LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM THUVIENPHAPLUAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 42/2019/QH14

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT kinh doanh BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮUTRÍ TUỆ

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xãhội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổsung một trong những điều của Luật marketing bảo hiểm số24/2000/QH10 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luậtsố 61/2010/QH12 và lao lý Sở hữu trí tuệ số50/2005/QH11 đã có sửa đổi bổ sung một số điều theo cơ chế số 36/2009/QH12.Bạn sẽ xem: Luật kinh doanh bảo hiểm thuvienphapluat

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một vài điều của Luật sale bảo hiểm

1. Bổ sung cập nhật các khoản 21, 22,23, 24, 25 với 26 vào sau cùng khoản đôi mươi Điều 3 như sau:

“21. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểmlà phần tử cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, vày doanh nghiệp bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo đảm và tổ chức, cá thể khác thực hiện nhằm mục đíchsinh lợi, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm,giám định tổn thất bảo hiểm, cung ứng giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh bảo hiểm thuvienphapluat

22. Tư vấn bảo hiểm là hoạt độngcung cấp dịch vụ support về công tác bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm, quản lí trị rủiro bảo đảm và đề phòng, tiêu giảm tổn thất.

23. Đánh giá rủi ro bảo hiểmlà chuyển động nhận diện, phân loại, review tính chất và mức độ rủi ro ro, đánhgiá câu hỏi quản trị khủng hoảng rủi ro về nhỏ người, tài sản, nhiệm vụ dân sự làm cơ sởtham gia bảo hiểm.

24. Tính toán bảo hiểm là chuyển động thu thập, phântích số liệu thống kê, tính tổn phí bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, biên khảnăng thanh toán, review kết quả chuyển động kinh doanh, xác minh giá trị doanhnghiệp để bảo đảm bình yên tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

25. Giám định tổn thất bảo đảm là vận động xác địnhhiện trạng, nguyên nhân, cường độ tổn thất, giám sát và đo lường phân bổ trọng trách bồi thườngtổn thất làm cho cơ sở xử lý bồi thường xuyên bảo hiểm.

26. Hỗ trợ giải quyết đền bù bảohiểm là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo hiểm, bạn được bảo hiểm, fan thụ hưởnghoặc công ty bảo hiểm tiến hành các thủ tục giải quyết và xử lý bồi thường bảo hiểm.”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 11 như sau:

Điều 11. Quyền tham gia các tổ chứcxã hội - nghề nghiệp về marketing bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cá nhân, tổ chức hỗ trợ dịch vụ phụ trợ bảohiểm được tham gia các tổ chức xóm hội - nghề nghiệp và công việc về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục tiêu mục đích cách tân và phát triển thị trường bảo hiểm, đảm bảo an toàn quyền, lợi ích hợppháp của member theo phép tắc của pháp luật.”.

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Chương IV như sau:

“ChươngIV

ĐẠILÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM, DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM”

4. Bổ sung cập nhật Mục 3 vào sau Mục 2 Chương IV như sau:

“Mục3

DỊCHVỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM

Điều 93a. Cung cấp dịch vụ phụ trợbảo hiểm

1. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợbảo hiểm:

a) Trung thực, khách quan, minh bạch;bảo đảm quyền, tiện ích hợp pháp của những bên liên quan;

b) theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹthuật trong nghành nghề phụ trợ bảo hiểm;

c) