Biên tập viên, mc quỳnh trâm xúc động trên sóng truyền hình khi kể về những người thầy