Mc diễm quỳnh sinh năm bao nhiêu, thông tin hiếm hoi về ông xã của mc diễm quỳnh