Nhuộm Tận Trích Là Gì


Bạn đang xem: Nhuộm tận trích là gì

*

*

*

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to lớn Say No lớn Take Control of Your Life Henry Cloud

Xem thêm: Top 11 Cách Cá Độ Bóng Đá Luôn Thắng, Kinh Nghiệm Cá Độ Bóng Đá: Cá Đâu Thắng Đó

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently và Productively Liz Nolley Tillman
A toàn thân to Love: Cultivate Community, body Positivity, và Self-Love in the Age of Social truyền thông Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide khổng lồ Personal Development, Understanding Self-care, và Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way khổng lồ Joy, Love, và Freedom Tabitha Brown

tai lieu huong dan sxsh nganh det nhuom

1. Tài liệu hướng dẫn thêm vào sạch hơn ngành dệt nhuộm Trang 1/107Mục lụcMục lục.................................................................................................................1Mở đầu.................................................................................................................31 Chương 1: ra mắt chung.....................................................................41.1 Ngành dệt may Việt nam.........................................................................41.2 mô tả các bước sản xuất..........................................................................61.2.1 cung cấp sợi.........................................................................................61.2.2 cung cấp vải ........................................................................................81.2.3 xử trí vải...............................................................................................91.3 thực trạng chất thải ...............................................................................231.3.1 Nước thải...........................................................................................231.3.2 không khí...........................................................................................251.3.3 hóa học thải rắn ......................................................................................252 Chương 2: Nguyên tắc, nhu yếu và phương thức luận SXSH..............262.1 giới thiệu về cung ứng sạch hơn ...........................................................272.2 nhu cầu về SXSH..................................................................................282.3 phương thức đánh giá cung ứng sạch rộng ..........................................322.4 những kỹ thuật SXSH................................................................................353 Chương 3: Các cơ hội sản xuất sạch hơn .............................................394 Chương 4: cách thức luận đánh giá sản xuất sạch sẽ hơn..................494.1 bước 1: Khởi cồn ................................................................................504.1.1 trách nhiệm 1: thành lập và hoạt động nhóm SXSH..................................................504.1.2 trọng trách 2: Liệt kê công việc quy trình cùng nhận diện các dòng thải .544.2 bước 2: đối chiếu các công đoạn sản xuất ..........................................594.2.1 trách nhiệm 3: sẵn sàng sơ đồ các bước ...............................................594.2.2 trọng trách 4: cân đối nguyên liệu, cấu tử và tích điện ...............624.2.3 nhiệm vụ 5: mô tả đặc tính loại thải ................................................714.2.4 trách nhiệm 6: Định giá bán cho loại thải...................................................734.2.5 nhiệm vụ 7: thanh tra rà soát lại tiến trình để khẳng định nguyên nhân..............764.3 bước 3: Đề xuất các thời cơ SXSH........................................................834.3.1 trọng trách 8: Đề xuất các thời cơ SXSH ..............................................834.3.2 trọng trách 9: chọn lọc các cơ hội SXSH ............................................854.4 bước 4: Lựa chọn phương án SXSH.......................................................874.4.1 trách nhiệm 10: Tính khả thi về mặt kỹ thuật.........................................874.4.2 trọng trách 11: Tính khả thi về mặt ghê tế...........................................884.4.3 nhiệm vụ 12: Tính khả thi về mặt môi trường....................................894.4.4 nhiệm vụ 13: lựa chọn các chiến thuật để triển khai ..........................894.5 bước 5: triển khai các giải pháp SXSH ...............................................914.5.1 trọng trách 14: chuẩn bị thực hiện nay ......................................................914.5.2 nhiệm vụ 15: tiến hành các phương án ..............................................914.5.3 nhiệm vụ 16: quan trắc và Đánh giá kết quả ...................................924.6 cách 6: bảo trì SXSH ...........................................................................925 Trở không tự tin trong việc thực hiện SXSH và cách khắc phục........................945.1 những rào cản thái độ ...............................................................................945.1.1 thờ ơ với các vấn đề quản lý nội vi và môi trường....................955.1.2 không muốn thay đổi.........................................................................955.1.3 những biện pháp tương khắc phục những rào cản thái độ ...................................955.2 các rào cản mang tính khối hệ thống ...........................................................965.2.1 Thiếu những kỹ năng làm chủ chuyên nghiệp.........................................975.2.2 những hồ sơ thêm vào sơ sử dụng .................................................................97