời hạn bên dưới 36tháng có thể do DNNVV hoặc đơn vị chức năng khác đóng bảo đảm xã hội.

2. Người cai quản điều hành của DNNVVlà người thống trị doanh nghiệp theo nguyên tắc tại khoản 24 Điều 4Luật công ty số 59/2020/QH14.

4. Công ty lớn đầu chuỗi là cácdoanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo luật pháp của luật pháp Việt Nam,pháp phương tiện của nước ngoài, đáp ứng quy định tại khoản 11 Điều 3Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và có hợp đồng mua thành phầm của DNNVV.

5. Quỹ đầu tư chi tiêu khởi nghiệp sáng chế làcác quỹ hiện ra từ vốn góp của những nhà đầu tư chi tiêu tư nhân vào nước, nước ngoàivà được thành lập và hoạt động theo quy định lao lý Việt Nam nhằm thực hiện đầu tư chi tiêu khởinghiệp sáng tạo.

6. Văn bạn dạng điện tử là văn bạn dạng dưới dạngthông điệp dữ liệu được tạo nên lập trực con đường hoặc được số hóa từ bỏ văn bản giấy vàthể hiện chính xác, trọn vẹn nội dung của văn bạn dạng giấy.

7. Cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV là cáccơ quan, đơn vị, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc, trực trực thuộc bộ, phòng ban ngangbộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị chức năng sự nghiệp cônglập thuộc những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc, trực nằm trong bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh có tính năng thực hiện những hoạt độngliên quan liêu đến cung cấp phát triển doanh nghiệp.

Điều 3. Hướng dẫnthực hiện cung cấp DNNVV

1. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ưutiên bố trí kinh phí để cung cấp các DNNVV do thanh nữ làm chủ, DNNVV áp dụng nhiềulao rượu cồn nữ, DNNVV là công ty lớn xã hội.

2. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV căncứ qui định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP nhằm lựa chọntiêu chí khẳng định quy mô công ty siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệpvừa, đảm bảo an toàn doanh nghiệp thừa kế mức hỗ trợ hữu dụng nhất.

3. Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV xácđịnh bài bản DNNVV, DNNVV do thanh nữ làm chủ, DNNVV áp dụng nhiều lao động cô bé căncứ vào tờ khai theo pháp luật tại Phụ lục 1 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Ngôi trường hợpcần so sánh thông tin bởi DNNVV sẽ kê khai, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV căncứ vào các tài liệu sau:

a) xác định quy tế bào DNNVV:

- Bảng phẳng phiu kế toán và report kếtquả chuyển động kinh doanh trong report tài chính.

- list lao động do DNNVV sẽ sửdụng kèm theo hội chứng từ nộp bảo hiểm xã hội tương ứng. Đối với các lao hễ dođơn vị khác đóng bảo đảm xã hội, DNNVV có văn bạn dạng xác nhấn về vấn đề lao độngnày đã được đóng bảo hiểm xã hội.

b) xác định DNNVV sử dụng nhiều lao độngnữ: Doanh nghiệp đáp ứng quy định trên điểm a khoản 3 Điều này với có phần trăm lao độngnữ thỏa mãn nhu cầu quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số80/2021/NĐ-CP.

c) khẳng định DNNVV do phụ nữ làm chủ:Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV tra cứu xác suất vốn góp của thành viên thống trị điềuhành công ty là thanh nữ tại Cổng thông tin giang sơn về đk doanh nghiệphoặc trên sổ cổ đông nếu là công ty cổ phần.

4. DNNVV hoàn toàn có thể đề xuất những nộidung cung cấp trong một hồ sơ lời khuyên nhu mong hỗ trợ. Trên cùng 1 thời điểm vớicùng một văn bản hỗ trợ, DNNVV chỉ được gửi cho một cơ quan, tổ chức triển khai hỗ trợDNNVV.

5. DNNVV không trở nên hạn chế số lần hỗtrợ hoặc số lượng hợp đồng cung cấp đối với các nội dung hỗ trợ quy định tínhtheo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm dẫu vậy phải bảo đảm an toàn không vượtquá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa phép tắc tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

6. Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV thựchiện công khai thông tin cung cấp DNNVV như sau:

a) Đăng ký tài khoản trên Cổng thôngtin quốc gia cung ứng DNNVV (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin) trên địa chỉhttps://business.gov.vn và công bố thông tin theo phương tiện tại điểmd khoản 5 Điều 28 với khoản 6 Điều 29 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

b) công khai minh bạch trên trang tin tức củacơ quan, đơn vị mình các thông tin cách thức tại điểm a khoản này với thông tinchi tiết về đơn vị đầu mối, phương thức tiếp nhận, giải quyết và xử lý hồ sơ lời khuyên nhucầu hỗ trợ của DNNVV; danh sách những sản phẩm, dịch vụ cung cấp DNNVV do đối kháng vịmình cung cấp; cơ sở tài liệu về DNNVV đã có nhận hỗ trợ và các nội dung liênquan.

7. Tài liệu, hồ sơ tương quan đến nộidung đề xuất cung cấp DNNVV phép tắc tại điểm b khoản 4 Điều 32Nghị định số 80/2021/NĐ-CP nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV là phiên bản saohoặc bạn dạng chụp từ bản gốc, bạn dạng chính với không cần chứng thực. Trường hợp phải thiết,cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ý kiến đề xuất DNNVV cung cấp phiên bản chính hoặc bản gốc đểđối chiếu thông tin.

