Qlcbccvc

Hiện nay, thành phần nhập dữ liệu gặp gỡ khó khăn trong quy trình nhập dữ liệu hồ sơ của cán bộ công chức là ứng dụng yêu ước phải không thiếu ngày/tháng/ năm nhưng một trong những hồ sơ cán bộ, công chức không tồn tại ngày hoặc ngày/tháng nên không nhập được

Đề xuất chỉnh, sửa ứng dụng để nhập được phần lớn hồ sơ bao gồm tháng/năm hoặc năm (khi hồ sơ không tồn tại ngày hoặc không có ngày, tháng) của cán bộ, công chức

Bắt buộc phải gồm ngày mon năm của các quá trình để khối hệ thống căn cứ vào đó tính chính xác các ngày gợi nhắc như: nâng lương, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu

2

Ban làm chủ Dự án Đầu bốn và Xây dựng khu vực huyện Châu Phú

x

 

Điều chỉnh tên đơn vị sử dụng phần mềm đúng là Ban quản lý Dự án Đầu tứ và Xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bổ sung ngôi trường Đại học tập Tây đô ở trong mục Trình độ, chuyên môn

Bổ sung mục xóa hồ sơ CBCCVC

Thống nhất điều chỉnh và bổ sung đơn vị.

Bạn đang xem: Qlcbccvc

3

Ban làm chủ dự án Đầu tứ Xây dựng công trình xây dựng Giao thông và nntt - tỉnh giấc An Giang

x

x

x

 

4

Ban thống trị dự án Đầu tư Xây dựng và quanh vùng phát triển đô thị - tỉnh An Giang

x

Trong quá trình công tác, so với viên chức đang nắm dữ chức vụ lãnh đạo, cai quản đã được bổ nhiệm trước đó, khi thực hiện điều rượu cồn từ chống này sang phòng khác, level chức vụ không đổi khác thì hệ thống lại tính thời điểm được điều động là thời điểm bổ nhiệm lại. Tạo cho việc theo dõi quy trình bổ nhiệm lại bị chênh lệch so với đưa ra quyết định bổ nhiệm của viên chức.

 

Đơn vị chưa biết đến rõ. Bản chất khi điều cồn sang đơn vị/phòng mới thì nên thực hiện luôn luôn việc chỉ định lại (nếu vẫn giữ chức vụ trước đó) mặc dầu chức vụ là ngang cấp.

5

Ban cai quản Khu kinh tế tài chính - thức giấc An Giang

x

x

 

 

6

Phòng Nội vụ thị trấn Châu Phú

x

- Việc tích lũy thông tin làm hồ sơ CBCCVC cùng nhập tin tức vào phần mềm khá phức tạp, dễ dàng sai sót và mất nhiều thời gian, độc nhất vô nhị là so với hồ sơ của CBCCVC công tác làm việc lâu năm, do hồ sơ CBCCVC bao gồm nhiều nội dung như: thông tin chung; Biên chế, hòa hợp đồng; Công tác; Lương, phụ cấp; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá chỉ khen thưởng kỷ luật; Bảo hiểm; hồ sơ nhân thân; Đảng, đoàn thể khác.

- Việc update thông tin hồ sơ CBCCVC còn chưa kịp thời, vì cán cỗ phụ trách chuyển đổi thường xuyên với CBCCVC có đổi khác thông tin làm hồ sơ không báo mang lại cán cỗ phụ trách biết để cập nhật lên hệ thống, cụ thể đối với những nội dung như: đưa ra quyết định nâng lương; tham gia các lớp đào tạo và giảng dạy bồi dưỡng, cai quản điều động CBCCVC, quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,…

- hệ thống có thông tin hồ sơ lỗi, mà lại không hiển thị cụ thể lỗi tại câu chữ nào khi truy cập vào hồ nước sơ, đề xuất cán cỗ phụ trách gặp gỡ khó khăn khi khắc phục và hạn chế lỗi.

- bổ sung tính năng báo lỗi tại nội dung sai hoặc thiếu thông trong hồ sơ cụ thể của CBCCVC.

- Định kỳ mặt hàng năm, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, lý giải lại kỹ năng và tài năng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC để việc cập nhật thông tin, khai quật sử dụng các đại lý dữ liệu thông tin hồ sơ CBCCVC, vì cán bộ phụ trách thay đổi thường xuyên.

