Nhật kim anh là ai? tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nữ diễn viên