LUẬT KINH DOANH ONLINE 2018

Phải thông báo thành lập và hoạt động web TMĐT buôn bán hàng

Một trong số những điều kiện để thiết lập cấu hình website thương mại dịch vụ điện tử bán hàng là phải thông báo với bộ Công Thương thông qua công cụ thông tin trực tuyến trên Cổng thông tin làm chủ hoạt động thương mại dịch vụ điện tử.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh online 2018

Bạn vẫn xem: Luật marketing online 2018

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 52/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ chính sách tổ chức chính phủ nước nhà ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ điều khoản Dân sự ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật thương mại dịch vụ ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Luật technology thông tinngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật tuyên chiến và cạnh tranh ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật bảo đảm quyền lợi ngườitiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ CôngThương;

Chính phủ ban hành Nghị định vềthương mại điện tử,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này phương tiện về bài toán pháttriển, áp dụng và cai quản hoạt động thương mại dịch vụ điện tử.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Nghị định này áp dụng so với cácthương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia chuyển động thương mại điện tử trên lãnhthổ Việt Nam, bao gồm:

a) mến nhân, tổ chức, cá nhân ViệtNam;

b) cá thể nước không tính cư trú trên ViệtNam;

c) yêu thương nhân, tổ chức nước ngoài cósự hiện hữu tại vn thông qua vận động đầu tư, lập bỏ ra nhánh, văn phòngđại diện, hoặc tùy chỉnh website bên dưới tên miền Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp vớiBộ thông tin và truyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội với yêu ước quảnlý của từng thời kỳ để hướng dẫn những biện pháp làm chủ đối với mến nhân, tổchức, cá thể nước xung quanh tiến hành chuyển động thương mại điện tử với đơn vị ViệtNam.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Vận động thương mại điện tử là việctiến hành 1 phần hoặc toàn cục quy trình của chuyển động thương mại bởi phươngtiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động cầm tay hoặc các mạngmở khác.

2. Chương trình cải cách và phát triển thương mạiđiện tử giang sơn là tập hợp các nội dung, trọng trách về vận động phát triểnthương mại điện tử theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụngthương mại điện tử để nâng cấp hiệu quả sản xuất, khiếp doanh, can dự giao dịchthương mại vào nước và xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ điện tửtheo hướng văn minh hóa.

3. Chứng từ điện tử vào giao dịchthương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ năng lượng điện tử) là hòa hợp đồng, đề nghị, thôngbáo, chứng thực hoặc những tài liệu khác ở dạng thông điệp tài liệu do những bên đưara tương quan tới vấn đề giao kết hay tiến hành hợp đồng.

Chứng từ điện tử trong Nghị định nàykhông bao hàm hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hóa đối kháng gửi hàng, phiếu xuất nhậpkho hay bất cứ chứng từ hoàn toàn có thể chuyển nhượng nào có thể chấp nhận được bên sở hữu chứng từhoặc mặt thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền.

4. Người khởi sản xuất là bên, hoặc ngườiđại diện của mặt đó, đã tạo ra hoặc gửi đi hội chứng từ điện tử trước lúc lưu trữnó. Bạn khởi sinh sản không bao gồm bên hoạt động với tư biện pháp là người trung gianliên quan tiền tới triệu chứng từ điện tử.

5. Người nhận là bên nhận được chứngtừ năng lượng điện tử theo chủ kiến của tín đồ khởi tạo. Người nhận không bao hàm bên hoạt độngvới tư biện pháp là fan trung gian liên quan tới triệu chứng từ điện tử.

6. Khối hệ thống thông tin tự động là hệthống tin tức được áp dụng để khởi tạo, gửi, nhận, hoặc phản nghịch hồi những thông điệpdữ liệu nhưng không tồn tại sự can thiệp hoặc bình chọn của nhỏ người mỗi lần một hoạtđộng được thực hiện.

7. Địa điểm kinh doanh là các đại lý cố địnhđể tiến hành chuyển động kinh doanh, không bao gồm cơ sở hỗ trợ tạm thời hànghóa giỏi dịch vụ.

8. Website thương mại dịch vụ điện tử (dướiđây call tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập cấu hình để ship hàng mộtphần hoặc toàn cục quy trình của vận động mua bán sản phẩm hóa hay cung ứng dịch vụ,từ trưng bày ra mắt hàng hóa, dịch vụ đến giao phối kết hợp đồng, đáp ứng dịchvụ, giao dịch thanh toán và dịch vụ thương mại sau bán hàng.

9. Sàn giao dịch thương mại điện tửlà website dịch vụ thương mại điện tử chất nhận được các yêu mến nhân, tổ chức, cá nhân khôngphải chủ mua website có thể tiến hành 1 phần hoặc tổng thể quy trình muabán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tửtrong Nghị định này không bao hàm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

10. Website khuyến mãi trựctuyến là website dịch vụ thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức cấu hình thiết lập để thựchiện khuyến mãi kèm theo cho sản phẩm hóa, dịch vụ của yêu quý nhân, tổ chức, cá thể kháctheo các điều khoản của phù hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

11. Website đấu giá chỉ trực đường làwebsite thương mại dịch vụ điện tử hỗ trợ giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cánhân không phải chủ thiết lập website có thể tổ chức đấu giá cho sản phẩm & hàng hóa của mìnhtrên đó.

12. Công dụng đặt mặt hàng trực tuyến làmột tác dụng được cài ném lên website dịch vụ thương mại điện tử hoặc trên sản phẩm công nghệ đầucuối của khách hàng và liên kết với website thương mại điện tử để được cho phép kháchhàng bắt đầu quá trình giao phối kết hợp đồng theo những điều khoản được công bốtrên website đó, bao hàm cả bài toán giao phối hợp đồng với hệ thống thông tin từ bỏ động.

13. Thông tin cá nhân là những thôngtin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao hàm tên, tuổi, địa chỉ cửa hàng nhàriêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về những giao dịchthanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong mong mỏi giữ túng mật.

Thông tin cá nhân trong Nghị định nàykhông bao gồm thông tin liên hệ quá trình và những tin tức mà cá nhân đã tựcông tía trên các phương luôn tiện truyền thông.

14. Tích lũy thông tin cá thể là hoạtđộng thu thập để mang vào một các đại lý dữ liệu bao hàm thông tin cá thể của nhiều ngườitiêu dùng là quý khách hoặc khách hàng mục tiêu của mến nhân, tổ chức, cánhân hoạt động thương mại năng lượng điện tử.

15. Dịch vụ xác thực hợp đồng điệntử là dịch vụ của bên thứ tía về tàng trữ và bảo đảm tính toàn diện của hội chứng từđiện tử do những bên khởi chế tạo ra trong quy trình giao kết và triển khai hợp đồng.