- hiện nay tại, khối hệ thống đang có những câu báo lỗi: “Lỗi nâng lương”, “Lỗi chỉ định lại”, “Lỗi nghỉ hưu”: thực tế đây không hẳn là lỗi mà là 1 trong những THÔNG BÁO/CẢNH BÁO rằng làm hồ sơ này SẮP ĐẾN HẠN/ĐÃ ĐẾN HẠN/ĐÃ QUÁ HẠN nâng lương/bổ nhiệm lại/nghỉ hưu. Khi gặp hồ sơ có thông báo/cảnh báo vì vậy thì cán bộ tổ chức triển khai cần kiểm soát lại quy trình công tác, quá trình lương sẽ là tiên tiến nhất chưa để cập nhật, trong trường hợp chưa tồn tại Quyết định thì cứ để như vậy như một thông báo cho cán cỗ tổ chức cập nhật sau này.

- Việc cập nhật dữ liệu lên ứng dụng phải ra mắt thường xuyên ngay trong khi có dịch chuyển về dữ liệu của CBCCVC. Tổ chức là bạn nắm những Quyết định đầu tiên nên tất yêu đổ mang đến CBCCVC không báo cho cán cỗ tổ chức.

- Thống tuyệt nhất mở lớp tập huấn, đào tạo và giảng dạy hằng năm.

7

Phòng Nội Vụ thị xã Phú Tân

x

  

 

8

Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc

x

- đa số khó khăn, vướng mắc của đơn vị chức năng trong vượt trình quản lý và vận hành phần mượt là việc nhập vượt trình đóng bảo đảm xã hội rất khó khăn vì các biểu mẫu trong phần mềm rất khác với các phụ lục của ứng dụng quản lý bảo đảm xã hội VssiD. Một số trong những hồ sơ bị báo lỗi ko rõ vì sao nên mất thời gian nhiều trong quy trình cập nhật.

Thời gian tới cần phải có thêm lớp tập huấn mang lại đội ngũ công chức, viên chức có tác dụng công tác tổ chức cán bộ gồm đủ kiến thức và kỹ năng và năng lực sử dụng phần mềm trong việc update thông tin, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức một cách tác dụng hơn

Đề nghị Sở Nội vụ thay tên trên hệ thống tương xứng với tổ chức, cỗ máy của thành phố Châu Đốc.

- Thống nhất quăng quật phần cai quản quá trình BHXH bên trên phần mềm.

- Thống tốt nhất mở lớp tập huấn, huấn luyện và đào tạo hằng năm.

- Thống tốt nhất hiệu chỉnh, cập nhật các đơn vị theo yêu thương cầu.

9

Phòng Nội vụ tp Long Xuyên

x

X

 

 

10

Phòng Tài bao gồm - planer huyện Châu Phú

x

  

 

11

Sở công thương nghiệp - tỉnh An Giang

x

Do phần mềm cai quản cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu được triển khai nên việc update các tin tức cán bộ, công chức, viên chức trên khối hệ thống có vài mục chưa sát với thực tế. Nặng nề cập nhật

 

Thống duy nhất mở lớp tập huấn, đào tạo hằng năm.

12

Sở Giao thông vận tải - thức giấc An Giang

x

X

 

 

13

Sở kế hoạch và Đầu tứ - thức giấc An Giang

x

X

 

 

14

Sở kỹ thuật và technology - tỉnh giấc An Giang

x

Việc tích lũy thông tin hồ sơ CBCCVC cùng nhập tin tức vào ứng dụng khá phức tạp, dễ sai sót và mất quá nhiều thời gian, tốt nhất là đối với hồ sơ của CBCCVC công tác làm việc lâu năm, do hồ sơ CBCCVC gồm nhiều nội dung như: tin tức chung; Biên chế, hợp đồng; Công tác; Lương, phụ cấp; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá khen thưởng kỷ luật; Bảo hiểm; hồ sơ nhân thân; Đảng, đoàn thể khác; Đề xuất chuyển đổi hồ sơ. Việc update thông tin hồ sơ CBCCVC nghỉ ngơi mỗi đơn vị chỉ bởi một CCVC phụ trách và tin tức hồ sơ CBCCVC liên tiếp có các nội dung mới đề xuất việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm còn chậm chạp trễ, cụ thể đối với những nội dung như: quyết định nâng lương; tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy bồi dưỡng, làm chủ điều hễ CBCCVC, cai quản bổ nhiệm, chỉ định lại,…

Định kỳ hàng năm, Sở Nội vụ tổ chức triển khai một lớp tập huấn, lí giải lại kiến thức và kỹ năng và khả năng sử dụng phần mềm làm chủ hồ sơ CBCCVC nhằm việc update thông tin, khai quật sử dụng các đại lý dữ liệu tin tức hồ sơ CBCCVC ở các sở, ban, ngành đạt hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, Sở Nội vụ nên bao gồm văn bạn dạng nhắc nhở những sở, ban, ngành cập nhật thông tin làm hồ sơ CBCCVC vào phần mềm để mỗi CBCCVC có khá đầy đủ thông tin hồ sơ trên phần mềm nhằm giao hàng cho việc khai quật sử dụng đạt kết quả và tiết kiệm chi phí thời gian.

- Thống duy nhất mở lớp tập huấn, huấn luyện và giảng dạy hằng năm.

- Việc cập nhật thông tin lên ứng dụng cần thực hiện thường xuyên ngay trong lúc có đổi mới động chuyển đổi về bất cứ thông tin gì của CBCCVC. Không để cập nhật dồn 6 tháng: như vậy dữ liệu sẽ không tồn tại tính mới, việc báo cáo thống kê, khai thác sẽ không thiết yếu xác.

15

Sở Lao cồn – yêu quý binh và Xã hội - tỉnh giấc An Giang

x

+ hiện tại, Khối văn phòng và công sở Sở và những đơn vị trực nằm trong Sở sẽ nhập thông tin công chức, viên chức vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, một số trong những trường tin tức chưa nhập rất đầy đủ theo yêu thương cầu, do còn chạm chán khó khăn trong quá trình nhập liệu, ví dụ như nhập liệu quá trình tham gia BHXH (tỷ lệ % tham gia).

+ một vài quyết định khen thưởng, khuyến mãi ngay kỷ niệm chương, đưa ra quyết định kỷ luật, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng,… không có trên khối hệ thống văn bạn dạng điện tử, vì đó, quá trình nhập liệu mất quá nhiều thời gian, nên một số trường thông tin hiện đang thường xuyên cập nhật bổ sung đầy đủ.

Năm 2022, Sở Lao đụng - thương binh cùng Xã hội đã triển khai sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực ở trong Sở, do đó, tên một vài đơn vị đã vắt đổi, ý kiến đề nghị Sở Nội vụ cung ứng điều chỉnh cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máy trên khối hệ thống phần mềm thích hợp tổ chức máy bộ hiện tại của Sở

Thống duy nhất điều chỉnh, update đơn vị theo yêu thương cầu.

16

Sở ngoại vụ - thức giấc An Giang

x

- Đề nghị nên điều chỉnh báo lổi ứng dụng chổ quá trình công tác đề nghị báo rõ ràng lổi trên đâu, mốc thời gian nào chỉ báo lổi tầm thường chung ví dụ: lổi quá trình bổ nhiệm chỉ báo vậy mà không chỉ có ra trong lúc đang nhập liệu, nhập hoàn thành mới báo lưỡng lự chổ nào nhằm tìm.

- phía dẫn bí quyết sử dụng quá trình nâng lương trước hạn.

 

Hiện tại, khối hệ thống đang có những câu báo lỗi: “Lỗi nâng lương”, “Lỗi chỉ định lại”, “Lỗi ngủ hưu”: thực ra đây chưa hẳn là lỗi mà là 1 THÔNG BÁO/CẢNH BÁO rằng làm hồ sơ này SẮP ĐẾN HẠN/ĐÃ ĐẾN HẠN/ĐÃ QUÁ HẠN nâng lương/bổ nhiệm lại/nghỉ hưu. Khi chạm chán hồ sơ có thông báo/cảnh báo do đó thì cán bộ tổ chức triển khai cần bình chọn lại quá trình công tác, quá trình lương vẫn là mới nhất chưa để cập nhật, vào trường hợp chưa tồn tại Quyết định thì cứ để bởi thế như một cảnh báo cho cán bộ tổ chức update sau này.

- Thống tuyệt nhất mở lớp tập huấn, huấn luyện và giảng dạy hướng dẫn áp dụng hằng năm.