8. Những mẫu, biểu trên phụ lục ban hànhkèm theo Thông tứ này với hồ sơ lời khuyên nhu cầu cung cấp của DNNVV lúc nộp đến cơquan chức năng có thể dưới dạng văn bản giấy (gửi trực tiếp) hoặc văn phiên bản điệntử (gửi trực tuyến) với cung cấp bản gốc hoặc bản chính để đối chiếu thông tin nếuđược yêu thương cầu. Văn phiên bản điện tử được tàng trữ theo đúng nguyên tắc của pháp luật vềlưu trữ cùng xuất trình được khi cần thiết.

9. DNNVV chỉ được cung ứng các nội dungvề tư vấn quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với Thông tứ này lúc sử dụngtư vấn viên nằm trong mạng lưới tư vấn viên.

Điều 4. Những hoạtđộng được hỗ trợ từ nguồn chi tiêu nhà nước

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV xác địnhcác hoạt động được cung ứng từ nguồn giá thành nhà nước khí cụ tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP như sau:

1. Đối với nội dung cung ứng về bốn vấn:thù lao tư vấn cho DNNVV; hoạt động đi khảo sát thực địa, tham dự họp cùng đi làmviệc của cá thể tư vấn; thông dịch cho cá nhân tư vấn nước ngoài; vận động quảnlý của tổ chức tư vấn (trường hợp hỗ trợ tư vấn viên là tổ chức).

2. Đối cùng với nội dung cung ứng quy định tạikhoản 5 Điều 22; điểm c, d, đ khoản 6 Điều 22; khoản 1 Điều 25;điểm d, đ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP: triển khai theo hướngdẫn tại Điều 16, Điều 19 Thông tứ này.

3. Đối cùng với nội dung hỗ trợ quy định tạikhoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 22; điểm b, c khoản 3 Điều 22; điểmb, c khoản 4 Điều 25; khoản 5 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP: thực hiệntheo hiện tượng tại các văn bạn dạng pháp nguyên tắc chuyên ngành trả lời về tiêu chuẩn, địnhmức kinh tế tài chính kỹ thuật. Ngôi trường hợp không tồn tại quy định thì căn cứ các hạng mục côngviệc ghi tại báo giá của bên hỗ trợ trên thị trường bảo đảm tính hòa hợp lý, hợplệ, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của DNNVV.

Điều 5. Hướng dẫnquy trình thực hiện cung cấp DNNVV

Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV thực hiệnhỗ trợ DNNVV theo mức sử dụng tại Điều 32 Nghị định số80/2021/NĐ-CP, rõ ràng như sau:

1. Thành phần hồ sơ lời khuyên gồm:

a) Tờ khai theo mẫu khí cụ tại Phụlục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong số đó ghi rõ ngôn từ vàmức ngân sách chi tiêu đề nghị được hỗ trợ, làm giá của bên cung cấp (nếu có).

b) Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nộidung khuyến nghị hỗ trợ: Tài liệu xác minh DNNVV khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo quy định tạikhoản 1, 2 Điều 15 Thông tứ này; xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,chuỗi cực hiếm thuộc lĩnh vực sản xuất, sản xuất quy định trên Điều 17, Điều 18Thông tư này; những tài liệu tương quan trực tiếp khác (nếu có).

2. Đối cùng với nội dung cung ứng phát triểnnguồn nhân lực cho DNNVV theo nguyên tắc tại khoản 1, 2, 3 Điều14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP: cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV thực hiện theoquy định tại Mục 2 Chương II Thông tư này.

3. Đối cùng với nội dung hỗ trợ về côngnghệ, bốn vấn, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ DNNVV tham gia các liênkết ngành, chuỗi giá bán trị khí cụ tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11,khoản 2 Điều 13, Điều 22, Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP: cơ quan, tổchức cung ứng DNNVV thực hiện theo giải pháp tại khoản 3 Điều 32Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (mẫu thích hợp đồng tại Phụ lục 1 Thông bốn này).

4. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ràsoát hồ sơ, tổng hợp nhu cầu đề xuất hỗ trợ của DNNVV và phê duyệt planer hỗtrợ DNNVV theo năm hoặc theo quý. Việc lựa chọn bên cung ứng để thực hiện kếhoạch cung ứng DNNVV triển khai theo điều khoản của lao lý về đấu thầu.

Điều 6. Cai quản lýhoạt động cung cấp DNNVV

1. Thống trị chung

a) Hoạt động quản lý chung gồm: hoạtđộng truyền thông media về công tác hỗ trợ, nội dung cung ứng DNNVV; tổ chức triển khai hội nghị,hội thảo hướng dẫn, tổng kết công tác cung ứng DNNVV; tổ chức triển khai đoàn review tìnhhình thực hiện công tác cung cấp DNNVV; triển khai khảo sát nhu cầu cung cấp DNNVV đểlập planer và dự toán cung cấp cho năm kế hoạch.

b) cỗ Kế hoạch với Đầu tứ được tía trítối đa không quá 1% tổng ghê phí giá cả trung ương cung cấp DNNVV từng năm đểthực hiện cai quản chung chuyển động hỗ trợ DNNVV bên trên phạm vi toàn quốc.

c) cơ quan đầu mối của bộ, cơ quanngang bộ, phòng ban thuộc cơ quan chính phủ (là đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới những đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, đánhgiá, tổng hợp report kết quả vận động hỗ trợ DNNVV) với Sở kế hoạch và Đầu tưtại những địa phương được sắp xếp tối đa không quá 2% tổng kinh phí chi tiêu nhànước cung ứng DNNVV hằng năm nhằm thực hiện quản lý chung vận động hỗ trợ DNNVVtrong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phận phụ trách.