Điều 4. Những hànhvi bị cấm trong vận động thuơng mại điện tử

1. Phạm luật về hoạt động kinh doanhthương mại năng lượng điện tử:

a) tổ chức triển khai mạng lưới khiếp doanh, tiếpthị đến dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử, vào đó mỗi người tham gia phải đóng mộtkhoản tiền ban sơ để mua thương mại dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, chi phí thưởng hoặclợi ích kinh tế khác từ việc vận động tín đồ khác gia nhập mạng lưới;

b) Lợi dụng dịch vụ thương mại điện tử đểkinh doanh mặt hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền cài đặt trí tuệ; hàng hóa,dịch vụ thuộc hạng mục hàng hóa, dịch vụ cấm tởm doanh;

c) lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinhdoanh dịch vụ thương mại điện tử để huy động vốn bất hợp pháp từ các thương nhân, tổ chức,cá nhân khác;

d) cung cấp các dịch vụ thương mại điệntử hoặc thương mại & dịch vụ giám sát, đánh giá và xác nhận trong thương mại điện tử khichưa đk hoặc không được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) cung cấp các dịch vụ thương mại dịch vụ điệntử hoặc thương mại dịch vụ giám sát, reviews và xác nhận trong thương mại điện tử khôngđúng với thông tin trong hồ nước sơ đk hoặc cung cấp phép;

e) bao gồm hành vi gian sảo hoặc cung cấpthông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo tùy chỉnh websitethương mại điện tử, đk website cung cấp dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử, đăngký hoặc xin cung cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thươngmại điện tử.

2. Vi phạm về thông tin trên websitethương mại năng lượng điện tử:

a) hàng nhái thông tin đk hoặckhông vâng lệnh các cách thức về hình thức, quy cách ra mắt thông tin đăng kýtrên website thương mại điện tử;

b) áp dụng biểu trưng của những chươngtrình review tín nhiệm website dịch vụ thương mại điện tử khi không được những chươngtrình này công nhận;

c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưnghoặc technology khác bên trên website thương mại điện tử nhằm gây nhầm lẫn về mối liênhệ với yêu quý nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) sử dụng đường dẫn để cung cấp nhữngthông tin trái ngược hoặc rơi lệch so với tin tức được chào làng tại khu vực vựcwebsite tất cả gắn băng thông này.

3. Vi phạm luật về thanh toán trên websitethương mại điện tử:

a) tiến hành các hành động lừa đảokhách hàng trên website thương mại dịch vụ điện tử;

b) hàng fake thông tin của yêu đương nhân,tổ chức, cá nhân khác để tham gia vận động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ quản lý và điều hành và trìnhduyệt internet tại những thiết bị năng lượng điện tử truy cập vào website nhằm buộc kháchhàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

4. Các vi phạm khác:

b) giả mạo hoặc xào luộc giao diệnwebsite thương mại điện tử của yêu đương nhân, tổ chức, cá thể khác nhằm kiếm lợihoặc nhằm gây nhầm lẫn, khiến mất lòng tin của doanh nghiệp đối với mến nhân, tổchức, cá thể đó.

Điều 5. Nội dungquản lý công ty nước về thương mại dịch vụ điện tử

1. Xây dừng và tổ chức triển khai cơchế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình cách tân và phát triển thương mại điệntử.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện cácvăn bạn dạng quy phạm pháp luật về vận động thương mại năng lượng điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩnứng dụng thương mại điện tử và những quy định về quản lý dịch vụ thương mại dịch vụ điệntử sệt thù.

3. Quản lý, tính toán các hoạt độngthương mại năng lượng điện tử.

4. Tuyên truyền, phổ cập giáo dụcpháp khí cụ về thương mại dịch vụ điện tử.

5. Tổ chức triển khai thực hiện vận động nghiêncứu, ứng dụng, đưa giao công nghệ trong thương mại dịch vụ điện tử.

6. Tổ chức triển khai các chuyển động tưvấn, cung cấp doanh nghiệp triển khai, ứng dụng thương mại dịch vụ điện tử.

7. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo,bồi dưỡng nhân lực cho dịch vụ thương mại điện tử.

8. Thống kê về thương mại điện tử.

9. đúng theo tác quốc tế trong lĩnh vựcthương mại năng lượng điện tử.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và xử lý phạm luật trong chuyển động thương mại điện tử.

Điều 6. Trách nhiệmquản lý nhà nước về thương mại dịch vụ điện tử

1. Bộ Công Thương chịu đựng trách nhiệmtrước cơ quan chính phủ thực hiện làm chủ nhà nước về thương mại điện tử.

2. Những Bộ, cơ sở ngang Bộ, Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa bản thân có trọng trách phối phù hợp với Bộ công thương thực hiện thống trị nhà nướcvề thương mại điện tử.

Điều 7. Chươngtrình phát triển thương mại điện tử quốc gia

1. đơn vị nước có chính sách và biệnpháp ham mê hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử trở nên tân tiến minh bạch, bền vữngthông qua Chương trình cách tân và phát triển thương mại năng lượng điện tử quốc gia.

2. Nội dung hoạt động thuộc Chươngtrình cách tân và phát triển thương mại năng lượng điện tử quốc gia gồm:

a) Xây dựng, cải cách và phát triển kết cấu hạ tầngthương mại điện tử;

b) Tuyên truyền, phổ biến, nâng caonhận thức về thương mại điện tử;

c) Đào tạo, trở nên tân tiến nguồn nhân lựcthương mại điện tử;

d) phát triển các sản phẩm, giải phápthương mại điện tử;

đ) tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụngthương mại điện tử;

e) hòa hợp tác thế giới về dịch vụ thương mại điệntử;

g) nâng cao năng lực cai quản và tổ chứchoạt động trở nên tân tiến thương mại năng lượng điện tử;

h) những nội dung khác.

3. Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định về đốitượng tham gia, phạm vi áp dụng, chính sách quản lý, hỗ trợ kinh giá tiền của Chươngtrình cải tiến và phát triển thương mại điện tử quốc gia.

Điều 8. Thống kêvề dịch vụ thương mại điện tử

1. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thu thập số liệu thống kê về thực trạng ứng dụng mến mạiđiện tử của địa phương, mặt hàng năm report Bộ công thương nghiệp để tổng hợp.

2. Mến nhân, tổ chức cung cấp dịchvụ thương mại điện tử có nghĩa vụ định kỳ report về hoạt động cung cung cấp dịch vụcủa mình để phục vụ công tác thống kê thương mại điện tử.

3. Bộ trưởng Bộ công thương quy địnhcụ thể chế độ report thống kê so với các yêu quý nhân, tổ chức cung ứng dịch vụthương mại điện tử và các địa phương gồm doanh nghiệp hoạt động kinh doanhthương mại điện tử.

