Phú Có Nghĩa Là Gì

• Canh chức thán - 耕織嘆 (Triệu Nhữ Toại)• Du Trường Ninch công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4 - 遊長寧公主流杯池其四 (Thượng Quan Chiêu Dung)• Hoài dân dao - 淮民謠 (Vưu Mậu)• Khổ vũ hành - 苦雨行 (Pmùi hương Hồi)• Lô hoa bị - 蘆花被 (Quán Vân Thạch)• Nhạn Môn đạo trung thỏng snghỉ ngơi kiến - 雁門道中書所見 (Ngulặng Hiếu Vấn)• Ninch Phố tlỗi sự - 寧浦書事 (Tần Quán)• Tkhô giòn minh nhật ngẫu thành - 清明日偶成 (Lưu Thần Ông)• Vọng Thanh Hoa duy nhất đới duyên ổn tô ngẫu thành - 望清華一帶緣山偶成 (Lê Quý Đôn)• Vũ trung tái prúc Hải Sơn lâu - 雨中再賦海山樓 (Trần Dư Nghĩa)

Bạn đang xem: Phú có nghĩa là gì


1. (Tính) Giàu. ◎Như: “phú dụ” 富裕 giàu có.2. (Tính) Dồi dào. ◎Như: “văn chương hoành phú” 文章宏富 vnạp năng lượng chương thơm to lớn đầy đủ.3. (Tính) Mạnh khỏe, tráng thịnh. ◎Như: “phú niên” 富年 tuổi mạnh bạo.4. (Danh) Của cải, tài lộc. ◎Như: “tài phú” 財富 của cải.5. (Danh) Họ “Phú”.6. (Động) Làm đến phú quý. ◎Như: “prúc quốc cường binh” 富國強兵 tạo cho nước nhiều quân to gan lớn mật. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhiễm Hữu viết: Kí sản phẩm hĩ, hựu hà gia yên? Viết: Phụ chi” 冉有曰: 既庶矣, 又何加焉? 曰: 富之 (Tử Lộ 子路) Nhiễm Hữu hỏi: Dân đông rồi, nên làm gì thêm? (Khổng Tử) đáp: Làm mang lại dân giàu.
① Giàu.② Phàm vật gì thừa thãi đều gọi là prúc, nlỗi niên prúc 年富 tuổi khỏe mạnh, vnạp năng lượng cmùi hương hoành phú 文章宏富 vnạp năng lượng cmùi hương thoáng rộng đầy đủ.
① Giàu bao gồm, giàu: 貧富不均 Giàu nghèo không đồng đều; ② Giàu, đầy đủ, phong phú: 富饒 Giàu có: 富于養分 Có những chất bổ; 文章宏富 Văn uống cmùi hương rộng rãi phong phú; ③ (Họ) Phú.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Món Canh Bún Chuẩn Vị, Ngon Đậm Đà Ăn Là, Cách Nấu Canh Bún Chuẩn Vị, Ngon Đậm Đà Ăn Là


a prúc hãn 阿富汗 • ân prúc 殷富 • bạo phú 暴富 • xấu prúc bất quân 貧富不均 • cự phụ 巨富 • đa văn uống vi prúc 多文為富 • hào prúc 豪富 • nhiêu phụ 饒富 • đa dạng mẫu mã 丰富 • phong phú 豐富 • prúc cốt 富骨 • prúc cường 富强 • prúc hào 富豪 • phụ hậu 富厚 • phụ hộ 富戸 • phụ hữu 富有 • phú lệ 富麗 • phụ nguyên ổn 富源 • phụ quốc 富國 • giàu có 富貴 • no ấm 富贵 • prúc qu‎ý hoa 富貴花 • phú tbọn họ 富壽 • phụ thiết bị 富庶 • phụ thương thơm 富商 • phụ túc 富足 • phú tuế 富歲 • prúc xuân 富春 • phú lặng 富安 • quân phụ 均富 • quốc phú 國富 • tài prúc 財富 • trí phụ 致富 • triệu phú 兆富 • trọc phú 濁富 • trù phụ 稠富 • vi phú bất nhân 為富不仁
• Bồi Kyên Lăng đậy tướng tá trung mặt đường dạ tiệc - 陪金陵府相中堂夜宴 (Vi Trang)• Ca vũ - 歌舞 (Bạch Cư Dị)• Đề Từ Trọng Phủ Canh Ẩn đường - 題徐仲甫耕隱堂 (Nguyễn Trãi)• Đông Pha bát thủ kỳ 5 - 東坡八首其五 (Tô Thức)• Giao Chỉ Chi Lăng dịch tức sự - 交趾支陵驛即事 (Trần Phu)• Lãng đào sa kỳ 6 - 浪淘沙其六 (Bạch Cư Dị)• Nhâm Tý thí cây viết - 壬子試筆 (Đoàn Huyên)• Phụ Xuân - 富春 (Ngô Dung)• Tây giang nguyệt kỳ 2 - 西江月其二 (Tào Tuyết Cần)• Tối năng hành - 最能行 (Đỗ Phủ)