17

Sở nông nghiệp & trồng trọt và phát triển Nông làng - tỉnh An Giang

x

- Về tài liệu bảo hiểm: đa phần công chức, viên chức trở ngại khi đưa tin này cho phần tử nhập liệu. ở bên cạnh đó, bảo đảm Xã hội đã có phần mềm VssID (tất cả thông tin về quy trình đóng bảo hiểm) cùng được cài đặt trên điện thoại hoàn hảo của cá nhân nên đề xuất đơn vị ko nhập nội dung này.

- các biểu mẫu lý định kỳ của công chức, viên chức trên khối hệ thống chưa sát với tin tức theo yêu cầu của những lý định kỳ như chủng loại 1A, 2A và 3A cực kỳ ít sử dụng nên ý kiến đề nghị bỏ ra. Nên làm giữ lại chủng loại 2C-BNV/2008 và bổ sung cập nhật mẫu lý định kỳ 2C/TCTW-98, để giao hàng tốt hơn cho việc bổ sung cập nhật hồ sơ chỉ định công chức, viên chức.

- phần mềm mới triển khai nên thỉnh phảng phất bị lỗi mạng, cho nên vì vậy thông tin cập nhật lên khối hệ thống bị lờ đờ và một số trong những dữ liệu vẫn nhập trước đây bị mất (phải mất thời gian để nhập bổ sung cập nhật lại).

- cơ cấu tổ chức tổ chức của Trung tâm Khuyến nông: ngoài các phòng chuyênmôn còn có Trạm Khuyến nông của 11 huyện, thị xã và thành phố. Mà lại vào quy trình công tác chỉ có các phòng chuyên môn, không tồn tại 11 Trạm Khuyến nông nằm trong Trung vai trung phong Khuyến nông. Vì đó, không triển khai được câu hỏi chuyển công tác làm việc của cá nhân từ phòng trình độ chuyên môn qua những Trạm Khuyến nông.

- Đề nghị hạn chế và khắc phục lỗi vị trí chỉ đạo của chi cục Chăn nuôi và Thú y và chi cục Thủy sản: có nhập thông tin hồ sơ của các lãnh đạo tuy nhiên không hiện số lượng hồ sơ.

- Dịch vụ; Phòng cung ứng và phòng Kỹ thuật. Vày đó, ý kiến đề xuất Sở Nội vụ cung ứng điều chỉnh cơ cấu phía bên trong của Trung chổ chính giữa Giống thủy sản.

- Điều chỉnh chức danh Trạm trưởng thành và cứng cáp Trưởng trạm và Phó Trạm trưởng thành và cứng cáp Phó Trưởng trạm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc bỏ ra cục Trồng trọt và đảm bảo an toàn thực vật, đưa ra cục Chăn nuôi với Thú y, đưa ra cục giao thông đường thủy và đưa ra cục Kiểm lâm.

- quăng quật Trạm đảm bảo thực đồ gia dụng nằm trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc bỏ ra cục Trồng trọt và đảm bảo an toàn thực vật. (Vì đã có 11 Trạm Trồng trọt và bảo đảm an toàn thực vật những huyện, thị xã, thành phố).

- quăng quật Trung trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi với nước sạch mát nông thôn trong chi cục Thủy lợi bởi vì chưa thành lập và hoạt động đơn vị sự nghiệp này.

- bỏ phòng HC-TC-TH của bỏ ra cục phát triển nông thôn vì chưng đã tất cả phòng Hành thiết yếu - Tổng hợp.

- bổ sung cập nhật thêm ngạch Kiểm dịch viên thực thứ mã ngạch 09.319: ở trong ngạch của nghành nghề dịch vụ Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Đề nghị bổ sung thêm công dụng chỉnh sửa cùng nút đính kèm văn bản trong mục lập danh sách nâng lương nằm trong mục nâng lương liên tiếp nằm vào mục làm chủ hồ sơ.

Đến nay, Sở nông nghiệp và PTNT vẫn nhập không hề thiếu số lượng công chức, viên chức và tín đồ lao hễ đang công tác làm việc tại đơn vị. Đơn vị tiếp tục và hay xuyên update thông tin dữ liệu trên phần mềm. Vì chưng đó, Sở nông nghiệp & trồng trọt và PTNT ý kiến đề xuất Sở Nội vụ không yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng, unique công chức, viên chức và bạn lao cồn vào chu trình hàng năm, bởi toàn bộ thông tin dữ liệu của CBCCVC đã trình bày trên ứng dụng do Sở Nội vụ cai quản lý.

