Chân dung ‘hot girl’ đa tài của học viện hàng không