Chương 2.

GIAO KẾT HỢP ĐỒNGTRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 1. CHỨNG TỪ ĐIỆNTỬ vào GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI

Điều 9. Giá bán trịpháp lý như phiên bản gốc

1. Triệu chứng từ điện tử trong giao dịchthương mại có mức giá trị pháp luật như phiên bản gốc nếu thỏa mãn nhu cầu cả hai đk sau:

a) gồm sự bảo đảm đủ tin tưởng về tínhtoàn vẹn của thông tin chứa trong bệnh từ điện tử tự thời điểm thông tin đượckhởi sản xuất lần thứ nhất dưới dạng chứng từ năng lượng điện tử;

b) thông tin chứa trong hội chứng từ điệntử hoàn toàn có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn hảo khi yêu cầu thiết.

2. Tiêu chí review tính trọn vẹn làthông tin còn không thiếu và chưa bị nỗ lực đổi, không tính những đổi khác về hình thứcphát sinh trong quá trình trao đổi, tàng trữ hoặc hiển thị chứng từ năng lượng điện tử.

3. Tiêu chí về sự bảo đảm an toàn đủ tin cậylà khi trong số những biện pháp sau được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận giữacác bên thương lượng và sử dụng chứng từ năng lượng điện tử:

a) Ký triệu chứng từ điện tử bằng chữ ký sốdo tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số thích hợp pháp cấp;

b) tàng trữ chứng từ năng lượng điện tử tại hệ thốngcủa một đội chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đang được cấp phépmà các bên thỏa thuận hợp tác lựa chọn;

c) tất cả sự bảo vệ từ phía yêu quý nhân,tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc khởi tạo, gởi và lưu trữ chứng từ năng lượng điện tử vềtính toàn vẹn của thông tin chứa trong hội chứng từ điện tử trong quy trình gửi vàlưu trữ bên trên hệ thống;

d) biện pháp khác mà các bên thống nhấtlựa chọn.

Điều 10. Thời điểm,địa điểm gửi và nhận hội chứng từ điện tử

1. Thời điểm gửi một hội chứng từ năng lượng điện tửlà thời khắc chứng từ năng lượng điện tử kia rời khỏi khối hệ thống thông tin sau sự kiểm soátcủa bạn khởi tạo hay thay mặt đại diện của người khởi tạo. Vào trường hợp triệu chứng từđiện tử không rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của bạn khởi tạohay thay mặt đại diện của tín đồ khởi tạo, thời điểm gửi là thời khắc nhận được chứng từđiện tử.

2. Vào trường hợp các bên không cóthỏa thuận khác, thời khắc nhận một triệu chứng từ năng lượng điện tử là thời điểm chứng trường đoản cú điệntử kia tới được add điện tử do bạn nhận chỉ ra rằng và có thể truy cập được.

3. Địa điểm marketing của fan khởitạo được coi là địa điểm gửi hội chứng từ điện tử và vị trí kinh doanh của ngườinhận được coi là địa điểm nhận chứng từ điện tử.

Điều 11. Địa điểmkinh doanh của các bên

1. Địa điểm marketing của mỗi mặt làđịa điểm do bên đó chỉ ra, trừ khi bên khác nêu rõ mặt đó không có địa điểmkinh doanh tại địa điểm này.

2. Trong trường thích hợp một bên gồm nhiềuđịa điểm marketing nhưng không chỉ ra địa điểm kinh doanh như thế nào thì địa điểmkinh doanh là vị trí có mối quan hệ mật thiết duy nhất với vừa lòng đồng tương quan xéttới phần đa bối cảnh trước và tại thời điểm giao phối kết hợp đồng.

3. Trong trường vừa lòng một cá thể khôngcó vị trí kinh doanh thì địa điểm kinh doanh là nơi đk thường trú của cánhân đó.

4. Một địa điểm không được xem là địađiểm sale nếu địa điểm đó chỉ là vị trí đặt máy móc, thiết bị công nghệ củahệ thống tin tức do một bên thực hiện để giao phối hợp đồng hoặc chỉ với nơi cácbên khác hoàn toàn có thể truy cập khối hệ thống thông tin đó.

5. Một địa điểm gắn với tên miền hayđịa chỉ thư điện tử của một mặt không độc nhất thiết liên quan tới địa điểm kinhdoanh của mặt đó.

Điều 12. Thôngbáo về ý kiến đề xuất giao phối kết hợp đồng không có bên nhận cố kỉnh thể

Một thông báo bằng hội chứng từ năng lượng điện tử vềđề nghị giao phối hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mờiđề nghị giao kết hợp đồng. Thông báo đó chưa được xem như là đề nghị giao phối hợp đồng,trừ lúc bên thông tin chỉ rõ tại thông báo đó trách nhiệm của bản thân mình trong trườnghợp thừa nhận được trả lời chấp nhận.

Điều 13. Sử dụnghệ thống tin tức tự động

Hợp đồng được giao ước từ sự tươngtác thân một khối hệ thống thông tin auto với một người hoặc giữa các hệ thốngthông tin tự động với nhau không biến thành phủ thừa nhận giá trị pháp luật chỉ vì không tồn tại sựkiểm tra tuyệt can thiệp của con tín đồ vào từng hành động ví dụ do những hệ thốngthông tin tự động hóa thực hiện tại hay phù hợp đồng được giao kết.

Điều 14. Lỗi nhậpthông tin trong chứng từ năng lượng điện tử

1. Trường vừa lòng một người mắc phải lỗinhập tin tức trong một chứng từ năng lượng điện tử được áp dụng để đàm phán với hệ thốngthông tin auto của bên khác nhưng hệ thống thông tin auto này không hỗ trợcho người đó sửa lại lỗi thì fan đó hoặc yêu mến nhân, tổ chức, cá nhân mà ngườiđó đại diện có quyền rút vứt phần chứng từ năng lượng điện tử có lỗi nếu đáp ứng hai điềukiện sau:

a) ngay khi biết bao gồm lỗi, tín đồ đó hoặcthương nhân, tổ chức, cá nhân mà fan đó đại diện thông báo cho bên đó về lỗivà nêu rõ đã phạm phải lỗi trong hội chứng từ năng lượng điện tử này;

b) người đó hoặc yêu quý nhân, tổ chức,cá nhân mà fan đó thay mặt đại diện vẫn chưa áp dụng hoặc gồm được ngẫu nhiên lợi ích vậtchất hay giá trị nào từ hàng hóa, thương mại dịch vụ nhận được từ bên kia.

2. Quyền rút vứt phần hội chứng từ năng lượng điện tửcó lỗi không ảnh hưởng tới trách nhiệm xử lý hậu quả các lỗi vạc sinhngoài những điều khoản tại Khoản 1 Điều này.

MỤC 2. GIAO KẾT HỢPĐỒNG SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN website THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 15. Thôngbáo mời kiến nghị giao phối kết hợp đồng

Nếu một website thương mại dịch vụ điện tử cóchức năng mua hàng trực tuyến áp dụng cho từng sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ rõ ràng đượcgiới thiệu bên trên website đó, thì những thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụvà các lao lý liên quan liêu được coi là thông báo mời kiến nghị giao kết hợp đồngcủa yêu mến nhân, tổ chức, cá nhân bán sản phẩm theo phương tiện tại Điều 12 Nghị địnhnày.

Điều 16. Cung cấpcác lao lý của hợp đồng lúc sử dụng công dụng đặt mặt hàng trực đường trênwebsite dịch vụ thương mại điện tử

Website thương mại dịch vụ điện tử có chứcnăng đặt hàng trực tuyến đường phải cung ứng cho quý khách hàng thông tin về những điều khoảncủa hòa hợp đồng được vẻ ngoài từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này trước thời điểmkhách hàng gửi đề xuất giao phối kết hợp đồng.

Điều 17. Đề nghịgiao phối kết hợp đồng

Chứng từ năng lượng điện tử do người sử dụng khởi tạovà gửi đi bằng cách sử dụng tác dụng đặt hàng trực tuyến đường được xem như là đề nghịgiao kết hợp đồng của người sử dụng đối với sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại gắn kèm chứcnăng đặt đơn hàng trực đường đó.

Điều 18. Thẩm tra soátvà xác thực nội dung đúng theo đồng

Website dịch vụ thương mại điện tử phải tất cả cơchế cho phép khách hàng rà soát, ngã sung, sửa đổi và chứng thực nội dung giao dịchtrước khi sử dụng tác dụng đặt hàng trực con đường để gửi kiến nghị giao phối hợp đồng.Cơ chế thanh tra rà soát và xác thực này phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

1. Hiển thị cho người sử dụng nhữngthông tin sau:

a) Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượngvà chủng loại;

b) cách thức và thời hạn giao hànghoặc đáp ứng dịch vụ;

c) tổng vốn của hợp đồng cùng cácchi tiết liên quan đến phương thức giao dịch được quý khách hàng lựa chọn.

Những tin tức này phải tất cả khả nănglưu trữ, in được trên khối hệ thống thông tin của người sử dụng và hiển thị được vềsau.

2. Hiển thị cho khách hàng nhữngthông tin về phương pháp trả lời chấp nhận đề nghị giao phối hợp đồng và thời hạntrả lời ý kiến đề xuất giao kết hợp đồng.

3. Cho phép khách hàng sau thời điểm ràsoát những tin tức nói bên trên được lựa chọn hủy thanh toán hoặc chứng thực việc đềnghị giao phối kết hợp đồng.

Điều 19. Trả lờiđề nghị giao phối kết hợp đồng

1. Trả lời đồng ý hoặc không chấpnhận ý kiến đề nghị giao phối hợp đồng cần được thực hiện dưới bề ngoài phù vừa lòng đểthông tin hoàn toàn có thể lưu trữ, in với hiển thị được tại hệ thống thông tin của kháchhàng.

2.Khi trả lời đồng ý đề nghị giaokết hợp đồng của khách hàng, yêu thương nhân, tổ chức, cá nhân bán sản phẩm phải cung cấpcho quý khách hàng những tin tức sau:

a) Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịchvụ quý khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng mức vốn hợp đồng;

b) Thời hạn ship hàng hoặc cung ứng dịchvụ;

c) Thông tin liên hệ để quý khách hàng cóthể hỏi về tình trạng tiến hành hợp đồng khi cần thiết.

Điều 20. Chấm dứtđề nghị giao kết hợp đồng

1. Trường hòa hợp thương nhân, tổ chức,cá nhân bán hàng có ra mắt thời hạn vấn đáp đề nghị giao phối hợp đồng, giả dụ hếtthời hạn này mà quý khách vẫn không được vấn đáp thì đề nghị giao kết hợp đồngcủa khách hàng xong xuôi hiệu lực. Vấn đề trả lời đồng ý sau thời hạn này đượccoi là một trong những đề nghị giao phối hợp đồng không giống từ phía mến nhân, tổ chức, cá nhânbán hàng.

2. Trường đúng theo thương nhân, tổ chức,cá nhân bán hàng không ra mắt rõ thời hạn trả lời đề nghị giao phối kết hợp đồng, nếutrong vòng 12 (mười hai) giờ kể từ lúc gửi kiến nghị giao phối kết hợp đồng, kháchhàng không nhận được vấn đáp đề nghị giao phối hợp đồng thì đề nghị giao kết hợpđồng của doanh nghiệp được coi là xong xuôi hiệu lực.

Điều 21. Thời điểmgiao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực đường trên website thươngmại năng lượng điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụngchức năng mua hàng trực tuyến trên website dịch vụ thương mại điện tử là thời điểmkhách hàng dìm được trả lời của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán sản phẩm chấp nhậnđề nghị giao phối kết hợp đồng theo mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Điều 22. Thủ tụcchấm kết thúc hợp đồng so với hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử và những dịch vụ trựctuyến khác

1. Website cung ứng dịch vụ thương mạiđiện tử cùng website hỗ trợ các dịch vụ thương mại trực con đường khác phải hỗ trợ công cụtrực con đường để khách hàng hàng hoàn toàn có thể gửi thông báo xong hợp đồng khi hết nhu cầusử dụng dịch vụ. Vẻ ngoài này phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

a) có thể chấp nhận được khách hàng tàng trữ và hiểnthị thông báo xong hợp đồng trong khối hệ thống thông tin của bản thân sau khi gửiđi;

b) bao gồm cơ chế đánh giá để khách hàng hàngbiết thông báo xong hợp đồng của bản thân mình đã được gửi.

2. Website cung ứng dịch vụ mến mạiđiện tử cùng website cung cấp các dịch vụ thương mại trực đường khác phải ra mắt thông tinminh bạch, khá đầy đủ về quy trình, thủ tục xong xuôi hợp đồng, bao hàm các nội dungsau:

a) những trường thích hợp thương nhân, tổ chức,cá nhân cung ứng dịch vụ ngừng hợp đồng và phương thức giải quyết hậu quả củaviệc xong hợp đồng này;

b) thời gian hợp đồng chấm dứt hiệu lựcvà cách thức thanh toán phí dịch vụ trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứthợp đồng;

c) ví như website không chào làng rõ thờiđiểm phù hợp đồng chấm dứt hiệu lực vào trường hợp quý khách là bên kết thúc hợpđồng, thì thời điểm quý khách hàng gửi thông tin được coi là thời điểm phù hợp đồng chấmdứt.