- Thống nhất quăng quật chức năng làm chủ quá trình BHXH trên phần mềm.

- Thống tốt nhất điều chỉnh, cập nhật thông tin các đơn vị, phòng, chức danh, ngạch lương.

- trong phần quy trình kỷ pháp luật đã có công dụng điền số mon bị kéo dài nâng lương. Hệ thống sẽ tự động kéo nhiều năm số tháng nâng lương khi CBCCVC bị kỷ nguyên tắc và có kéo dãn dài nâng lương kèm theo.

- Thống nhất nâng cấp các mẫu báo cáo htoe mẫu của cục Nội vụ để giao hàng nhu cầu report của đơn vị và tỉnh.

18

Sở Tài chính - thức giấc An Giang

x

 

Thống độc nhất vô nhị điều chỉnh, cập nhật lại thông tin đơn vị chức năng theo yêu thương cầu.

19

Sở tài nguyên và môi trường xung quanh - tỉnh An Giang

x

- phần mềm chỉ có thể chấp nhận được nhập lương, bậc lương theo Nghị định 204, đối các trường hợp Hợp đồng 68 cần yếu nhập liệu do các hợp đồng này được trả lương theo lương tối thiểu vùng không hưởng theo ngạch, bậc.

- Đối với những nghiệp vụ bửa nhiệm; chỉ định lại: có khá nhiều hồ sơ của đơn vị khác bị nhập nhầm solo vị.

- Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn khối hệ thống tự update không chủ yếu xác. Đề nghị tại mục “Nâng lương thường xuyên xuyên” với “Nâng lương trước hạn” bổ sung nút “Thêm mới” cùng “Điều chỉnh” để những đơn vị tự update danh sách công chức đã làm được nâng lương liên tục và nâng lương trước hạn nhằm thuận lợi trong việc theo dõi quy trình nâng bậc lương công chức (hiện nay thao tác cập nhật danh sách đã có nâng lương liên tiếp và nâng lương trước hạn không tiến hành được).

 

- Trên ứng dụng đã có cai quản lương theo hiệ tượng khoán bởi tiền mặt, Cán bộ tổ chức triển khai cần lựa chọn đúng loại hình hưởng với nhập số tiền vào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Active By Phone Win 10 Là Gì? Crack Activate Windows 10 Bằng Key

- Trên phần mềm đã có nghiệp vụ nâng lương, cán bộ tổ chức sử dụng những nghiệp vụ này để triển khai cho đúng đắn thay vì nên thêm bắt đầu 1 quá trình lương.

20

Sở tin tức và truyền thông - tỉnh An Giang

x

X

 

 

21

Sở bốn pháp - thức giấc An Giang

x

- một số trường dữ liệu gây khó khăn trong câu hỏi nhập liệu (như yêu thương cầu yêu cầu có vừa đủ ngày, tháng, năm trong quá trình công tác, đào tạo, bồi dưỡng; không có thông tin ngạch bậc, dịch vụ đang hưởng…).

- việc tra cứu, thống kê tài liệu còn chạm chán nhiều khó khăn so với yêu mong về thống kê, report của cơ sở quản lý.

- Đề xuất bổ sung cập nhật thêm kỹ năng tự nhập liệu vào các trường dữ liệu, để bảo vệ nếu ngôi trường dữ liệu không có thông tin thì rất có thể nhập tay vào hệ thống.

 - Đề xuất tăng tùy lựa chọn để tiện lợi trong việc tra cứu, thống kê tài liệu như: có thể tra cứu, thống kê tài liệu theo trường dữ liệu mà các biểu mẫu report số liệu về công tác tổ chức triển khai cán bộ bây giờ đang yêu cầu.

- khối hệ thống chỉ cung cấp hiện sẵn một số trong những thông tin cố định như hệ số lương (khi cán bộ tổ chức triển khai chọn ngạch và bậc hoàn thành thì hệ thống sẽ hiển thị hệ số lương kèm theo), những dữ liệu khác phải cán bộ tổ chức triển khai phải nhập => tăng tính đúng đắn cũng như tính trách nhiệm của đơn vị trong việc cập nhật hồ sơ.

- Thống nhất nâng cấp các mẫu report thống kê theo mẫu của bộ Nội vụ để giao hàng công tác report của đơn vị chức năng và tỉnh.

