Chạm ngưỡng u50, mc quỳnh hoa vẫn trẻ trung và xinh đẹp