Điều 23. Giao kếthợp đồng trên website dịch vụ thương mại điện tử cài đặt hàng

Bộ công thương quy định rõ ràng về quytrình giao kết hợp đồng trực tuyến đường trên website thương mại điện tử vì chưng thươngnhân, tổ chức, cá thể lập ra để mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ.

Chương 3.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNGMẠI ĐIỆN TỬ

Điều 24. Công ty thểcủa hoạt động thương mại điện tử

Các đơn vị tham gia vận động thươngmại điện tử bao gồm:

1. Những thương nhân, tổ chức, cá nhântự thiết lập cấu hình website thương mại điện tử nhằm phục vụ chuyển động xúc tiến yêu quý mại,bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ của bản thân mình (người mua website thương mại điệntử chào bán hàng).

Xem thêm: Xem Bóng Đá Trực Tiếp Vtv6, Trực Tiếp Euro 2020 Hôm Nay 12/6

2. Các thương nhân, tổ chức triển khai thiết lậpwebsite dịch vụ thương mại điện tử để cung cấp môi trường mang lại thương nhân, tổ chức, cánhân không giống tiến hành hoạt động xúc tiến yêu quý mại, bán sản phẩm hóa hoặc đáp ứng dịchvụ (thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử).

3. Các thương nhân, tổ chức, cá nhânsử dụng website của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử đểphục vụ vận động xúc tiến yêu quý mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ củamình (người bán).

4. Những thương nhân, tổ chức, cá nhânmua hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại trên website dịch vụ thương mại điện tử bán hàng và websitecung cấp cho dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử (khách hàng).

5. Các thương nhân, tổ chức cung cấphạ tầng kỹ thuật cho những người sở hữu website thương mại điện tử bán sản phẩm và chothương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử (thương nhân, tổ chứccung cấp cho hạ tầng).

6. Các thương nhân, tổ chức, cá nhânsử dụng thiết bị năng lượng điện tử tất cả nối mạng khác nhằm tiến hành vận động thương mại.

Điều 25. Cáchình thức tổ chức chuyển động thương mại điện tử

1. Website thương mại điện tử bánhàng là website thương mại điện tử do những thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiếtlập để phục vụ hoạt động xúc tiến yêu mến mại, bán hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụcủa mình.

2. Website cung ứng dịch vụ yêu quý mạiđiện tử là website thương mại dịch vụ điện tử bởi vì thương nhân, tổ chức tùy chỉnh cấu hình để cungcấp môi trường cho những thương nhân, tổ chức, cá nhân khác triển khai hoạt độngthương mại. Website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử bao hàm các nhiều loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử;

b) trang web đấu giá trực tuyến;

c) Website tặng kèm trực tuyến;

d) những loại website không giống do cỗ CôngThương quy định.

3. Với những ứng dụngcài đặt trên thiết bị điện tử gồm nối mạng có thể chấp nhận được người dùng truy vấn vào cơ sởdữ liệu của yêu quý nhân, tổ chức, cá thể khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặcsử dụng dịch vụ, tùy thuộc vào tính năng của ứng dụng này mà thương nhân, tổ chức triển khai phảituân thủ các quy định về website dịch vụ thương mại điện tử bán sản phẩm hoặc trang web cungcấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.

4. Cỗ Công mến quy định ví dụ vềcác chuyển động thương mại năng lượng điện tử tiến hành trên mạng viễn thông di động.

Điều 26. Cácnguyên tắc chuyển động thương mại năng lượng điện tử

1. Cơ chế tự do, từ bỏ nguyện thỏathuận vào giao dịch dịch vụ thương mại điện tử

Các chủ thể tham gia hoạt động thươngmại năng lượng điện tử có quyền từ do thỏa thuận không trái với hiện tượng của quy định đểxác lập quyền và nghĩa vụ của từng phía bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứđể giải quyết các tranh chấp tạo ra trong quy trình giao dịch.

2. Nguyên tắc khẳng định phạm vi hoạt độngkinh doanh trong thương mại điện tử

Nếu thương nhân, tổ chức, cá thể tiếnhành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trênwebsite thương mại dịch vụ điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của rất nhiều hoạt độngnày, thì các hoạt động kinh doanh kia được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

3. Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảovệ quyền lợi quý khách trong chuyển động thương mại điện tử

a) fan sở hữu website dịch vụ thương mại điệntử bán hàng và người buôn bán trên website cung cấp dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử phảituân thủ những quy định của Luật bảo đảm quyền lợi quý khách khi cung cấphàng hóa, dịch vụ thương mại cho khách hàng;

b) khách hàng trên website hỗ trợ dịchvụ thương mại dịch vụ điện tử là quý khách hàng dịch vụ thương mại điện tử với là ngườitiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương mại do người cung cấp trên trang web này cung cấp;

4. Cách thức kinhdoanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế sale hoặc sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ kinhdoanh gồm điều kiện trải qua thương mại điện tử

Các công ty ứng dụng thương mại dịch vụ điệntử để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh hoặc mặt hàng hóa, dịch vụkinh doanh có điều kiện phải vâng lệnh các quy định pháp luật liên quan mang lại việckinh doanh mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại đó.

MỤC 1. HOẠT ĐỘNGCỦA website THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Điều 27. Tráchnhiệm của yêu quý nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại dịch vụ điện tử bánhàng

1. Thông báo với BộCông yêu đương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy địnhtại Mục 1 Chương IV Nghị định này.

2. Thực hiện tương đối đầy đủ việc cung cấpthông tin trên website theo các quy định tại Mục này và phụ trách vềtính chính xác, vừa đủ của thông tin.

3. Tuân hành các mức sử dụng về bảo vệthông tin cá nhân của người sử dụng quy định trên Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Tiến hành các quy định, trên Mục 2Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt sản phẩm trực tuyến.

5. Thực hiện các khí cụ tại Mục 2Chương V Nghị định này giả dụ website có tính năng thanh toán trực tuyến.

6. Cung cấp thông tin về tình hìnhkinh doanh của bản thân khi bao gồm yêu ước của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền để phục vụhoạt hễ thống kê thương mại dịch vụ điện tử, chuyển động thanh tra, kiểm tra và xử lývi phạm trong dịch vụ thương mại điện tử.

7. Thực hiện không thiếu thốn nghĩa vụ thuếtheo dụng cụ của pháp luật.

Điều 28. Cung cấpthông tin trên website thương mại dịch vụ điện tử phân phối hàng

1. Website dịch vụ thương mại điện tử bánhàng phải cung ứng đầy đủ tin tức về tín đồ sở hữu website, mặt hàng hóa, dịch vụvà các luật pháp của đúng theo đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, thương mại & dịch vụ được giớithiệu bên trên website theo công cụ từ Điều 29 cho Điều 34 Nghị định này.