22

Sở sản xuất - tỉnh An Giang

x

X

 

 

23

Sở Văn hóa, Thể thao với Du lịch

x

- Công tác nhập liệu hồ sơ cán bộ, viên chức; bạn lao động liên tiếp có sự biến hóa do tuyển chọn dụng mới, đưa công tác, ngủ hưu, thôi việc, thay đổi trong quá trình công tác (vị trí bài toán làm, lương, phụ cấp; đào tạo bồi dưỡng; khen thưởng…) yên cầu việc theo dõi hồ nước sơ, nhập liệu buộc phải thường xuyên, update kịp thời trong khi cán bộ nhập liệu hầu hết là kiêm nhiệm phải chưa bảo đảm cập nhật đầy đủ.

- một vài nội dung cụ thể về tin tức cán bộ, viên chức, tín đồ lao đụng (hồ sơ nhân thân; đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng; quy trình lương…) chưa được cá thể kê khai đầy đủ nên cán bộ phụ trách nhập liệu đề nghị rà soát, bổ sung cập nhật mất nhiều thời gian.

- Phiếu thu thập thông tin xây cất lấy các trường thông tin chưa đầy đủ theo thông tin ứng dụng yêu cầu, nhiều tin tức cán bộ nhập liệu đề xuất rà soát, kiểm tra, mang thông tin đầy đủ lại từ hồ sơ viên chức gây trở ngại và tốn nhiều thời gian nhập liệu

- Phần mượt cần bổ sung thêm câu hỏi kết xuất tài liệu các report theo quy định.

- thường xuyên nâng cấp phần mềm, đáp ứng nhu cầu yêu mong lưu trữ, report và khai thác hồ sơ năng lượng điện tử.

- Đề xuất bổ sung cập nhật tính năng phân cấp cho trong truy cập phần mềm cai quản cán bộ, công chức, viên chức như: thẩm quyền nhập liệu hồ sơ (dành đến cán cỗ nhập liệu tại solo vị làm chủ CBCCVC), thẩm quyền kiểm tra, chính xác và khóa/mở hồ nước sơ dành cho lãnh đạo phụ trách công tác làm việc cán cỗ tại đối kháng vị quản lý CBCCVC),…đảm bảo kết quả trong câu hỏi khai thác, cai quản hồ sơ.

- Thống nhất upgrade các mẫu report thống kê theo mẫu của cục Nội vụ để ship hàng công tác báo cáo của đơn vị chức năng và tỉnh.

- Việc thông số kỹ thuật phân quyền là trả toàn rất có thể xử lý được trên phần mềm, tuy nhiên nội dung này là tùy trực thuộc vào nhu cầu và yêu thương cầu làm chủ của Sở Nội vụ đưa ra.

24

Thanh tra thức giấc An Giang

x

X

 

 

25

Trung trung tâm Xúc tiến thương mại dịch vụ và Đầu tư - thức giấc An Giang

x

+ Cán cỗ phụ trách công tác làm việc cán bộ của Trung trung ương không xem được hồ sơ của đơn vị chức năng trực ở trong (Ban thống trị Khu du lịch Núi Cấm)

+ Phần mềm thống trị hồ sơ cán bộ, công chức viên chức này chưa thay thế được hồ sơ giấy. đề xuất cán bộ phụ trách phải làm tuy nhiên song 2 vấn đề (hồ sơ năng lượng điện tử với hồ sơ giấy).

+ Việc hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng chưa kịp thời.

+ cần có quy định thống độc nhất vô nhị sử dụng ứng dụng trong phạm vi toàn tỉnh giấc để dễ dãi trong công tác làm việc cán bộ.

+ nên được cung ứng kịp những vấn đề phát sinh trong quy trình sử dụng, update phần mềm.

- Sở Nội vụ đề xuất tham mưu ubnd tỉnh ban hành quy chế sử dụng phần mềm để thống nhất trong những cơ quan đối chọi vị.

- Sở Nội vụ đề xuất phối phù hợp với Sở TT&TT để thành lập tổ cung cấp phần mềm: lấy ví dụ Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về hướng dẫn áp dụng các tính năng phần mềm. Sở TT&TT phụ trách xử lý mạng, kết cấu hạ tầng của phần mềm, CSDL, …

26

Trường cđ Nghề An Giang

x

X

 

 

27

UBND thị trấn An Phú

x

Một số cán bộ, công chức, viên chức được phân công thống trị phần mềm chưa được đào tạo, bồi dưỡng. Tự đó việc cấp nhật phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ sở còn hạn chế.

