Nội Quy

Website vserpuhove.com là sân nghịch giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi mang đến những đọc biết, gần như tin tức mới nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để kiêng những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan liêu đến chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm chỗ trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài bác phải có nguồn dẫn nếu chưa phải là biến đổi của bạn..