Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh 642

Mẫu số S36-DN, S36-Doanh Nghiệp, Mẫu số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, marketing , mau so s36 dn so bỏ ra phi san xuat tởm doanh

 

*

Bạn đang xem: Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh 642

*


*


Xem thêm: Thư Viện Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Gan C Bộ Y Tế 2016

*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁPhường. DỤNG CHO DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> Mẫu số S01-DN: Nhật ký - Sổ Cái

>> Mẫu số S02a-DN: Chứng từ bỏ ghi sổ

>> Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng trường đoản cú ghi sổ

>> Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (dùng mang đến hiệ tượng Chứng trường đoản cú ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (sử dụng mang lại vẻ ngoài Chứng từ bỏ ghi sổ)

>> Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký thông thường

>> Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký kết thu tiền

>> Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký kết chi tiền

>> Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký kết mua sắm chọn lựa

>> Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký phân phối hàng

>> Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (sử dụng đến bề ngoài Nhật cam kết chung)

>> Mẫu số S04a1-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 1: Ghi Có tài khoản 111 - Tiền mặt

>> Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký Chứng tự số 2: Ghi Có tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng tự số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay lâu dài, 315 - Nợ lâu dài dến hạn trả, 341 - Vay lâu dài, 342 - Nợ lâu năm, 343 - Trái phiếu phát hành

>> Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký kết Chứng từ số 5: Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

>> Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký kết Chứng tự số 6: Ghi Có Tài khoản 151 - Hàng tải đã đi đường

>> Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký Chứng tự số 7: Phần I: Tập vừa lòng ngân sách chế tạo, sale toàn doanh nghiệp lớn - PHẦN II: giá thành sản xuất, sale theo nguyên tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “giao vận nội cỗ ko kể vào ngân sách cấp dưỡng, gớm doanh”

>> Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng tự số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> Mẫu số S04a9-DN: Nhật cam kết Chứng từ bỏ số 9: Ghi bao gồm Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 - TSCĐ mướn tài thiết yếu, Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình dung, Tài khoản 217 - Bất cồn sản đầu tư

>> Mẫu số S04a10-DN: Nhật cam kết Chứng từ số 10: Ghi có Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ Tài khoản 111 - Tiền mặt

>> Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính Ngân sách chi tiêu thực tế Các nguyên liệu, vật liệu và công cụ, cách thức ( TK 152, 153)

>> Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hòa hợp ngân sách phân phối theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - giá cả đầu tư XDCB( TK 241), - túi tiền bán sản phẩm (TK 641), - Ngân sách thống trị doanh nghiệp lớn (642)

>> Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - Chi tiêu trả trước ( TK 142, TK 242 ), - giá cả nên trả ( TK 335), - Dự phòng đề nghị trả ( TK 352).

>> Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - Thành phđộ ẩm (TK 155), - Hàng hóa (TK 156), - Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá chỉ thực tiễn thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> Mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số vạc sinh

>> Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền phương diện

>> Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán thù cụ thể quỹ tiền mặt

>> Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S10-DN: Sổ cụ thể vật liệu, công cụ, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa

>> Mẫu số S11-DN: Bảng tổng vừa lòng chi tiết vật tư, luật, sản phẩm, sản phẩm hóa

>> Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> Mẫu số S21-DN: Sổ gia sản cụ định

>> Mẫu số S22-DN: Sổ quan sát và theo dõi TSCĐ với công cụ, pháp luật trên vị trí sử dụng

>> Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản nắm định

>> Mẫu số S31-DN: Sổ cụ thể thanh khô toán thù với người mua (bạn bán)

>> Mẫu số S32-DN: Sổ chi tiết thanh khô toán với người tiêu dùng (fan bán) bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi và quan sát tkhô hanh toán bằng nước ngoài tệ

>> Mẫu số S34-DN: Sổ chi tiết chi phí vay mượn

>> Mẫu số S35-DN: Sổ chi tiết phân phối hàng

>> Mẫu số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

>> Mẫu số S37-DN: Thẻ tính Chi tiêu thành phầm, dịch vụ

>> Mẫu số S38-DN: Sổ cụ thể những tài khoản

>> Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán thù cụ thể theo dõi các khoản đầu tư vào cửa hàng liên kết

>> Mẫu số S42-DN: Sổ quan sát và theo dõi phân bổ những khoản chênh lệch gây ra lúc mua khoản đầu tư vào cửa hàng liên kết