2. Làm chủ trực tiếp các vận động hỗtrợ

Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV được bốtrí tối đa không thật 5% ghê phí ngân sách chi tiêu nhà nước hỗ trợ DNNVV hàng năm củađơn vị nhằm thực hiện cai quản trực tiếp vận động hỗ trợ DNNVV, gồm:

a) chuyển động hỗ trợ đến DNNVV: đicông tác; làm cho thêm giờ; tin tức liên lạc; tổ chức các cuộc họp, hội thảo;thuê chăm gia; vận động khảo giáp trực tiếp tại công ty để đưa ra quyết định hỗtrợ; các chuyển động phục vụ trực tiếp cho công tác cung ứng DNNVV.

b) hoạt động của Hội đồng lựa chọnDNNVV khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị địnhsố 80/2021/NĐ-CP: rà soát hồ sơ, tài liệu của DNNVV khởi nghiệp sáng sủa tạo;thuê siêng gia; làm cho thêm giờ; tin tức liên lạc; tổ chức các cuộc họp nhằmđánh giá chỉ hồ sơ của doanh nghiệp; họp thẩm định công dụng lựa lựa chọn DNNVV khởi nghiệpsáng tạo; các chuyển động khác liên quan trực tiếp đến buổi giao lưu của Hội đồng.

c) chuyển động lựa chọn mặt cung cấptheo chế độ của điều khoản về đấu thầu.

Chương II

HỖ TRỢ DOANHNGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Mục 1. HỖ TRỢ CÔNGNGHỆ, TƯ VẤN

Điều 7. Hỗ trợcông nghệ

DNNVV được hỗ trợ công nghệ theo nộidung với mức cung ứng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Nghị địnhsố 80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy địnhtại Điều 4, Điều 5 Thông bốn này và một số trong những quy định ví dụ như sau:

1. DNNVV được hỗ trợ chi tiêu để thuê,mua các giải pháp biến đổi số vẫn được ra mắt trên Cổng thông tin hoặc trangthông tin của Bộ tin tức và media hoặc trang tin tức của mặt cung cấp.

2. DNNVV reviews mức độ sẵn sàngchuyển thay đổi số nhằm đề xuất cung ứng phù hợp. DNNVV áp dụng bộ công cụ review mứcđộ đổi khác số đăng download tại showroom https://digital.business.gov.vn hoặchttps://dbi.gov.vn hoặc do các cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV ban hành.

3. Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV sử dụngkết quả reviews mức độ biến đổi số của DNNVV để chú ý hỗ trợ cân xứng vớinăng lực chào đón của DNNVV.

Điều 8. Bốn vấnviên

1. Hỗ trợ tư vấn viên lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP bao gồm:

a) cá thể tư vấn là công dân ViệtNam (không bao gồm cán bộ, công chức theo hình thức của qui định cán bộ, công chức)và tín đồ nước ngoài thao tác tại Việt Nam.

b) Tổ chức tư vấn là những tổ chức cótư cách pháp nhân, thành lập và hoạt động và hoạt động theo hiện tượng của pháp luật Việt Nam,có công dụng tư vấn mang lại doanh nghiệp.

2. Đăng ký kết tham gia mạng lưới tứ vấnviên:

a) Cá nhân, tổ chức hỗ trợ tư vấn gửi hồ nước sơđăng ký kết tham gia mạng lưới mang đến bộ, ban ngành ngang bộ cân xứng để được công nhận.Các tài liệu bởi tiếng quốc tế thì gửi bản dịch giờ Việt bao gồm chứng thực.

b) hỗ trợ tư vấn viên truy cập vào Cổngthông tin, đk và được bộ Kế hoạch với và Đầu bốn cấp thông tin tài khoản để cập nhậtthông tin vào cơ sở dữ liệu mạng lưới support viên. Tư vấn viên chịu trách nhiệmtoàn diện trước quy định về tính đúng chuẩn của thông tin được công khai trên Cổngthông tin.

3. Cập nhật thông tin support viên:

a) Khi gây ra mới các thông tin,tài liệu tương quan đến năng lượng và tởm nghiệm, hỗ trợ tư vấn viên triển khai cập nhậtvào hồ nước sơ support viên bên trên Cổng thông tin; bên cạnh đó gửi mang lại bộ, phòng ban ngangbộ để bổ sung vào hồ sơ support viên đã có công nhận.

b) Trường phù hợp phát hiện tại sai sót vềthông tin đã hỗ trợ mà ko làm thay đổi năng lực của tư vấn viên về trình độđào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm tay nghề tư vấn, tư vấn viên thựchiện update trên Cổng thông tin; bên cạnh đó gửi thông báo đến bộ, cơ quanngang cỗ nơi được thừa nhận để rà soát soát, hiệu chỉnh.

4. Hỗ trợ tư vấn viên được miễn tầm giá tham giacác khóa đào tạo chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức và kỹ năng tư vấn bởi vì bộ, cơ quanngang bộ tổ chức theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

Điều 9. Mạng lướitư vấn viên

1. Xuất hiện mạng lưới tư vấn viên

a) địa thế căn cứ ngành, nghành nghề phụ trách,các bộ, phòng ban ngang bộ ban hành một hoặc một số trong những quyết định (theo mẫu mã tại Phụlục 2 Thông tư này) phép tắc về nghành nghề tư vấn, tiêu chuẩn công nhận tư vấnviên, những trường hợp tư vấn viên bị đưa ra khỏi mạng lưới hỗ trợ tư vấn viên lúc vi phạmpháp hình thức hoặc thuộc những trường vừa lòng bị đưa ra khỏi mạng lưới support viên theoquy định của những bộ, cơ quan ngang bộ.

