Messi nhanh tới mức nào, cao bao nhiêu & có hay bằng ronaldo?