2. Những tin tức này bắt buộc bảo đảmcác yêu cầu sau:

a) Rõ ràng, thiết yếu xác, dễ tìm và dễhiểu;

b) Được sắp xếp tại các mục tương ứngtrên trang web và có thể truy cập bằng cách thức trực tuyến;

c) có tác dụng lưu trữ, in cùng hiển thịđược về sau;

d) Được hiển thị rõ đối với kháchhàng trước thời điểm quý khách gửi kiến nghị giao phối kết hợp đồng.

Điều 29. Thôngtin về tín đồ sở hữu website

1. Thương hiệu và add trụ sở của thươngnhân, tổ chức hoặc thương hiệu và địa chỉ cửa hàng thường trú của cá nhân.

2. Số, ngày cung cấp và nơi cấp chứng từ chứngnhận đăng ký sale của thương nhân, hoặc số, ngày cung cấp và đơn vị chức năng cấp quyếtđịnh ra đời của tổ chức, hoặc mã số thuế cá thể của cá nhân.

3. Số điện thoại cảm ứng hoặc một phương thứcliên hệ trực đường khác.

Điều 30. Thông tinvề sản phẩm hóa, dịch vụ

Đối với hàng hóa, dịch vụ thương mại được giớithiệu trên website thương mại dịch vụ điện tử buôn bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhânphải cung ứng những thông tin để khách hàng rất có thể xác định đúng mực các đặctính của sản phẩm hóa, dịch vụ nhằm mục đích tránh sự gọi nhầm khi đưa ra quyết định việc đề nghịgiao phối hợp đồng.

Điều 31. Thôngtin về giá cả

1. Tin tức về giá hàng hóa hoặc dịchvụ, nếu như có, yêu cầu thể biểu hiện rõ giá kia đã bao gồm hay chưa bao hàm những bỏ ra phíliên quan mang đến việc mua sắm hóa hoặc dịch vụ thương mại như thuế, mức giá đóng gói, tổn phí vậnchuyển cùng các chi phí phát sinh khác.

2. Trừ trường hợp các bên gồm thỏa thuậnkhác, nếu tin tức giá sản phẩm & hàng hóa hoặc thương mại & dịch vụ niêm yết bên trên website ko thểhiện rõ giá kia đã bao gồm hay chưa bao gồm những giá cả liên quan tới việc muahàng hóa hoặc thương mại dịch vụ như thuế, phí tổn đóng gói, chi phí vận đưa và những chi phíphát sinh khác thì giá chỉ này được gọi là đã bao hàm mọi giá thành liên quan nóitrên.

3. Đối với dịch vụ thương mại trên các websitecung cấp cho dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử pháp luật tại Mục 2 với 4 Chương này, websitephải công bố thông tin cụ thể về phương pháp tính phí thương mại dịch vụ và chế độ thanhtoán.

Điều 32. Thôngtin về điều kiện giao dịch chung

1. Mến nhân, tổ chức, cá thể phảicông tía những điều kiện giao dịch thanh toán chung so với hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại giới thiệutrên website, bao gồm:

a) những điều khiếu nại hoặc tiêu giảm trongviệc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời hạn hay phạm vi địalý, ví như có;

b) chính sách hoàn trả, bao gồm thờihạn hoàn trả, thủ tục trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chiphí đến việc hoàn trả này;

c) thiết yếu sách bảo hành sản phẩm, nếucó;

d) các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trìnhcung cấp cho dịch vụ, biểu phí tổn và các lao lý khác tương quan đến việc cung cấp dịchvụ, bao gồm cả những đk và tiêu giảm nếu có;

đ) nhiệm vụ của người bán và nghĩa vụcủa khách hàng trong mỗi giao dịch.

2. Những điều kiện giao dịch thanh toán chung phảicó color chữ tương bội nghịch với color nền của phần website đăng các điều khiếu nại giao dịchchung kia và ngôn từ thể hiện điều kiện thanh toán giao dịch chung phải bao hàm tiếng Việt.

3. Vào trường hợp website có chứcnăng đặt đơn hàng trực tuyến, người cung cấp phải có cơ chế để quý khách hàng đọc với bày tỏsự gật đầu riêng với các điều kiện thanh toán giao dịch chung trước khi gửi đề xuất giao kếthợp đồng.

Điều 33. Thôngtin về vận tải và giao nhận

a) những phương thức phục vụ hoặccung ứng dịch vụ;

b) Thời hạn cầu tính cho vấn đề giaohàng hoặc đáp ứng dịch vụ, tất cả tính cho yếu tố khoảng cách địa lý cùng phương thứcgiao hàng;

c) các giới hạn về mặt địa lý mang đến việcgiao sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ, ví như có.

2. Trường hợp phát sinh chậm rì rì trễtrong việc phục vụ hoặc đáp ứng dịch vụ, yêu thương nhân, tổ chức, cá thể phảicó tin tức kịp thời cho quý khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng hàng có thể hủy hợpđồng nếu muốn.

Điều 34. Thôngtin về các phương thức thanh toán

1. Yêu đương nhân, tổ chức, cá nhân phảicông bố cục bộ các phương thức giao dịch áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giớithiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, đúng chuẩn để người tiêu dùng có thểhiểu và sàng lọc phương thức thanh toán phù hợp.

2. Giả dụ website dịch vụ thương mại điện tử cóchức năng giao dịch trực tuyến, yêu thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lậpcơ chế để quý khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và chứng thực thông tinchi máu về từng giao dịch thanh toán giao dịch trước khi triển khai việc thanh toán.

MỤC 2. HOẠT ĐỘNGCỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 35. Cung cấpdịch vụ sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử

1. Yêu đương nhân, tổ chức cung cấp dịchvụ sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử là yêu quý nhân, tổ chức tùy chỉnh websitethương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá thể khác hoàn toàn có thể tiến hành mộtphần hoặc toàn cục quy trình mua bán sản phẩm hóa, dịch vụ trên đó.

2. Các hình thứchoạt rượu cồn của sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử:

a) Website có thể chấp nhận được người gia nhập đượcmở các quầy bán hàng trên đó nhằm trưng bày, reviews hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website được cho phép người thâm nhập đượclập các website nhánh để trưng bày, trình làng hàng hóa hoặc dịch vụ;

c) website có thể loại mua bán trênđó chất nhận được người tham gia post bài mua bán sản phẩm hóa và dịch vụ;

d) các loại website khác do bộ CôngThương quy định.

