Mẫu Hiệu Đính Thông Tin Đăng Ký Kinh Doanh

home / Biểu chủng loại / công ty lớn - Đầu tư / mẫu giấy ý kiến đề xuất hiệu đính thông tin trong đk doanh nghiệp

Giấy đề xuất hiệu đính thông tin được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện văn bản trong Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đk doanh nghiệp. Doanh nghiệp Luật Long Phan sẽ tứ vấn các lưu ý quan trọng khi biên soạn mẫu đơn Giấy ý kiến đề nghị hiệu đính tin tức qua nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Mẫu hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh

*


Thành phần hồsơ, bao gồm:

Giấy ý kiến đề nghị hiệu đính tin tức trong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển động chi nhánh, công sở đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký vị trí kinh doanh (Phụ lục II-14 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

Thời hạn giảiquyết:

Trongthời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hòa hợp lệ.

*
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Yêu cầu, điều kiệnthực hiện thủ tục:

Điều 13 Thông bốn số 20/2015/TT-BKHĐT quy định:

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện tại nội dung trong giấy tờ chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp chưa đúng chuẩn so với câu chữ hồ sơ đk doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy kiến nghị hiệu đính tin tức theo chủng loại quy định tại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tứ này mang lại Phòng Đăng cam kết kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.Phòng Đăng ký sale nhận Giấy đề nghị, khám nghiệm hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thấy Giấy đề nghị của bạn nếu thông tin trong Giấy đề nghị của khách hàng là thiết yếu xác.Trường hòa hợp Phòng Đăng ký sale phát hiện nay nội dung trong Giấy chứng nhận đk doanh nghiệp chưa chính xác so với ngôn từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về bài toán hiệu đính ngôn từ trong Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp theo mẫu chính sách tại Phụ lục V-6 phát hành kèm theo Thông tư này cho doanh nghiệp và triển khai việc cung cấp lại Giấy triệu chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho bạn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày giữ hộ thông báo.

Xem thêm: Học Phụ Nữ Hàn Cách Nấu Cơm Với Các Loại Hạt, Hướng Dẫn Nấu Ăn Cùng Các Loại Ngũ Cốc

*
Đề nghị hiệu lắp nội dung tin tức đăng cam kết nghiep

Nội dung đơn:

Phần mở:

Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên doanh nghiệp;Tên đơn;Kính gửi: chống Đăng ký marketing tỉnh,thành phố;Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp/ mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp/ nơi cấp;

Phần giữa: Đề nghị hiệu đínhnội dung thông tin:

Thông tin đã đăng ký trong hồ sơ doanhnghiệp hiện nay nay;Thông tin trên Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp/Giấy xácnhận về câu hỏi thay đổi văn bản đăngký doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký chuyển động chi nhánh, văn chống đại diện/Giấychứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhhiện nayĐềnghị Quý chống hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệptheo đúng tin tức trong hồ sơ đk doanh nghiệp nhưng mà doanh nghiệp sẽ đăngký.

Phần cuối:

Doanhnghiệp cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng theo pháp,chính xác và trung thực của câu chữ Giấy đề xuất này.Chữ kí của người thay mặt đại diện theo lao lý củadoanh nghiệp.

Tham khảo

Trên trên đây là nội dung bài viết hướng dẫn bí quyết soạn mẫu thông tin về bài toán thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện ở nước ngoài. Quý khách hàng có cực nhọc khăn, thắc mắc, nhu yếu đượcTư vấn pháp luật, xin vui tươi gọi ngay công ty Luật Long Phan PMT qua điện thoại tư vấn 1900.63.63.87 nhằm được cung cấp kịp thời. Xin cảm ơn.