MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA HỆ THỐNG KINH DOANH TIẾP THỊ MẠNG LƯỚI