Có nên cấm triệt để hoạt động kinh doanh trong chung cư?