Quyết đại ca sinh năm bao nhiêu, diễn viên mạnh quân