Ssi Là Gì

Phúc Lợi phúc lợi an sinh Xã Hội và phúc lợi Tàn Tật / Social Security và Disability

Hiện có hai chương trình phúc lợi an sinh Xã Hội chính giúp hỗ trợ người tàn phế là bảo hiểm Tàn Tật an sinh Xã Hội (SSDI) và thu nhập cá nhân An Sinh bổ sung (SSI).

Bạn đang xem: Ssi là gì

Bảo Hiểm Tàn Tật phúc lợi Xã Hội (SSDI)

Tình trạng tật nguyền theo phúc lợi Xã Hội dựa vào việc khách hàng mất năng lực lao động. Quý khách được xét là đối tượng tàn tật theo gần như quy định phúc lợi an sinh Xã Hội trường hợp quý vị quan trọng làm được các bước mà trước đây quý vị từng làm cho và gồm quyết định cho thấy thêm quý vị bắt buộc chuyển sang công việc khác do bệnh lý của quý vị. Triệu chứng tàn tật của quý khách cũng phải kéo dãn hoặc được cho rằng sẽ kéo dãn dài trong không nhiều nhất 1 năm hay sẽ dẫn tới tử vong.

Ngoài vấn đề phải thỏa mãn định nghĩa về chứng trạng tàn tật, khách hàng còn yêu cầu từng làm việc trong khoảng thời hạn đủ dài, với trong thời gian cách đây không quá lâu, theo quy định phúc lợi an sinh Xã Hội nhằm đủ điều kiện nhận an sinh tàn tật. Một tín đồ phải từng làm việc ít độc nhất vô nhị 5 năm trong khoảng thời gian 10 năm ngay trước lúc bị tật nguyền và đề xuất đã đóng thuế FICA. Triệu chứng tàn tật hoặc suy giảm tính năng phải được cho rằng sẽ kéo dài trong tối thiểu 12 tháng.

Phúc lợi SSDI dành cho người lao hễ bị suy giảm công dụng "có thể xác định về mặt y tế" khiến họ tất yêu tiếp tục thao tác hay tiến hành "hoạt động tạo thu nhập cá nhân thực sự". SSDI là mạng lưới an ninh cho những người lao động cần thiết được giúp sức từ những kiểm soát và điều chỉnh và đổi khác phù hợp với tên "điều kiện phù hợp hợp" vào Đạo dụng cụ về fan Mỹ tàn phế (Americans with Disabilities Act - ADA).

Một con số lớn những yêu cầu chi trả phúc lợi an sinh SSDI ban sơ đều bị Ban phúc lợi an sinh Xã Hội khước từ. Thực tiễn là tất cả ba cấp độ trong quá trình đệ trình xin phúc lợi. Để yêu cầu an sinh được thuận tình ở bất kể cấp độ nào, fan xin an sinh phải cung cấp bằng triệu chứng y tế về một điều kiện gây ra tàn tật. Nguồn minh chứng thuyết phục tuyệt nhất là chưng sĩ của tín đồ xin phúc lợi chứ không phải bản thân bạn xin phúc lợi.

Xem thêm: Fur Elise Là Gì ? Chi Tiết Về Für Elise Mới Nhất 2021 Fur Elise Là Gì

Thu Nhập An Sinh bổ sung cập nhật (SSI)

Thu Nhập An Sinh bổ sung cập nhật (Supplemental Security Income - SSI) là một trong chương trình đưa ra trả sản phẩm tháng cho những người có thu nhập và nguồn thu nhập tinh giảm nếu chúng ta từ 65 tuổi trở lên hoặc nếu họ bị mù hoặc bị một tật nguyền khác. Hội đủ điều kiện nhận SSI tức là quý vị sẽ được nhận khoản tiền phúc lợi an sinh hàng tháng thuộc những dịch vụ và an sinh như sau, tùy thuộc vào tiểu bang địa điểm quý vị sinh sống: Medicaid; phiếu thực phẩm; phí bảo hiểm Medicare được chi trả (ở toàn bộ các tiểu bang).

Phúc lợi thu nhập An Sinh bổ sung không căn cứ theo các bước trước đây của khách hàng hoặc quá trình trước phía trên của một người thân trong gia đình trong gia đình.

Tại nhiều phần các tiểu bang, người nhận SSI cũng rất có thể nhận Medicaid (trợ giúp y tế) để bỏ ra trả cho thời gian nằm viện, hóa đơn thanh toán cho bác bỏ sĩ, dung dịch kê theo solo và các giá cả y tế khác.

Người nhận SSI cũng có thể hội đủ điều kiện nhận phiếu thực phẩm tại các tiểu bang trừ đái Bang California. Lịch trình SSI dấn nguồn ngân sách đầu tư từ Ngân Khố Chung. Chương trình này không nhận khiếp phí thông qua khoản thuế phúc lợi an sinh Xã Hội được giữ giàng theo Đạo phép tắc Đóng Góp bảo hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act - FICA).

Vui lòng contact với văn phòng an sinh Xã Hội gần nhất để biết chi tiết về những chương trình trợ giúp fan tàn tật.