Đề nghị Sở Nội vụ thức giấc mở lớp tập huấn được cho cán bộ, công chức, viên chức mới tiếp nhận phần mềm thống trị CCCCVC

- trường Tiểu học C Phú Hữu đang sáp nhập vào ngôi trường Tiểu học tập B Phú Hữu.

- ngôi trường Trung học các đại lý Vĩnh Lộc vẫn sáp nhập vào Trường thpt Vĩnh Lộc.

- Thống độc nhất vô nhị mở những lớp tập huấn, huấn luyện và đào tạo hướng dẫn áp dụng hằng năm.

- Thống duy nhất điều chỉnh, cập nhật thông tin đơn vị chức năng theo yêu thương cầu.

28

UBND thôn Tà Đảnh

x

  

 

29

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

x

 

Đề xuất ý kiến đề xuất trong quá trình khai thác, thực hiện phần mềm: xóa tên Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ khu đất trên hệ thống vì thị trấn đã triển khai sáp nhập Trung tâm cải cách và phát triển quỹ khu đất huyện vào Ban làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng khu vực huyện Chợ bắt đầu (theo ra quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày thứ 8 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban quần chúng tỉnh An Giang về việc sáp nhập Trung tâm cách tân và phát triển quỹ khu đất huyện vào Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng khoanh vùng huyện Chợ Mới).

- Đề nghị sản xuất thêm chức năng quản lý, sử dụng, khai quật dữ liệu viên chức ngành giáo dục trên ứng dụng cho Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên huyện để có thể theo dõi khai quật giúp ubnd huyện thống trị viên chức ngành giáo dục theo phân cấp.

- Thống độc nhất điều chỉnh, update thông tin đơn vị theo yêu thương cầu.

- vấn đề phân cấp phân quyền là theo nhu yếu và yêu thương cầu làm chủ của Sở Nội vụ.

30

Ủy ban quần chúng huyện Tri Tôn

x

  

 

31

Ủy ban nhân dân thị xóm Tân Châu

x

- Tuy phần mềm đã được trang bị, nhưng lại nhiều đơn vị chưa khai quật sử dụng hết các tính năng của hệ thống.

- bây chừ phần mềm không trang bị thống nhất mang lại khối Đảng, chiến trận Tổ quốc và những tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội nên lúc có công chức ở khối công ty nước chuyển sang thì ko thể triển khai được thao tác điều đồng, vận chuyển trên hệ thống.

- Nhiều đơn vị chưa được tập huấn sử dụng phần mềm hoặc đổi khác cán bộ đề nghị vẫn còn lo âu trong thao tác sử dụng. - Cán bộ phụ trách nhập liệu trên ứng dụng ở một trong những đơn vị tài năng ứng dụng technology thông tin còn hạn chế; sự thông tỏ về công tác cán cỗ chưa sâu bắt buộc trong quy trình triển khai còn gặp mặt nhiều khó khăn khăn, lúng túng.

- Việc cai quản tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) các đơn vị còn gặp gỡ nhiều trở ngại do không được phân quyền về cung cấp huyện thống trị tài khoản của những đơn vị trực thuộc.

- Đề nghị trang bị ứng dụng cho khối Đảng, trận mạc Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thống nhất trong làm chủ cán bộ và khai thác khi bắt buộc trích xuất dữ liệu.

- tổ chức triển khai tập huấn nâng cao cho cán bộ phụ trách cai quản phần mềm để hoàn toàn có thể khai thác hết tài năng của phần mềm.

- Phân quyền cho cung cấp huyện cai quản tài khoản các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời cung cấp các cơ quan, đơn vị trong trường hòa hợp lỗi hệ thống, quên mật khẩu.

- Đề nghị solo vị cung ứng phần mềm cấp cho mỗi CBCCVC một tài khoản của cá thể để có thể tự update thông tin về quá trình lương, lý lịch cá nhân… sẽ cấp tốc và đúng chuẩn hơn so với việc cán bộ phụ trách đề xuất nhập thông tin cho tất cả cơ quan, đối kháng vị. Chế tạo ra vùng tài liệu hoặc thư mục để cá nhân có thể lưu các hồ sơ CBCCVC của bản thân mình trên hệ thống và trích xuất lúc cần, hoặc phần tử phụ trách cai quản CBCCVC cũng hoàn toàn có thể kết xuất, in hồ sơ của CBCCVC nhưng không cần cá nhân phải cung cấp, từ kia tiết kiệm được rất nhiều thời gian và bỏ ra phí.

