QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH

Bài giảng quản trị Logistics marketing - Chương 1: Tổng quan học phần quản ngại trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan liêu về Logistics khiếp doanh; văn bản cơ bản của cai quản trị Logistics ghê doanh; đối tượng, văn bản và cách thức môn học. Mời tham khảo.


Bạn đang xem: Quản trị logistics kinh doanh

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Đan Bội Kẽm Góp Phần Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Chợ Lách, Bến Tre

Nội dung Text: bài bác giảng quản lí trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần quản ngại trị Logistics tởm doanh
QUẢN TRỊ LOGISTICS sale CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 15.3.9.3 • Chương 1. Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh• Chương 2. Quản trị các hoạt động logistics cơ bản• Chương 3. Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ• Chương 4 . Tổ chức và kiểm soát logistics Tài liệu tham khảo• PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị Logistics, Nhà xuất bản Thống kê• PGS.TS Nguyễn Như Tiến (2006), Logistics: khả năng ứng dụng và phát triển trong kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận Việt Nam, NXB giao thông vận tải• Ronald H. Ballou (1992), Business logistics management­ Third Edition, Prentice­Hall International, Inc• Donald J.Bowersox, David J.Closs (1996), Logistical management, Mc Graw ­ Hill International Editions• …CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỌC PHẦN QT LOGISTICS KD• 1.1 Tổng quan về logistics kinh doanh• 1.2 Nội dung cơ bản của quản trị Logistics KD• 1.3 Đối tượng, nội dung và phương pháp môn học1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD Con đường tơ lụa 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD• Logistics là một trong những thuật ngữ có xuất phát Hilạp ­ logistikos ­ phản ánh môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của các hoạt động đáp ứng và đảm bảo an toàn các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật để cho quá trình chủ yếu yếu được thực hiện đúng mục tiêu1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD “Khoa học của sự di chuyển, cung ứng và duy trì các lực lượng quân đội ở các chiến trường1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Global Global logistics logistics Supply Supply chain logistics chain logistics Corporate Corporate logistics logistics Facility Facility logistics ¹ hP logisticsgnë­ h hn¶ µvi v m Worplace Worplace logistics logistics 1950 1960 1970 1980 1990 2000 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN• Logistics tại chỗ là dòng vận động của nguyên vật liệu tại một vị trí làm việc.• Logistics cở sở kinh doanh là dòng vận động của nguyên liệu giữa các xưởng làm việc trong nội bộ một cơ sở sản xuất.• Logistics công ty là dòng vận động của nguyên vật liệu và thông tin giữa các cơ sở sản xuất và các quá trình sản xuất trong một công ty. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN• Logistics chuỗi đáp ứng là chiếc vận động của nguyên vật liệu, thông tin và tài chính giữa các công ty trong một chuỗi thống nhất., bao trùm cả 2 cấp độ hoạch định và tổ chức. S ¶n xuÊt bán buôn Bán lẻ Kh¸ch hµng dÞc h vô lo g is tic s Dòng sản phẩm dòng tiền tệ Dòng thông tin QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN• Logistics toàn cầu là dòng vận động của nguyên vật liệu, thông tin và tiền tệ giữa các quốc gia.• Logistics ráng hệ sau: logistics hợp tác ký kết , logistics thương mại điện tử (e­ logistics) xuất xắc logistics đối tác thứ 4. Các nhân tố dẫn đến sự phát triển• Thương mại hóa thiết bị vi xử lý• Cuộc cách mạng viễn thông• Sáng kiến cải tiến chất lượng• Quan điểm đồng minh chiến lược• Sự gia tăng quyền lực hợp pháp của người tiêu dùng• Khuynh hướng nhân khẩu thay đổi• Sự thay đổi sức mạnh trong kênh cung ứng• Sự phát triển của thương mại điện tử Khái niệm• Là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời gian vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của dây chuyền cung ứng cho mang lại tay bạn tieu dùng cuối cùng thông qua sản phẩm loạt những loạt các hoạt động kinh tế.• VN: dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn KH, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với KH để hưởng thù lao.=>Bản chất: dịch vụ khách hàng 1.1.2. PHÂN LOẠI Theo phạm vi và mức độ quan trọng• Logistics tởm doanh:là 1 phần của quá trình chuỗi cung ứng, nhằm hoạch định thực thi và kiểm soát một cách hiệu quả và hiệu lực các dòng đi lại và dự trữ sản phẩm, dịch vụ và thông tin có liên quan liêu từ những điểm bắt đầu đến điểm tiêu dùng nhằm thoả mãn những yêu cầu của khách hàng. • Logistics quân đội• Logistics sự kiện• Logistics dịch vụ Theo vị trí các bên tham gia• Logistics bên thứ nhất (1PL): do người chủ sở hữu sản phẩm/ hàng hoá tự mình tổ chức và thực hiện. • Logistics bên thứ nhì (2PL): bởi người hỗ trợ dịch vụ logistics cho một hoạt động đơn lẻ trong chuỗi cung ứng. • Logistics bên thứ bố (3PL): là người đại diện chủ sản phẩm tổ chức triển khai và quản lí lí những dịch vụ logistics mang đến từng cỗ phận chức năng.• Logistics bên thứ tư (4PL) Theo quá trình nghiệp vụ• quá trình mua hàng: liên quan đến mang lại việc tạo nên các sản phẩm và nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài.• quá trình hỗ trợ sản xuất: triệu tập vào chuyển động quản trị dòng dư trữ một cách hiệu quả giữa các bước trong quá trình sản xuất.• quy trình phân phối mang lại thị trường: tương quan đến viêc cung cấp các dịch vụ khách hàng. Theo hướng vận động vật chất• Logistics đầu vào: các hoạt động hỗ trợ dòng nguyên liệu đầu vào từ nguồn cung cấp trực tiếp tới công ty.• Logistics đầu ra: các vận động hỗ trợ dòng sản phẩm đầu ra cho tới tay khách hàng của công ty.• Logistics ngược: bao hàm các loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, kém hóa học lượng, dòng chu gửi ngược của bao bì đi ngược chiều trong kênh logistics. Logistics sale nguồn khách cung Logistics Logistics ngược ngược bên máy/ Logistics Logistics ngược ngược hàng cấp cho Các vận động Cung ứng đồ dùng chât cung cấp vật hóa học Theo đối tượng hàng hóa• Logistics hàng tiêu dùng ngắn ngày• Logistics ngành ô tô• Logistics ngành hóa chất• Logistics ngành dầu khí• …