Tiêu chí công nhận tư vấn viên phải cụthể chuyên môn đào tạo, chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề công tác vàcác đk theo nguyên tắc của luật pháp chuyên ngành và pháp luật của cơ quanquản lý.

b) những bộ, cơ quan ngang bộ thực hiệncông nhận hoặc ủy quyền cho 1 hoặc một trong những đơn vị thuộc, trực thuộc (sau đây gọilà đơn vị chức năng công nhận hỗ trợ tư vấn viên) công nhận hỗ trợ tư vấn viên thâm nhập mạng lưới và ràsoát các trường hợp hỗ trợ tư vấn viên bị đưa ra khỏi mạng lưới.

- hoạt động công nhận tư vấn viêntham gia màng lưới gồm: rà soát hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới; contact và hướngdẫn support viên hoàn thiện hồ sơ; công nhận tư vấn viên thuộc mạng lưới; hướngdẫn hỗ trợ tư vấn viên đk tài khoản và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu tư vấnviên bên trên Cổng thông tin; chứng thực để support viên được công khai trên Cổngthông tin.

- chuyển động đưa tư vấn viên ra khỏi mạnglưới gồm: thanh tra rà soát hồ sơ tư vấn viên ở trong mạng lưới; tương tác và thông tin chotư vấn viên về việc có khả năng sẽ bị đưa ra khỏi mạng lưới support viên; lập danh sách tư vấnviên bị đưa thoát khỏi mạng lưới; rút hồ nước sơ hỗ trợ tư vấn viên bên trên Cổng thông tin.

c) Đơn vị công nhận support viên thựchiện công khai minh bạch lĩnh vực tứ vấn, tiêu chuẩn công nhận hỗ trợ tư vấn viên vào mạng lưới vàdanh sách tư vấn viên nằm trong mạng lưới, danh sách hỗ trợ tư vấn viên đưa thoát khỏi mạnglưới trên trang tin tức điện tử của bộ, cơ sở ngang cỗ hoặc tại trang thôngtin của đơn vị chức năng công nhận tư vấn viên.

d) Đơn vị công nhận tư vấn viên đăngký và được bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp một hoặc một trong những tài khoản trên Cổng thôngtin để trực tiếp thực hiện hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

2. Chuyển động quản lý, vận hành, duytrì mạng lưới tư vấn viên

a) cài đặt sắm, xây dựng ứng dụng quản lýmạng lưới tư vấn viên; thiết lập sắm, nâng cấp, duy trì hạ tầng phần cứng, dịch vụ thương mại đườngtruyền, máy chủ và thương mại & dịch vụ liên quan khác nhằm lưu trữ, quản lý và vận hành mạng lưới bốn vấnviên; xây dựng, bảo trì và update dữ liệu mạng lưới support viên.

b) tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo, tổng kết,đánh giá vấn đề hình thành, cai quản lý, vận hành, duy trì mạng lưới support viên.

c) Các vận động công nhận, đưa tư vấnviên thoát ra khỏi mạng lưới support viên cơ chế tại điểm b khoản 1 Điều này. Kinhphí thực hiện hoạt động công nhận tư vấn viên hoặc đưa thoát ra khỏi mạng lưới tư vấnviên tối đa không thực sự 300 ngàn đồng/tư vấn viên với thanh toán theo như hình thứckhoán cho đơn vị công nhận hỗ trợ tư vấn viên.

3. Bồi dưỡng, đào tạo cách tân và phát triển mạnglưới support viên

a) Đơn vị công nhận support viên trựctiếp thực hiện hoặc phối phù hợp với bên hỗ trợ để tổ chức những khóa đào tạo chuẩnhóa kỹ năng, quy trình, kỹ năng và kiến thức cho tư vấn viên thuộc màng lưới của 1-1 vị.

b) Nội dung tổ chức triển khai khóa đào tạo chotư vấn viên:


TT

Khóa đào tạo

Nội dung đào tạo

Thời lượng đào tạo

Số học viên buổi tối thiểu/khóa

Tổ chức đào tạo

1

Ngắn hạn

Chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức và kỹ năng tư vấn theo nhu yếu của tư vấn viên và tương xứng mục tiêu phát triển tư vấn viên của ngành, lĩnh vực.

Từ 03 đến 05 ngày (có thể ko liên tục). Vào đó, có thể bố trí tối nhiều 40% thời lượng nhằm học viên thực hành thực tế (nếu cần).

20

Mục 7 Phụ lục 3.2

2

Dài hạn

Từ 06 mang đến 60 ngày (có thể ko liên tục). Vào đó, gồm thể sắp xếp tối nhiều 40% thời lượng nhằm học viên thực hành thực tế (nếu cần).

Xem thêm: Những Kinh Nghiệm Kinh Doanh Thiết Bị Vệ Sinh Hiệu Quả, Có Nên Khởi Nghiệp Kinh Doanh Thiết Bị Vệ Sinh


Điều 10. Hỗ trợtư vấn

DNNVV được hỗ trợ tư vấn theo nộidung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy địnhtại Điều 4, Điều 5 Thông tứ này.

Mục 2. HỖ TRỢ PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 11. Hỗ trợphát triển mối cung cấp nhân lực

Hỗ trợ cải tiến và phát triển nguồn lực lượng lao động quyđịnh trên khoản 1, 2, 3 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP làhoạt động cung cấp đào tạo cho DNNVV. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV triển khai hỗtrợ theo pháp luật tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông bốn này và một trong những quy định rứa thểsau:

1. Đơn vị huấn luyện là cơ quan, tổ chứchỗ trợ DNNVV (khi trực tiếp cung ứng dịch vụ đào tạo) hoặc là bên hỗ trợ (khicơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV không trực tiếp hỗ trợ dịch vụ đào tạo).

