Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 08/VBHN-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, sale THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢNLÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 7 năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về đk sản xuất, marketing thựcphẩm ở trong lĩnh vực làm chủ chuyên ngành của bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2018 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số quy định tương quan đếnđiều kiện đầu tư chi tiêu kinh doanh nằm trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ Y tế, tất cả hiệulực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Bạn đang xem: Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Căn cứ hình thức tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư chi tiêu ngày 26 tháng11 năm 2014;

Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế;

Chínhphủ phát hành Nghị định lao lý về điều kiện sản xuất, marketing thực phẩm thuộclĩnh vực làm chủ chuyên ngành của cục Y tế1.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.2 Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định đk sảnxuất, marketing thực phẩm và hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thủ tục chứngnhận đại lý đủ điều kiện bình yên thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy bệnh nhận)thuộc lĩnh vực cai quản chuyên ngành của cục Y tế so với cơ sở sản xuất, kinhdoanh sản phẩm và nhóm thực phẩm vào Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định số15/2018/NĐ-CP (sau đây hotline tắt là cửa hàng sản xuất, sale thực phẩm) cùng cơ sởkinh doanh thương mại & dịch vụ ăn uống. Riêng điều kiện sản xuất, marketing và hồ sơ,trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiệnan toàn lương thực đạt yêu thương cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo đảm an toàn sứckhỏe và điều kiện sản xuất marketing phụ gia thực phẩm thực hiện theo quy địnhtại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

Điều 2.3 (được kho bãi bỏ)

Điều 3. Nguyên tắcáp dụng pháp luật

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiệnquy định trên Nghị định này được sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Trong quá trình sản xuất kinhdoanh, tổ chức, cá thể sản xuất, sale thực phẩm phải tuân hành các quy địnhcủa điều khoản về an toàn thực phẩm.

Chương II

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢMAN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, marketing THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀNQUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ VÀ CƠ SỞ marketing DỊCH VỤ ĂN UỐNG4

Điều 4. Cơ sở sảnxuất, sale thực phẩm thuộc thẩm quyền làm chủ của cỗ Y tế

1. Tuân hành các chính sách tại Điều 19,20, 21, 22, 25, 26 cùng Điều 27 Luật an toàn thực phẩm và các yêu cầu ví dụ sau:

a) quy trình sản xuất thực phẩm đượcbố trí theo hình thức một chiều từ vật liệu đầu vào cho tới sản phẩm cuốicùng;

b) Tường, trần, nền nhà khu vực sảnxuất, tởm doanh, kho sản phẩm không ngấm nước, rạn nứt, ẩm mốc;

c) Trang thiết bị, phương pháp tiếp xúctrực tiếp với lương thực dễ làm cho vệ sinh, không thôi nhiễm chất ô nhiễm và khônggây ô nhiễm và độc hại đối với thực phẩm;

d) tất cả ủng hoặc giầy, dép nhằm sử dụngriêng trong quanh vùng sản xuất thực phẩm;

đ) bảo vệ không có côn trùng nhỏ và độngvật gây hại xâm nhập vào khu vực sản xuất cùng kho cất thực phẩm, vật liệu thựcphẩm; không thực hiện hóa hóa học diệt chuột, côn trùng nhỏ và độngvật gây hư tổn trong khu vực sản xuất cùng kho đựng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm;

e) không bày chào bán hóa chất cần sử dụng cho mục đích khác vào cơ sở kinh doanh phụ gia, chất hỗ trợchế trở thành thực phẩm.

2. Fan trực tiếp sản xuất, kinhdoanh phải được tập huấn loài kiến thức bình yên thực phẩm với được chủ các đại lý xác nhậnvà không xẩy ra mắc các bệnh tả, lỵ, mến hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễmtrùng, lao phổi, tiêu chảy cấp cho khi sẽ sản xuất, marketing thực phẩm.

Điều 5. Cơ sởkinh doanh dịch vụ ăn uống

1. Vâng lệnh các chính sách tại Điều 28,29 và Điều 30 Luật an toàn thực phẩm và những yêu cầu cụ thể sau:

a) tiến hành kiểm thực bố bước và lưumẫu thức ăn theo phía dẫn của cục Y tế;

b) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảoquản thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh với không gây ô nhiễm và độc hại cho thực phẩm.

2. Bạn trực tiếp sản xuất thức ănphải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cùng được công ty cơ sở xác nhận vàkhông bị mắc các bệnh tả, lỵ, yêu thương hàn, viêm gan A, E, viêm domain authority nhiễm trùng,lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Chương III

THẨM QUYỀN, HỒSƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠSỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ VÀ CƠ SỞ tởm DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG5

Điều 6. Thẩm quyền,hồ sơ, thủ tục cấp Giấy bệnh nhận

1. Thẩm quyền cấp thủ tục chứng nhận:

Bộ Y tế cung cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cấpGiấy hội chứng nhận đối với cơ sở cung cấp nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quảnlý của bộ Y tế được biện pháp tại khoản 5 Điều 37 và cách thức tại Phụ lục II Nghịđịnh số 15/2018/NĐ-CP .

