Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nhà hàng

Sau khi chấm dứt một năm hoạt động, những cơ quan, công ty sẽ report hoạt động kinh doanh trong vòng 1 năm và dựa vào report hoạt hễ để xem xét, review lại tình hình hoạt động vui chơi của doanh nghiệp. Nghiệp của tôi. Vậy cần báo cáo hoạt động kinh doanh gì của doanh nghiệp, đều ngành nào cần kê khai… bài viết này, vserpuhove.comsẽ cung cấp cho bạn mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh tiên tiến nhất theo quy định. Nguyên tắc hiện hành.Bạn đã xem: Mẫu báo cáo kết quả sale nhà hàng

1. Report kết quả vận động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh là một báo cáo tài chủ yếu tổng hợp phản ánh khái quát tình trạng và tác dụng kinh doanh trong một thời kỳ hoạt động vui chơi của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói giải pháp khác, report kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện đi lại trình bày kỹ năng sinh lời với thực trạng chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp. Nói một cách 1-1 giản, report hoạt động marketing là báo cáo lãi lỗ, trình bày sự phẳng phiu giữa các khoản thu nhập (doanh thu) và ngân sách trong từng kỳ kế toán. Chú ý vào bảng báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh, công ty sẽ tự nhận xét được tình hình buổi giao lưu của doanh nghiệp mình trong vòng một năm để kiến thiết phương phía phát triển marketing phù hợp.

2. Sự thăng bằng của các vận động kinh doanh

Báo cáo tài chính được lập dựa vào sự bằng phẳng của 3 yếu ớt tố: doanh thu, ngân sách và hiệu quả kinh doanh. Vì đó, hoàn toàn có thể khái quát tháo số dư của báo cáo tài chính trải qua công thức:

Tổng lệch giá = Tổng chi tiêu + Tổng lợi nhuận

Phía trong:

Doanh thu thuần = lợi nhuận tiêu thụ – những khoản bớt trừ

Các khoản bớt trừ theo giải pháp của pháp luật:

Các khoản giảm trừ = tách khấu thương mại dịch vụ + ưu đãi giảm giá hàng chào bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế TTĐB, Thuế xuất nhập khẩu

3. Lí giải lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh


*

Mẫu báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh theo Thông bốn số 200/2014 / TT-BTC

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tất cả 5 cột:

Cột số 1: tiêu chí báo cáo.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nhà hàng

– Cột 2: Mã của các chỉ tiêu tương ứng.

Cột 3: Số khớp ứng với những mục của báo cáo này được biểu đạt trên Thuyết minh report tài chính.

– Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm.

– Cột 5: Số liệu năm trước (để so sánh).

Nội dung các khoản mục trong report kết quả sale như sau:

(1) Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 01): tiêu chí này phản chiếu tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất tỉnh sản chi tiêu và cung cấp dịch vụ trong năm báo cáo của doanh nghiệp. .

(2) các khoản bớt trừ lệch giá (Mã số 02): chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp những khoản bớt trừ được ghi dấn vào tổng doanh thu trong năm, gồm những: chiết khấu mến mại, ưu tiên hàng bán, hàng phân phối bị trả lại, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế xuất khẩu …

(3) lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (Mã số 10): tiêu chuẩn này phản ánh doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, không cử động sản chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ đang trừ các khoản giảm trừ.

Mã 10 = Mã 01 – Mã 02.

(4) giá bán vốn hàng chào bán (Mã số 11): tiêu chí này phản ảnh tổng giá bán vốn hàng hóa, bất động sản nhà đất đầu tư, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán và chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ đang hoàn thành. Với đk các chi phí khác được xem vào giá chỉ vốn hoặc được ghi giảm giá vốn hàng chào bán trong kỳ báo cáo.

(5) roi gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 20): tiêu chí này phản ảnh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, bất động đậy sản đầu tư và cung cấp dịch vụ với mức giá vốn bán sản phẩm phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã trăng tròn = Mã 10 – Mã 11.

(6) Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Mã số 21): tiêu chuẩn này phản ánh doanh thu chuyển động tài bao gồm thuần (Tổng lệch giá trừ (-) thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu có) phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

(7) túi tiền tài chính (Mã số 22):

Chi tổn phí lãi vay (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh ngân sách chi tiêu lãi vay phải trả so với giá thành tài chủ yếu trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào sổ kế toán chi tiết TK 635.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Asphalt 8 Giữa Ios Và Android, Apple Ipad 3 32Gb Wi

(8) đưa ra phí bán sản phẩm (Mã số 24): chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn hàng bán, thành quả đã chào bán và cung cấp dịch vụ tạo ra trong kỳ báo cáo.

(9) chi phí cai quản doanh nghiệp (Mã số 25): chỉ tiêu này phản ánh tổng bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp tạo ra trong kỳ báo cáo.

(10) lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (Mã số 30): tiêu chí này đề đạt tình hình chuyển động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo.

(11) thu nhập khác (Mã số 31): tiêu chuẩn này bội phản ánh những khoản thu nhập cá nhân khác (sau khi đã trừ số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) tạo ra trong kỳ báo cáo.

(12) ngân sách khác (Mã số 32): tiêu chuẩn này phản ánh tổng các khoản ngân sách chi tiêu khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

(13) Lợi nhuận khác (Mã số 40): tiêu chí này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi trừ thuế GTGT đề xuất nộp theo phương thức trực tiếp) và giá cả khác phát sinh trong kỳ. Cáo.

Mã 40 = Mã 31 – Mã 32.

(14) Lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50): chỉ tiêu này phản ánh tổng lợi nhuận kế toán tiến hành trong năm report của doanh nghiệp trước khi trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp từ chuyển động kinh doanh. Tởm doanh, các chuyển động khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã 50 – Mã 30 + Mã 40.

(15) ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành (Mã số 51): tiêu chuẩn này làm phản ánh giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành phân phát sinh trong thời điểm báo cáo.

(16) giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đề xuất trả (Mã số 52): tiêu chí này phản bội ánh giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập cá nhân hoãn lại phải trả phạt sinh trong năm báo cáo.

(17) lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60): chỉ tiêu này phản chiếu tổng lãi (hoặc lỗ) thuần sau thuế từ chuyển động kinh doanh của khách hàng (sau lúc trừ giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) phát sinh trong thời điểm báo cáo.

Mã 60 = Mã 50 – (Mã 51 + Mã 52).


*

Báo cáo kết quả kinh doanh rất quan trọng đối với từng doanh nghiệp

3. Kết luận

Báo cáo kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp do nó không chỉ là phản ánh lợi nhuận, mức độ chuyển động trong một năm của công ty mà phụ thuộc vào đó, doanh nghiệp rất có thể đề ra phương hướng cải tiến và phát triển cho phù hợp cho năm tiếp theo. Vào thời đại trở nên tân tiến hiện nay, việc cai quản doanh nghiệp trở nên đơn giản và dễ dàng và tiện lợi hơn nhờ sử dụng các phần mềm cung cấp thu thập tin tức tự động, linh hoạt và thiết yếu xác. Các doanh nghiệp hoặc shop kinh doanh hoàn toàn có thể tham khảo phần mềm quản lý bán hàng vserpuhove.comhỗ trợ về tối ưu hóa tiến trình vận hành, công tác làm việc kế toán với kê khai của doanh nghiệp.