2. Khóa đào tạo và huấn luyện trực tiếp về cai quản trịdoanh nghiệp phương tiện tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số80/2021/NĐ-CP bao hàm khóa đào tạo và huấn luyện quản trị công ty cơ bản và khóa đàotạo cai quản trị doanh nghiệp chăm sâu.

3. Khóa giảng dạy trực tuyến thông quacông rứa dạy học tập trực tuyến gồm sẵn như Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams,Google Classroom và những công cụ tương tự như khác:

a) địa thế căn cứ kế hoạch tổ chức những khóa đàotạo trực tuyến đường trong năm, đối chọi vị đào tạo mua tài khoản công cầm dạy học tập trực tuyếncó sẵn và thông tin tài khoản phần mềm bổ trợ (sau đây call là công cụ); mướn trang thiếtbị sệt thù giao hàng cho khóa huấn luyện và giảng dạy trực tuyến (sau đây điện thoại tư vấn là đồ vật đặcthù) tương xứng với quy mô tổ chức các khóa đào tạo.

b) Trường đúng theo mua, thuê hình thức vàthiết bị đặc thù theo từng khóa thì ngân sách chi tiêu mua, thuê tính theo ngân sách chi tiêu phátsinh của từng khóa. Trường thích hợp mua, thuê dịch vụ theo nhóm theo tháng, quý hoặc nămthì túi tiền mua, mướn được phân bổ trên cơ sở ngân sách tổ chức mỗi khóa đào tạo.

4. Đơn vị đào tạo có thể tổ chức khóađào tạo nguyên tắc tại khoản 1, khoản 3 Điều 14 Nghị định số80/2021/NĐ-CP theo hình thức đào tạo phối hợp giữa trực tiếp với trực tuyếnthông qua điều khoản dạy học tập trực tuyến gồm sẵn (sau đây điện thoại tư vấn tắt là hiệ tượng đào tạokết hợp) với điều kiện mức cung cấp từ chi phí nhà nước không đổi cùng khi tất cả từ30% tổng số học viên gia nhập học trực tiếp, vắt thể:

a) 100% học tập viên học trực tiếp: cácgiảng viên dạy dỗ trực tuyến toàn bộ, hoặc trực tiếp phối hợp trực tuyến.

b) tự 30% học viên trở lên học trựctiếp, số sót lại học trực tuyến: những giảng viên dạy dỗ trực tiếp toàn bộ, hoặc trựctuyến toàn bộ, hoặc trực tiếp phối hợp trực tuyến.

c) Trên cửa hàng lựa chọn hiệ tượng đàotạo phối hợp quy định trên điểm a, b khoản 4 Điều này, đơn vị giảng dạy xây dựng dựtoán kinh phí tương ứng.

Điều 12. Đào tạotrực tiếp về khởi sự sale và quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ huấn luyện và giảng dạy trực tiếp chính sách tạikhoản 1, 3 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiệntheo các quy định sau:


TT

Khóa đào tạo

Chuyên đề đào tạo

Thời lượng đào tạo

Đối tượng học viên

Số học viên tối thiểu/khóa

Tổ chức đào tạo

1

Khởi sự khiếp doanh

Mục 1 Phụ lục 3.1

Từ 01 đến 02 ngày; Đối với lớp 02 ngày bao gồm thể sắp xếp tối đa 40% thời lượng nhằm học viên thực hành thực tế (nếu cần).

Người lao động, người cai quản các bộ phận chuyên môn, người thống trị điều hành của DNNVV. Vào đó, DNNVV là doanh nghiệp thay đổi từ hộ sale hoặc DNNVV mới thành lập trong thời gian 5 năm tính mang đến năm tổ chức triển khai khóa đào tạo.

30

Mục 3 Phụ lục 3.2.

2

Quản trị doanh nghiệp lớn cơ bản

Mục 2 Phụ lục 3.1

Từ 02 đến 05 ngày. Đối với lớp từ 03 ngày trở lên có thể sắp xếp tối nhiều 40% thời lượng để học viên thực hành thực tế (nếu cần).

Người lao động, người thống trị các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành của DNNVV.

30

Mục 2 Phụ lục 3.2.

3

Quản trị doanh nghiệp chăm sâu

Mục 3 Phụ lục 3.1

Từ 05 đến 28 ngày (có thể không liên tục). Vào đó, bao gồm thể sắp xếp tối đa 40% thời lượng để học viên thực hành (nếu cần).

Người thống trị các phần tử chuyên môn, người quản lý điều hành của DNNVV.

20

Mục 1 Phụ lục 3.2.

4

Đào tạo ra tại DNNVV

Mục 4 Phụ lục 3.1

Người lao động, người làm chủ các thành phần chuyên môn, người quản lý điều hành của DNNVV.

10

Mục 4 Phụ lục 3.2.


Điều 13. Đào tạotrực đường về khởi sự marketing và quản ngại trị doanh nghiệp

Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy trực tuyến qui định tạikhoản 2 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện theocác pháp luật sau:


TT

Đào tạo trực tuyến

Chuyên đề đào tạo

Thời lượng đào tạo

Đối tượng học viên

Số học tập viên

Tổ chức đào tạo

1

Hệ thống huấn luyện và giảng dạy trực tuyến của cục Kế hoạch với Đầu tư và của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (sau đây call là khối hệ thống E-learning)

Mục 5 Phụ lục 3.1

Mỗi video clip bài giảng tối đa 20 phút. Mỗi bài giảng bao gồm nhiều clip.

