NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG TIẾNG ANH

I. Kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cưng cửng Basic Subject KnowledgeI.1 giải thích Mác-Lênin và tưởng hồ chí minh Marxism & Leninism sciences & Ho đưa ra Minh’ s ideology1 Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy2 Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản việt nam Revolutionary Roads và Policies of Vietnamese Communist Party3 tư tưởng hồ chí minh Ho bỏ ra Minh’ s ideologyI.2 khoa học xã hội-nhân văn Social Sciences and Humanities4 giờ đồng hồ Việt thực hành thực tế Practical Vietnamese Language5 pháp luật đại cương General LawI.3 ngoại ngữ Foreign Language6 giờ đồng hồ Anh Basic English7 giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cai quản đất đai Special English for Land ManagementI.4 Khoa học tự nhiên và thoải mái Natural Science8 Toán thời thượng Mathematics9 tỷ lệ thống kê Statistics and Probability10 Tin học đại cương General Informatics11 thực hành thực tế Tin học: 60 huyết Practice on Informatics12 đồ vật lý Physics13 Sinh học tập đại cương General Biology14 thực hành sinh, hoá: 30 tiết Practice on Chemistry và BiologyI.5 giáo dục thể chất và giáo dục và đào tạo quốc chống Physical and National Defense Education15 giáo dục và đào tạo thể chất Physical Education16 giáo dục đào tạo quốc phòng National Defense EducationII. Kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional KnowledgeII.1 kỹ năng cơ sở ngành Basic Knowledge17 kinh tế vi tế bào Microeconomics18 pháp luật kinh tế Economic Laws19 nguyên tắc thống kê Statistics Theory20 nguyên tắc kế toán Accounting Theory21 Tài thiết yếu tiền tệ Monetary Finance22 kinh doanh căn bản Principles of Marketing23 cai quản trị học tập Administration Science24 Tài chính học Finance Science25 Toán kinh tế Mathematical Economics26 Tin học ứng dụng trong marketing Application Informatics in InterpriseII.2 kiến thức ngành Special Knowledge27 làm chủ chất lượng unique Management28 quản ngại trị sale Business Administration29 cai quản trị dự án đầu tư chi tiêu Investment Project Management30 cai quản trị cung ứng Production Management31 quản ngại trị kinh doanh quốc tế International Business32 quản trị tài bao gồm Financial Administration33 kế toán tài chính quản trị Management Accounting34 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics35 trung tâm lý thống trị Psychological Management36 thị trường chứng khoán Stock Market37 Kế toán doanh nghiệp 1 Business Accounting 138 kinh tế vĩ mô Macroeconomics39 kiểm toán Auditing40 thẩm định tài chủ yếu dự án đầu tư Investment Finance Project Assessment41 bảo hiểm InsuranceII.3 những học phần tự chọn (chọn 2 vào 4) Selt-Selected Subjects4243 Thuế bên nước State TaxationKế toán hành chính vì sự nghiệp Accounting AdministrationKinh doanh bđs nhà đất Real Estate BusinessThanh toán quốc tế International PaymentII.4 Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần Professional PracticeII.5 Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần Thesis

Nếu có nhu cầu dịch thuật, vui lòng tương tác văn phòng Dịch thuật Đà Nẵng của chúng tôi


Các môn học tập ngành khuyến nông bằng Tiếng Anh92 tự vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành điều dưỡng68 từ vựng tiếng Anh về láng đáTừ vựng giờ Anh về gia đìnhTên các giấy tờ làm visa
*
*

Dịch thuật vserpuhove.com