2. Làm hồ sơ xin cấp cho Giấy chứng nhận thựchiện theo những quy định trên khoản 1 Điều 36 Luật an ninh thực phẩm và các yêu cầucụ thể sau:

a) Đơn đề xuất cấp Giấy bệnh nhậntheo mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

b) phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp gồm ngành nghề cân xứng vớiloại thực phẩm của các đại lý sản xuất (có chứng thực của cơ sở);

c) list người cấp dưỡng thực phẩm,kinh doanh thương mại dịch vụ ăn uống đã làm được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm gồm xácnhận của nhà cơ sở.

3. Giấy tờ thủ tục cấp Giấy ghi nhận thựchiện theo các quy định trên khoản 2 Điều 36 Luật an ninh thực phẩm và những yêu cầucụ thể sau:

a) Lập hồ sơ theo mức sử dụng tại khoản2 Điều này với nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đường hoặc qua mặt đường bưu điệnhoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) trường hợp gồm yêu cầu sửa đổi, bổ sunghồ sơ, cơ quan mừng đón hồ sơ bao gồm trách nhiệm thông tin bằng văn phiên bản cho cơ sởtrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ.

Trường đúng theo quá 30 ngày kể từ lúc nhậnđược thông báo, cơ sở không xẻ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu ước thì hồ sơ củacơ sở không hề giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ bắt đầu để được cấp cho Giấychứng dìm nếu tất cả nhu cầu.

c) ngôi trường hợp không có yêu ước sửa đổi,bổ sung hồ nước sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gồm trách nhiệm ra đời đoàn thẩm địnhhoặc ủy quyền thẩm định và đánh giá và lập Biên bản thẩm định theo Mẫusố 02 Phụ lục I hẳn nhiên Nghị định này trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từngày dìm đủ hồ sơ. Trường hòa hợp ủy quyền thẩm định và đánh giá cho cơ quan tất cả thẩm quyền cấpdưới thì phải tất cả văn bạn dạng ủy quyền;

Đoàn đánh giá do cơ quan bao gồm thẩm quyềncấp Giấy ghi nhận hoặc phòng ban được ủy quyền đánh giá ra đưa ra quyết định thành lậpcó trường đoản cú 03 cho 05 người. Trong các số ấy có tối thiểu 02 thành viên làm công tác làm việc về antoàn thực phẩm (có thể mời siêng gia tương xứng lĩnh vực phân phối thực phẩm củacơ sở gia nhập đoàn thẩm định cơ sở).

d) trường hợp tác dụng thẩm định đạtyêu cầu, trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày có tác dụng thẩm định, cơquan đón nhận hồ sơ cấp cho Giấy ghi nhận theo mẫu số 03Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

đ) ngôi trường hợp kết quả thẩm định tạicơ sở không đạt yêu ước và rất có thể khắc phục, đoàn đánh giá phải ghi rõ nộidung, yêu ước và thời hạn khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắcphục không quá 30 ngày.

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phụccủa cơ sở, vào thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắcphục với ghi tóm lại vào biên bạn dạng thẩm định. Ngôi trường hợp hiệu quả khắc phục đạtyêu cầu sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận theo khí cụ tại điểm d khoản này. Trườnghợp tác dụng khắc phục ko đạt yêu ước thì cơ quan đón nhận hồ sơ thông tin kếtquả đánh giá và thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bởi văn bạn dạng cho cơ sở và mang lại cơ quan lại quảnlý địa phương;

e) ngôi trường hợp hiệu quả thẩm định khôngđạt yêu cầu, cơ quan chào đón hồ sơ thông báo bằng văn bản cho ban ngành quản lýđịa phương đo lường và tính toán và yêu cầu các đại lý không được hoạt động cho tới khi được cấpGiấy chứng nhận.

4. Trường hợp thay đổi tên của doanhnghiệp hoặc đổi nhà cơ sở, thế đổi địa chỉ cửa hàng nhưng không biến hóa vị trí cùng quytrình tiếp tế thực phẩm, kinh doanh dịch vụ nhà hàng siêu thị và Giấy chứng nhận phảicòn thời hạn thì cửa hàng gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy ghi nhận vàkèm phiên bản sao văn bản hợp pháp trình bày sự biến hóa đó đến cơ quan chào đón hồsơ đã cung cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực con đường hoặc qua đườngbưu điện hoặc tại cơ quan đón nhận hồ sơ.

5. Giấy chứng nhận được cấp trước khiNghị định này có hiệu lực thường xuyên được sử dụng đến không còn thời hạn ghi trên Giấychứng nhận.”

Chương IV6(được bãi bỏ)

Chương V7(được bãi bỏ)

Chương VI.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH8

Điều 16. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hành từngày 01 mon 7 năm 2016.

Điều 17. Tráchnhiệm thi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có tương quan chịu tráchnhiệm thực hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Công báo, Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ); - Cổng tin tức điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, cục ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Quốc Cường

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG CÁC MẪU KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ67/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016(Kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 mon 11 năm 2018 của bao gồm phủ)

Mẫu số 01

Đơn ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận cơ sở đầy đủ điều kiện bình an thực phẩm

Mẫu số 02

Biên bản thẩm định điều kiện bình an thực phẩm cơ sở

Mẫu số 03

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bình an thực phẩm

Mẫu số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

……….,ngày……tháng……năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đầy đủ điềukiện an ninh thực phẩm

Kính gửi:…………………………………………….

Họ cùng tên công ty cơ sở: .........................................................................................................

Tên các đại lý sản xuất ý kiến đề nghị cấp Giấychứng nhận: ..........................................................

...........................................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Tình Huống Có Lời Giải)

Địa chỉ cơ sở sản xuất: .....................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề nghị được cấp cho Giấy ghi nhận cơ sởđủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩmvà dạng sản phẩm...): .................................

.............................................................................................................................................

CHỦ CƠ SỞ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu số 02

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

……….,ngày……tháng……năm 20…

BIÊN BẢN

Thẩm định điều kiện bình an thựcphẩm cơ sở

Thực hiện quyết định số …………………………….ngày ……tháng …….. Năm…….. Của

.............................................................................................................................................

Hôm nay, ngày ……tháng…….năm …………..Đoàn đánh giá và thẩm định gồm có:

1............................................................................................. Trưởng đoàn

2 ............................................................................................. Thư ký

3............................................................................................. Thành viên

4............................................................................................. Thành viên

5............................................................................................. Member tiến hành đánh giá và thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm trên cơ sở:……………………………….

...........................................................................................................................................

Điện thoại ...................................................................Fax ...............................................

Đại diện cơ sở: 1 ...............................................................................................................

2 ................................................................................................................

KẾTQUẢ THẨM ĐỊNH

I. KIỂM TRA HỒ SƠ GỐC:

1. Thông tin về Giấy ghi nhận kinhdoanh/Giấy đk doanh nghiệp.

2. Làm hồ sơ nguyên liệu, phụ gia, hóa học hỗtrợ chế biến, mối cung cấp nước sản xuất.

3. Hồ sơ chứng thực sức khỏe, tập huấnkiến thức an ninh thực phẩm của chủ đại lý và tín đồ trực tiếp sản xuất.

II. KIỂM TRA THỰC TẾ VỀ ĐIỀU KIỆNAN TOÀN THỰC PHẨM:

1. Địa điểm, diện tích s cơ sở, khu vực vựcsản xuất/chế biến.

2. Thiết kế, kết cấu nhà máy sản xuất/chếbiến, kho, bên vệ sinh, nơi cố đồ bảo hộ lao động, kênh mương thoát nước, nơithu gom, cách xử trí chất thải.

3. Trang thiết bị, vẻ ngoài sản xuất,chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, phòng chống côn trùng nhỏ và động vật gâyhại...

4. Mối cung cấp nước sản xuất, sản xuất thựcphẩm/thức ăn.

5. Vật liệu thực phẩm, phụ gia, chấthỗ trợ bào chế và bao bì/dụng cụ tiềm ẩn thực phẩm/thức ăn.

6. Mức độ khỏe/bệnhtruyền nhiễm cấp tính của người sản xuất/chế thay đổi ....

7. Những nội dung khác gồm liên quan.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:

1. Đánh giá bán việc đáp ứng của cửa hàng đốivới những yêu mong điều kiện an ninh thực phẩm (Điều kiện về địa điểm, cửa hàng vậtchất, trang trang bị dụng cụ, nguyên liệu, mối cung cấp nước, thực hành vệ sinh...): ....................................

2. Sống thọ và biện pháp giải quyết: ..........................................................................................

3. Kết luận(1):.........................................................................................................................

Đạt

Không đạt

Chờ trả thiện

Thời hạn trả thiện:

ngày tính từ lúc ngày thẩm định

4. Ý con kiến của cơ sở được thẩm định: ................................................................................

............................................................................................................................................

Biên bản kết thúc hồi: ……..giờ………ngày ……tháng ……..năm…………và lập thành 02 bản có giá bán trị pháp lý như nhau. Một bảndo cơ quan đánh giá giữ với một bản do chủ cơ sở giữ.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẮC PHỤC (ĐỐIVỚI TRƯỜNG HỢP CHỜ HOÀN THIỆN)

Đạt

Không đạt

Lý vị không đạt: ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

……., ngày…..tháng…..năm 20…… TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu số 03

TÊN CƠ quan tiền CHỦ QUẢN TÊN CƠ quan liêu CẤP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: …../20……/ATTP-CNĐK

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰCPHẨM

CHỦ CƠ SỞ

Tên cơ sở:

ĐỦĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH

...................................................................(1)..................................................................