Người lao động, người cai quản các phần tử chuyên môn, người quản lý điều hành của DNNVV

Không hạn chế

Mục 6 Phụ lục 3.2

2

Khóa đào tạo và huấn luyện trực tuyến đường qua lý lẽ dạy học tập trực tuyến tất cả sẵn

Áp dụng như khóa huấn luyện và đào tạo quy định trên khoản 1, 2, 3 Điều 13 Thông bốn này.

Mục 5 Phụ lục 3.2


Mục 3. HỖ TRỢDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Điều 14. Lựa chọnDNNVV khởi nghiệp sáng tạo

1. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV lựachọn DNNVV khởi nghiệp sáng chế để hỗ trợ theo quy định tại khoản1 Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP căn cứ vào trong 1 trong các tài liệu sau:

a) Giấy chứng nhận đạt giải thưởng cấpquốc gia, thế giới về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sángtạo. Giấy chứng nhận có thời gian không thật 05 năm tính đến thời điểm DNNVV nộphồ sơ đề xuất hỗ trợ;

b) Văn bằng bảo hộ đối với sáng chếhoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học technology hoặc giấy chứng nhận doanhnghiệp technology cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với điều kiện các tàiliệu này vẫn còn thời hạn tính đến thời gian DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗtrợ.

2. Cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV lựa chọnDNNVV khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo để cung ứng theo quy định tại khoản 2Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP căn cứ vào một trong những tài liệu sau:

a) thích hợp đồng góp vốn hoặc văn phiên bản xácnhận khoản đầu tư của quỹ đầu tư chi tiêu khởi nghiệp sáng tạo có giá chỉ trị buổi tối thiểu 01 tỷđồng; thời điểm đầu tư chi tiêu không thừa 05 năm cho đến khi DNNVV nộp hồ sơ lời khuyên nhu cầuhỗ trợ;

b) Văn bản cam kết của quỹ đầu tư khởinghiệp sáng tạo với khoản chi tiêu tối thiểu 500 triệu đồng và thời điểm cam kếtkhông vượt 01 năm cho đến khi DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu mong hỗ trợ;

c) Văn bạn dạng xác nhận hoặc hòa hợp đồng thểhiện đã thực hiện cung ứng cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo của các khu làm cho việcchung, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung ứng dịch vụ, cửa hàng ươmtạo, cơ sở tác động kinh doanh, trung tâm đổi mới sáng tạo; hoặc văn phiên bản cam kếthoặc vừa lòng đồng thể hiện sẽ hỗ trợ cho DNNVV khởi nghiệp sáng sủa tạo. Thời điểm xácnhận, cam đoan hỗ trợ không quá 06 mon tính đến thời khắc DNNVV nộp làm hồ sơ đềxuất hỗ trợ.

3. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV lựachọn DNNVV khởi nghiệp sáng chế theo cách thức tại khoản 3 Điều21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP bên trên cơ sở đưa ra quyết định của Hội đồng về việcDNNVV khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo đủ kiện thừa hưởng hỗ trợ.

Điều 15. Hỗ trợDNNVV khởi nghiệp sáng sủa tạo

DNNVV khởi nghiệp sáng chế được hỗ trợtheo văn bản và mức cung cấp quy định tại Điều 22 Nghị định số80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy địnhtại Điều 4, Điều 5 Thông tứ này và một số trong những quy định ví dụ sau:

1. Hỗ trợ học viên của DNNVV tham giađào tạo, giảng dạy chuyên sâu trong nước và quốc tế định tại khoản5 Điều 22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, gồm: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại(bao bao gồm vé vật dụng bay).

Nội dung những khóa huấn luyện và đào tạo huấn luyệnchuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm: xây dựng, cải cách và phát triển sản phẩm; mến mạihóa sản phẩm; trở nên tân tiến thương mại điện tử; call vốn đầu tư; cải cách và phát triển thị trường;kết nối màng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu của DNNVV khởinghiệp sáng sủa tạo.

2. Cung ứng DNNVV duy trì tài khoảntrên những sàn dịch vụ thương mại điện tử quy định tại điểm c khoản 6 Điều22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, gồm:

a) Đối với sàn thương mại điện tửtrong nước: tổn phí thanh toán, phí thắt chặt và cố định và phí dịch vụ thương mại người buôn bán phải trả chosàn thương mại điện tử.

b) Đối cùng với sàn thương mại điện tử quốctế: phí tài khoản người bán, phí tổn giới thiệu, phí triển khai xong đơn hàng, phí tổn lưukho, giá thành đăng ký kết mã gạch sản phẩm, chi tiêu thiết kế với chụp hình ảnh sản phẩm,chi phí tổn quảng cáo trên sàn thương mại dịch vụ điện tử.

3. Cung cấp DNNVV tham gia những cuộc thiquốc tế về khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, gồm: phí, lệ tổn phí tham gia cuộc thi; ăn, sống tạinước sở tại; tải (bao bao gồm vé thiết bị bay); chuyển vận tài liệu, sản phẩm, trangthiết bị giao hàng tham gia cuộc thi.

Mục 4. HỖ TRỢ DOANHNGHIỆP NHỎ VÀ VỪA tham gia CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

Điều 16. Lựa chọndoanh nghiệp nhỏ dại và vừa vào cụm liên kết ngành thuộc nghành sản xuất, chếbiến

1. Các hiệ tượng liên kết giữa DNNVVvới công ty lớn khác vào cụm links ngành cơ chế tại khoản2 Điều 23 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP gồm:

a) links theo bề ngoài hợp đồngmua chung nguyên vật liệu đầu vào: DNNVV và về tối thiểu một doanh nghiệp khác vào cụmliên kết ngành bao gồm hợp đồng mua vật liệu đầu vào xuất phát điểm từ 1 bên cung cấp.

b) liên kết theo vẻ ngoài hợp đồngbán chung sản phẩm: DNNVV và tối thiểu một công ty khác trong nhiều liên kếtngành gồm hợp đồng bán sản phẩm cho một bên thu mua.

c) link theo hình thức hợp đồngmua, bán, hợp tác ký kết liên kết là một trong những trong những trường vừa lòng sau:

- DNNVV tất cả hợp đồng mua, chào bán sản phẩmvới tối thiểu một công ty lớn khác trong cụm link ngành;

- DNNVV gồm hợp đồng hợp tác liên kếtvới tối thiểu một công ty lớn khác vào cụm links ngành.

d) link theo hình thức cùng xây dựng,sử dụng thương hiệu là 1 trong những trong các trường thích hợp sau:

- DNNVV thuộc với tối thiểu một doanhnghiệp khác trong cụm links ngành vẫn sử dụng thương hiệu tập thể hoặc nhãnhiệu ghi nhận hoặc chỉ dẫn địa lý đang được công nhận theo công cụ của pháp luậtvề tải trí tuệ;

- DNNVV cùng với buổi tối thiểu một doanhnghiệp không giống trong cụm link ngành đang cung ứng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (khôngbao gồm thương mại & dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch) đã được công nhận thành phầm đạtba sao trở lên nằm trong Chương trình quốc gia mỗi xã một thành phầm (OCOP).

2. Cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV lựachọn DNNVV vào cụm links ngành lao lý tại khoản 1 Điều này để cung ứng căncứ vào những tài liệu sau:

a) Đối với vẻ ngoài liên kết quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này: về tối thiểu 01 phù hợp đồng mua vật liệu đầu vàocủa DNNVV cùng với bên hỗ trợ và xác thực (hoặc vừa lòng đồng) của bên hỗ trợ về việcđang cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho doanh nghiệp khác trong cụm links ngành.

b) Đối với hình thức liên kết quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều này: buổi tối thiểu 01 thích hợp đồng bán thành phầm của DNNVV ký vớibên thu cài và giấy xác nhận (hoặc hòa hợp đồng) của mặt thu cài đặt thể hiện vấn đề đangmua thành phầm từ buổi tối thiểu một công ty khác vào cụm link ngành.

c) Đối với hình thức liên kết quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều này: về tối thiểu 01 hòa hợp đồng đang mua, bán sản phẩm hoặcđang đúng theo tác liên kết giữa DNNVV cùng với một doanh nghiệp khác trong cụm liên kếtngành.

d) Đối với hình thức liên kết quy địnhtại điểm d khoản 1 Điều này: nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận hoặcchỉ dẫn địa lý hoặc thương hiệu của thành phầm OCOP cơ mà DNNVV đang sử dụng.

đ) Ngoài các trường hợp qui định tạiđiểm a, b, c, d khoản 2 Điều này, cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV kết hợp vớibên hỗ trợ hoặc mặt thu cài để khẳng định danh sách những DNNVV đang tải nguyên vậtliệu đầu vào hoặc đang bán sản phẩm, dịch vụ; trên cơ sở đó sàng lọc DNNVV phùhợp nhằm hỗ trợ.

Điều 17. Lựa chọndoanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi quý giá sản xuất, chế biến

1. Các hình thức DNNVV tham gia chuỗigiá trị theo công cụ tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số80/2021/NĐ-CP, gồm:

a) DNNVV là doanh nghiệp lớn đầu chuỗi đượcthành lập và hoạt động theo nguyên tắc của luật pháp Việt Nam.

b) DNNVV đang tiến hành hợp đồng mua,bán sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc hợp đồng hợp tác, links với công ty lớn đầu chuỗi.

c) DNNVV được những doanh nghiệp đầuchuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV review có tiềm năng thay đổi nhàcung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụngbộ công cụ đánh giá DNNVV tiềm năng do cỗ Kế hoạch với Đầu tư ra mắt tại Cổngthông tin hoặc xem thêm danh sách các DNNVV tiềm năng đăng cài trên Cổng thôngtin để gạn lọc DNNVV.

2. Cơ quan, tổ chức cung cấp DNNVV lựachọn DNNVV thâm nhập chuỗi giá bán trị biện pháp tại khoản 1 Điều này căn cứ vào cáctài liệu sau:

a) Đối với ngôi trường hợp chính sách tại điểma khoản 1 Điều này: tài liệu xác định quy mô là DNNVV.

b) Đối với ngôi trường hợp hình thức tại điểmb khoản 1 Điều này: buổi tối thiểu 01 đúng theo đồng download hoặc bán thành phầm hoặc hòa hợp tác,liên kết với công ty đầu chuỗi.

c) Đối với trường hợp pháp luật tại điểmc khoản 1 Điều này: xác nhận của doanh nghiệp lớn đầu chuỗi.

Điều 18. Hỗ trợDNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi cực hiếm sản xuất, chế biến

DNNVV tham gia cụm link ngành,chuỗi cực hiếm được cung cấp theo câu chữ và mức cung cấp quy định tại Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức hỗ trợDNNVV thực hiện cung cấp theo mức sử dụng tại Điều 4, Điều 5 Thông tứ này và một sốquy định rõ ràng sau:

1. Cung cấp đào chế tác tại doanh nghiệpquy định trên điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP:thực hiện tại theo nguyên tắc tại khoản 4 Điều 12 Thông bốn này.