- Đề nghị xóa trên hệ thống phần mềm 02 đối kháng vị: Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất thị xã với Trung trung ương Xúc tiến chi tiêu thị xã bởi đã sát nhập vào đơn vị khác.

- phần mềm chỉ làm chủ dữ liệu CBCCVC khối thiết yếu quyền, không quản lý dữ liệu của khối Đảng, MTTQ.

- Thống tuyệt nhất mở những lớp tập huấn, giảng dạy hướng dẫn thực hiện hằng năm.

- bài toán phân cấp phân quyền tùy ở trong vào nhu cầu và yêu cầu thống trị của Sở Nội vụ.

- Đối cùng với việc update phần mềm, người cập nhật nên là cán bộ tổ chức của đơn vị vì các vì sao sau: + Cán bộ tổ chức là fan biết am hiểu về technology thông tin tương tự như nắm rõ được những nghiệp vụ về nhân sự, không dừng lại ở đó là fan được thẳng tập huấn nên việc nhập liệu sẽ đúng mực hơn. Tài liệu trên ứng dụng không cần nhanh mà buộc phải độ đúng chuẩn cao thì mới khai thác và áp dụng được.

+ các Quyết định tương quan đến công tác nhân sự thì cơ quan đơn vị chức năng đều nhận trước tiên và có lưu trữ tại đơn vị, nên việc để cán bộ tổ chức nhập là đúng chuẩn và đúng vai trò.

32

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng tỉnh An Giang

x

 

Hiện tại công sở đã có tài khoản quản lí trị bên trên phần mềm cai quản CBCCVC vì cán cỗ phụ trách công nghệ thông tin quản lý, để thực hiện tối đa những tính năng phần mềm và update kịp thời bài toán nâng lương được cán bộ, công chức và người lao động ý kiến đề nghị cấp với phân quyền thêm 2 thông tin tài khoản cho thủ trưởng đơn vị và cán bộ phụ trách nhân sự.

Việc chế tác tài khoản, phân cấp cho phân quyền là tùy thuộc vào yêu cầu và yêu cầu cai quản của Sở Nội vụ.

33

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

x

- các đơn vị trực thuộc không phân công cá thể phụ trách triển khai, quan sát và theo dõi phần mềm, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; sự thông đạt về công tác cán cỗ chưa sâu phải trong quy trình triển khai còn gặp nhiều nặng nề khăn, lúng túng.

- những đơn vị trực ở trong trong quá trình hướng dẫn, kiểm soát và điều hành Phiếu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức không đủ chính xác, thiếu thốn thông tin. Vì chưng vậy khi thực hiện nhập tài liệu vào phần mềm chạm chán rất nhiều trở ngại trong khâu quy trình nâng lương, bổ nhiệm lại. - việc kiểm tra, kiểm tra soát thông tin và tra cứu hồ sơ trong ứng dụng còn quá phức tạp, tài liệu đầu vào tra cứu giúp còn vô số trường thông tin; thỉnh thoảng hệ thống xử trí chậm và lỗi hệ thống

- phải phân loại những Đề tài, sáng kiến theo từng năm để tiện cho việc theo dõi; tiêu giảm lại những trường của tìm kiếm nâng cao. - buộc phải khắc phục một số trong những lỗi của phần mềm như: cập nhật file lên hệ thống còn chậm, lỗi đang cách xử trí dữ liệu. - Sở Nội vụ cần tổ chức triển khai tập huấn nâng cao và xúc tiến việc nhập liệu đồng bộ, chủ yếu xác.

- kiếm tìm kiếm nâng cao phải bao hàm đầy đủ toàn bộ các tiêu chuẩn thì new giúp lọc nhanh, tra cứu kiếm chính xác. Cán bô tổ chức rất có thể kết thích hợp 1 hoặc những tiêu chí/nhóm tiêu chuẩn với nhau, không cần phải chọn vớ cả.

- Đề nghị đơn vị chức năng khi cài đặt file lên hệ thống cần kiểm tra dung lượng của file trước khi tải lên (có thể nén lại nếu dung tích quá lớn).