Phương Pháp Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Nghệ 10

Trong điều kiện kinh tế tài chính thị trường, những doanh nghiệp sale theo nguyên lý “Bán cái thị trường cần”

Lập kế hoạch kinh doanh của khách hàng thường căn cứ vào 4 nhân tố cơ bản: nhu yếu thị trường, tình trạng phát triển kinh tế xã hội, phát nguyên tắc hiện hành và kỹ năng doanh nghiệp

*

II - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH marketing CỦA DOANH NGHIỆP

1. Ngôn từ kế hoạch marketing doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp gần như xây dựng kế hoạch sale trên những phương diện cơ bạn dạng sau: Kế hoạch buôn bán hàng, kế hoạch sở hữu hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất

*

2. Cách thức lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp

*

Kế hoạch bán sản phẩm được xác minh dựa trên tổng hợp yêu cầu thị trường thông qua các đơn mua hàng (hoặc phù hợp đồng cài hàng) của khách hàng.

Bạn đang xem: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh công nghệ 10

Trong trường phù hợp doanh nghiệp kinh doanh nhỏ thị ngôi trường thì kế hoạch bán sản phẩm xác định dựa vào cơ sở dự đoán nhu yếu thị trường.

Kế hoạch mua sắm và chọn lựa được xác định phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Kế hoạch lao động của người sử dụng thể hiện số lượng lao đụng cần thực hiện và từng nhiều loại lao động tương xứng với kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp được xác minh trên cơ sở năng lượng sản xuất và nhu cầu thị ngôi trường về sản phẩm đó vào một khoảng thời hạn nhất định (quý,năm….)


Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm technology 10 bài xích 53: xác định kế hoạch gớm doanh

Câu 1:Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm:

A. Vốn

B. Lao động

C. Bên xưởng

D. Nhà trương

Đáp án:D. Công ty trương

Giải thích:Căn cứ vào khả năng của khách hàng không gồm những: Chủ trương - Hình 53.1 SGK trang 167

Câu 2:Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của khách hàng gồm mấy kế hoạch?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án:A. 5

Giải thích:Phương pháp lập planer kinh doanh của người sử dụng gồm 5 chiến lược – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 3:Kế hoạch chế tạo sản phẩm của chúng ta được xác định:

A. Vốn hàng hóa + tiền công + chi phí thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nấc lao cồn của một người

C. Mức cung cấp kế hoạch (±) nhu yếu dự trữ mặt hàng hóa

D. Năng lượng sản xuất 1 mon × số tháng

Đáp án:D. Năng lượng sản xuất 1 mon × số tháng

Giải thích:Kế hoạch chế tạo sản phẩm của công ty được xác định: năng lượng sản xuất 1 tháng × số tháng – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 4:Kế hoạch vốn khiếp doanh của người sử dụng được xác định căn cứ vào điểm sáng nào?

A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + chi phí công + chi phí thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định nút lao hễ của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) nhu yếu dự trữ sản phẩm hóa

D. Năng lượng sản xuất 1 mon × số tháng

Đáp án:A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + tiền công + tiền thuế

Giải thích:Kế hoạch vốn ghê doanh của công ty được xác định căn cứ vào đặc điểm: Vốn hàng hóa + tiền công + chi phí thuế – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 5:Kế hoạch lao động đề nghị sử dụng của người sử dụng được biểu thị ở đặc điểm nào?

A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + chi phí công + chi phí thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định nấc lao rượu cồn của một người

C. Mức buôn bán kế hoạch (±) yêu cầu dự trữ mặt hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 mon × số tháng

Đáp án:B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nút lao động của một người

Giải thích:Kế hoạch lao động đề nghị sử dụng của người tiêu dùng được biểu thị ở đặc điểm: Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nút lao đụng của một bạn – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 6:Trong điều kiện kinh tế thị trường, những doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:

A. Cung cấp cái gì cũng được

B. Phân phối cái thị phần cần

C. Cung cấp cái mà thu lợi nhuận cao

D. Bán cái mà thị trường chưa khi nào có

Đáp án:B. Cung cấp cái thị trường cần

Giải thích:Trong điều kiện kinh tế thị trường, những doanh nghiệp sale theo nguyên tắc: phân phối cái thị trường cần – SGK trang 166

Câu 7:Mỗi doanh nghiệp đông đảo xây dượng kế hoạch kinh doanh trên những phương diện cơ bản nào?

A. Planer bán, kế hoạch sở hữu hàng

B. Planer tài chính

C. Kế hoạch lao đụng và chiến lược sản xuất

D. Cả A, B, C đa số đúng.

Xem thêm: Danh Mục Các Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty In Ấn, Tra Cứu Mã Ngành Nghề Kinh Doanh

Đáp án:D. Cả A, B, C phần đông đúng.

Giải thích:Mỗi doanh nghiệp số đông xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản: kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng . Chiến lược tài chính. Kế hoạch lao cồn và kế hoạch chế tạo – Hình 53.2 SGK trang 167

Câu 8:Kế hoạch vốn kinh doanh được xác minh căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua sắm chọn lựa hóa

B. Tiền trả lao động động

C. Tiền nộp thuế

D. Cả A, B, C hầu như đúng.

Đáp án:D. Cả A, B, C đông đảo đúng.

Giải thích:Kế hoạch vốn kinh doanh được xác minh căn cứ vào nhu cầu: mua hàng hóa. Chi phí trả công trạng động. Tiền nộp thuế - SGK trang 168

Câu 9:Yếu tố nào ko là nội dung của kế hoạch sale của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế

B. Chiến lược mua, phân phối hàng

C. Kế hoạch sản xuất

D. Planer tài chính, lao động

Đáp án:A. Kế hoạch cải tiến và phát triển kinh tế

Giải thích:Yếu tố không là ngôn từ của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: chiến lược phát triển kinh tế tài chính - SGK trang 168

Câu 10:Lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thường địa thế căn cứ vào mấy yếu ớt tố?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án:B. 4

Giải thích:Lập kế hoạch kinh doanh của người tiêu dùng thường địa thế căn cứ vào 4 nhân tố - Hình 53.1 SGK trang 167