2. Cung cấp học viên của DNNVV tham giakhóa đào tạo và giảng dạy trong nước và quốc tế quy định trên điểm b khoản1 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, gồm: học tập phí; tài liệu; ăn; ở; đi lại(bao có vé máy bay).

Nội dung những khóa giảng dạy theo cácchuyên đề cơ chế tại Mục 3 Phụ lục 3.1 Thông bốn này.

3. Cung ứng DNNVV bảo trì tài khoảntrên những sàn thương mại điện tử cách thức tại điểm d khoản 3 Điều25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP: tiến hành theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 15Thông tư này.

Mục 5. LẬP, TỔNG HỢP,GIAO KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DNNVV; ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO HỖ TRỢ DNNVV

Điều 19. Lập, tổnghợp, giao chiến lược và dự toán chi phí nhà nước hỗ trợ DNNVV; tấn công giá, báocáo tác dụng hỗ trợ DNNVV

1. Cỗ Kế hoạch và Đầu tư

a) phía dẫn các bộ, cơ sở ngang bộ,cơ quan lại thuộc bao gồm phủ, địa phương desgin kế hoạch và dự trù ngân sáchtrung ương hỗ trợ DNNVV (mẫu trên Phụ lục 4 Thông tứ này); tổng hợp yêu cầu hỗtrợ DNNVV của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ, địa phươngchưa phẳng phiu được ngân sách; gửi cỗ Tài chính lời khuyên kế hoạch và dự trù kinhphí chi tiêu trung ương cung cấp DNNVV mang đến năm kế hoạch.

b) Xây dựng cách thực hiện giao trọng trách hỗtrợ DNNVV thực hiện nguồn ngân sách chi tiêu trung ương cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc chính phủ, địa phương chưa bằng vận được giá thành căn cứ vào tổng dựtoán chi giá thành trung ương cung ứng DNNVV được bố trí; gửi cỗ Tài chủ yếu để báocáo cấp gồm thẩm quyền quyết định phân chia dự toán ngân sách chi tiêu cho những đơn vị.

c) thông báo nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sửdụng nguồn giá thành trung ương cho những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, địa phương chưa bằng vận được ngân sách.

d) công ty trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan tổ chức review công tác cung ứng DNNVV; tổng hợp, báo cáo Chính phủ,Thủ tướng chính phủ nước nhà theo quy định.

2. Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc chính phủ

a) xây đắp kế hoạch và dự toán ngânsách trung ương hỗ trợ DNNVV mang đến năm chiến lược gửi bộ Kế hoạch với Đầu tư; đồngthời tổng hợp bình thường trong dự trù của bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ.

b) Xây dựng giải pháp giao nhiệm vụ hỗtrợ DNNVV sử dụng nguồn giá cả trung ương cho những cơ quan, tổ chức triển khai hỗ trợDNNVV thuộc, trực thuộc; sao gửi cỗ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp, theo dõi.

c) tổ chức triển khai các chuyển động hỗtrợ DNNVV đúng mục tiêu, trọng trách được giao; tự kiểm tra, đánh giá, chịu tráchnhiệm việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ DNNVV trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địabàn phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện cung ứng DNNVV gửi bộ Kế hoạch với Đầu tưtổng hợp report Chính phủ, Thủ tướng bao gồm phủ.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh

a) Giao Sở kế hoạch và Đầu tứ đầu mối:

- xây đắp kế hoạch và dự trù ngânsách tw (đối với các địa phương chưa bằng vận được ngân sách) với ngânsách địa phương cung cấp DNNVV; report Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổng đúng theo chung; đôi khi gửi Sở Tài bao gồm tổng hợp thông thường vào dự toánngân sách của địa phương nhằm trình cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng giải pháp giao trách nhiệm hỗtrợ DNNVV sử dụng nguồn giá cả trung ương (đối với các địa phương được bốtrí chi tiêu trung ương) và giá cả địa phương (trên cơ sở dự trù chi ngânsách địa phương được bố trí) cho những cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV của địaphương, trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định; sao gửi cỗ Kế hoạch cùng Đầutư để phối hợp, theo dõi.

b) tiến hành nhiệm vụ lao lý tại điểmc khoản 2 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 25 mon 6 năm 2022.

3. Ngôi trường hợp các văn phiên bản dẫn chiếu tạiThông tư này hết hiệu lực thực thi và được thay thế bằng văn bản khác thì triển khai theoquy định tại văn bạn dạng thay thế.

Điều 21. Điềukhoản chuyển tiếp và tổ chức triển khai thực hiện

1. Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lựcthi hành, vận động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ dại và vừa đã phê phê chuẩn trước ngàyThông tư này có hiệu lực được thường xuyên thực hiện tại theo nội dung, trách nhiệm đã đượcphê thông qua hoặc trình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt lại (nếu cần).

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh thực hiện cung ứng cho DNNVV theo quy địnhtại Thông tư này và các quy định hiện hành. Trong quy trình thực hiện, trường hợp cóvướng mắc, đề nghị phản ánh kịp lúc về cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ (Cục phạt triểndoanh nghiệp) để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Duy Đông

PHỤ LỤC 1:

MẪU HỢP ĐỒNG(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 05 năm 2022 củaBộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------------

HỢPĐỒNG1

(Ápdụng đối với trường hòa hợp cơ quan, tổ chức cung ứng DNNVV không trực tiếp cung cấpsản phẩm, thương mại dịch vụ hỗ trợ)

Số:..../20..../HĐ-....

Căn cứ Bộ điều khoản Dân sự;

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏvà vừa số 04/2017/QH14;

Căn cứ Thông báo cung cấp số..../....ngày.... Tháng.... Năm..... Của bên A (ghi tên bên hỗ trợ);