3. Website chuyển động theo phương thứcsở giao dịch hàng hóa:

a) yêu thương nhân, tổ chức thiết lậpwebsite dịch vụ thương mại điện tử, bên trên đó có thể chấp nhận được người tham gia tiến hành mua bánhàng hóa theo cách thức của sở giao dịch hàng hóa thì yêu cầu có bản thảo thànhlập sở giao dịch thanh toán hàng hóa và tuân thủ các quy định pháp luật về sở giao dịchhàng hóa;

b) bộ Công mến quy định ví dụ cơchế giám sát, kết nối thông tin thanh toán giao dịch giữa cơ quan thống trị nhà nước cùng với sởgiao dịch sản phẩm & hàng hóa và những yêu mong khác về hoạt động của website hoạt động theophương thức sở thanh toán giao dịch hàng hóa.

Điều 36. Tráchnhiệm của yêu thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử

1. Đăng ký thiết lập cấu hình website cung cấpdịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo cơ chế tại Mục 2 Chương IV Nghịđịnh này và công bố các tin tức đã đk trên trang chủ website.

2. Desgin và chào làng công khai trênwebsite quy chế buổi giao lưu của sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử theo biện pháp tạiĐiều 38 Nghị định này; quan sát và theo dõi và đảm bảo việc thực hiện quy chế kia trên sàngiao dịch thương mại điện tử.

3. Yêu cầu thươngnhân, tổ chức, cá thể là người bán trên sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử cungcấp thông tin theo cơ chế tại Điều 29 Nghị định này khi đăng ký sử dụng dịchvụ.

4. Có cơ chế kiểm tra, đo lường để đảmbảo việc báo tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tửđược tiến hành chính xác, đầy đủ.

5. Giữ trữ thông tin đăng ký của cácthương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử với thườngxuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung cập nhật có liên quan.

6. Tùy chỉnh thiết lập cơ chế có thể chấp nhận được thươngnhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tiến hành đượcquy trình giao phối hợp đồng theo nguyên lý tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếuwebsite có tính năng đặt sản phẩm trực tuyến.

8. Có phương án xửlý kịp thời khi phát hiện tại hoặc nhận ra phản ánh về hành vi sale vi phạmpháp vẻ ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

9. Cung cấp cơ quan thống trị nhà nước điềutra các hành vi marketing vi phi pháp luật, cung cấp tin đăng ký, lịchsử thanh toán và những tài liệu khác về đối tượng người dùng có hành động vi bất hợp pháp luậttrên sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử.

10. Công bố công khai cơ chế giải quyếtcác tranh chấp phát sinh trong quy trình giao dịch trên sàn thanh toán thương mạiđiện tử. Khi quý khách trên sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử tạo ra mâu thuẫnvới người phân phối hoặc bị tổn hại tác dụng hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàngthông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo đảm an toàn quyền và tiện ích hợppháp của mình.

Điều 37. Tráchnhiệm của người buôn bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Hỗ trợ đầy đủ và chính xác cácthông tin cách thức tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức triển khai cung cấpdịch vụ sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Cung ứng đầy đủ tin tức về hànghóa, dịch vụ thương mại theo lao lý từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi phân phối hànghóa hoặc đáp ứng dịch vụ bên trên sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thựccủa tin tức về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điệntử.

4. Triển khai các cơ chế tại Mục 2Chương II Nghị định này khi ứng dụng tính năng đặt mặt hàng trực đường trên sàngiao dịch dịch vụ thương mại điện tử.

5. Tin báo về tình hìnhkinh doanh của bản thân mình khi bao gồm yêu mong của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền nhằm phục vụhoạt đụng thống kê thương mại dịch vụ điện tử.

6. Tuân thủ quy định của lao lý vềthanh toán, quảng cáo, khuyến mại, đảm bảo an toàn quyền mua trí tuệ, bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng và những quy định của lao lý có liên quan khác khi buôn bán hànghóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử.

7. Thực hiện vừa đủ nghĩa vụ thuếtheo chính sách của pháp luật.

Điều 38. Quy chếhoạt đụng của sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử

1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịchthương mại năng lượng điện tử đề xuất được diễn tả trên trang chủ của website.

2. Quy chế vận động sàn giao dịchthương mại năng lượng điện tử phải bao gồm các văn bản sau:

a) Quyền và nhiệm vụ của mến nhân,tổ chức hỗ trợ dịch vụ sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử;

b) Quyền và nghĩa vụ của bạn sử dụngdịch vụ sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử;

c) mô tả quy trình thanh toán đối vớitừng các loại giao dịch rất có thể tiến hành bên trên sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử;

d) vận động rà soát và thẩm quyền xửlý của yêu quý nhân, tổ chức hỗ trợ dịch vụ sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tửkhi phạt hiện những hành vi marketing vi phạm pháp luật bên trên sàn giao dịch;

đ) Quyền cùng nghĩa vụ của các bêntrong những giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử;

e) Giới hạn trách nhiệm của thươngnhân, tổ chức cung ứng dịch vụ sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử trong nhữnggiao dịch triển khai trên sàn;

g) các quy định về bình yên thông tin,quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

h) Cơ chế xử lý khiếu nại, tranhchấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn thanh toán giao dịch thương mạiđiện tử;

i) chính sách đảm bảo thông tin cánhân của người tiêu dùng dịch vụ sàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử theo nguyên lý tạiĐiều 69 Nghị định này;

k) biện pháp xử lý với những hành vixâm phạm quyền lợi quý khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

l) giải pháp xử lý vi phạm so với nhữngngười không tuân hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại dịch vụ điện tử.

3. Khi có biến hóa về một trong số nộidung nêu tại Khoản 2 Điều này, yêu đương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịchthương mại năng lượng điện tử phải thông báo cho toàn bộ các đối tượng người sử dụng sử dụng dịch vụ sàngiao dịch thương mại dịch vụ điện tử tối thiểu 5 ngày trước lúc áp dụng phần lớn thay đổiđó.

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG CỦAWEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN

Điều 39. Cung cấpdịch vụ tặng thêm trực tuyến

1. Yêu quý nhân, tổ chức hỗ trợ dịchvụ khuyến mãi trực con đường là yêu đương nhân, tổ chức cấu hình thiết lập website khuyến mạitrực con đường để thực hiện khuyễn mãi thêm cho sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ của thương nhân, tổ chức,cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các quy định của vừa lòng đồng dịch vụ khuyếnmại.

2.Các hiệ tượng củadịch vụ khuyến mãi trực tuyến:

a) phân phối phiếu thiết lập hàng, phiếu sử dụngdịch vụ để quý khách được mua sắm chọn lựa hoặc sử dụng dịch vụ thương mại của đối tác với giá ưuđãi hoặc hưởng trọn những tác dụng khác;

b) Bán những thẻ quý khách thườngxuyên cho phép khách hàng thực hiện hàng hóa, thương mại dịch vụ từ một hệ thống các đối tácvới giá ưu đãi hoặc hưởng những ích lợi khác so với khi mua sắm chọn lựa hóa, dịch vụ thương mại tạitừng công ty đối tác riêng lẻ;

c) Các hiệ tượng của dịch vụ thương mại khuyến mạitrực con đường khác do cỗ Công yêu đương quy định.

Điều 40. Thôngtin về vận động khuyến mại trên website ưu đãi trực tuyến

1. Tin tức về từng chuyển động khuyếnmại đăng cài đặt trên website tặng kèm trực con đường phải bao gồm các câu chữ sau:

a) Tên, địa chỉ, số smartphone và cácthông tin liên hệ khác của mến nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụđược khuyến mại;

b) bộc lộ hàng hóa, thương mại & dịch vụ được khuyếnmại và hàng hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại, trong đó bao hàm các tin tức vềxuất xứ mặt hàng hóa, quy cách, quality hàng hóa với dịch vụ;

c) thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu,ngày hoàn thành và địa bàn vận động khuyến mại;

d) Giá bán hàng hóa, giá đáp ứng dịchvụ trước thời điểm được khuyến mại;

đ) Tổng chi tiêu thực tế người tiêu dùng phảitrả để cài đặt hàng hóa, sử dụng thương mại dịch vụ được khuyến mại, bao hàm cả chi phí trảcho mến nhân, tổ chức hỗ trợ dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

e) Nội dung cụ thể của các điều kiệngắn với việc ưu đãi hàng hóa, dịch vụ.

2. Nếu website có cơ chế chào đón ýkiến đánh giá hoặc đánh giá trực tuyến của người sử dụng về hàng hóa, thương mại dịch vụ đượckhuyến mại, những chủ ý này nên được hiển thị công khai minh bạch trên website để nhữngkhách sản phẩm khác xem được.

Điều 41. Tráchnhiệm của yêu đương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ ưu đãi trực tuyến

1. Đăng ký tùy chỉnh cấu hình website cung cấpdịch vụ khuyễn mãi thêm trực tuyến đường theo pháp luật tại Mục 2 Chương IV Nghị định này.

2. Tuân hành các luật của điều khoản thươngmại và các quy định luật pháp có liên quan về hoạt động khuyến mại.

3. Vâng lệnh các lý lẽ về bảo vệthông tin cá nhân của quý khách quy định trên Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các vẻ ngoài tại Mục 2Chương II Nghị định này trường hợp website có công dụng đặt hàng trực tuyến đến cácphiếu cài đặt hàng, phiếu sử dụng thương mại & dịch vụ hoặc thẻ quý khách thường xuyên.

5. Thực hiện các phép tắc tại Mục 2Chương V Nghị định này trường hợp website có tính năng thanh toán trực tuyến.

6. Ra mắt đầy đủ các nội dung quy địnhtại Điều 40 Nghị định này trong từng thông tin tặng thêm đăng thiết lập trên websitecủa mình.

7. Phát hành và công bố trên websitequy chế chuyển động tuân thủ những quy định tại Điều 38 Nghị định này.

8. Phát hành và chào làng trên websitecơ chế tiếp nhận, giải quyết và xử lý các khiếu nại của người sử dụng về unique hànghóa, thương mại dịch vụ được ưu đãi hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để làm khuyến mại.

9. Chịu trách nhiệm của bên thứ batrong việc báo tin về sản phẩm hóa, dịch vụ cho những người tiêu cần sử dụng theo quyđịnh của Luật bảo đảm an toàn quyền lợi fan tiêu dùng.

10. đền bù cho quý khách hàng nếu phiếumua hàng, phiếu sử dụng thương mại dịch vụ hoặc thẻ quý khách thường xuyên vì chưng mình pháthành bị đối tác doanh nghiệp từ chối trái với những điều kiện đã công bố trên trang web hoặctrên thiết yếu phiếu cài đặt hàng, phiếu áp dụng dịch vụ, thẻ người sử dụng thường xuyênđó.

Điều 42. Tráchnhiệm của mến nhân, tổ chức, cá thể có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

1. Tin báo chính xác, đầyđủ về mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ được khuyến mại.

2. Thực hiện đúng các khẳng định về chấtlượng hàng hóa, dịch vụ thương mại được khuyến mãi theo như thông tin đã cung cấp.

Điều 43. Hợp đồngdịch vụ khuyến mại

1. Phù hợp đồng dịch vụ khuyễn mãi thêm giữathương nhân, tổ chức hỗ trợ dịch vụ ưu đãi trực tuyến với yêu quý nhân, tổchức, cá nhân có mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ được tặng kèm thực hiện theo mức sử dụng tại Điều 90 Luật thương mại và yêu cầu có các nội dung sau:

a) Phân định trọng trách giữa những bêntrong việc triển khai các trình tự, thủ tục để thực hiện vận động khuyến mạitheo dụng cụ của điều khoản về khuyến mại;

b) Quy định rõ ràng nghĩa vụ giải quyếtkhiếu nề và đền bù cho quý khách trong trường phù hợp hàng hóa, dịch vụ đượckhuyến mại hoặc sản phẩm hóa, dịch vụ dùng để làm khuyến mại không phù hợp với nội dungđã thông báo hay cam kết.

2. Yêu đương nhân, tổ chức hỗ trợ dịchvụ tặng kèm trực đường sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nêu trên Điểma cùng b Khoản 1 Điều này nếu thích hợp đồng dịch vụ tặng thêm không nguyên tắc cụ thểnhững ngôn từ nêu trên.

MỤC 4. HOẠT ĐỘNG CỦAWEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Điều 44. Cung cấpdịch vụ đấu giá chỉ trực tuyến

1. Yêu quý nhân, tổ chức hỗ trợ dịchvụ đấu giá bán trực tuyến đường (dưới đây call tắt là người cung cấp dịch vụ đấu giá chỉ trựctuyến) là mến nhân, tổ chức tùy chỉnh thiết lập website đấu giá bán trực tuyến đường để cácthương nhân, tổ chức, cá thể khác có thể tổ chức đấu giá bán cho hàng hóa của mìnhtrên đó.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịchvụ đấu giá trực tuyến còn nếu không đăng ký marketing dịch vụ đấu giá bán thì ko đượcđứng ra tổ chức đấu giá trực tuyến.

Điều 45. Yêu thương cầuvề khối hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

1. Khối hệ thống kỹ thuật giao hàng hoạt độngđấu giá bán trực tuyến đường phải có các chức năng tối thiểu sau: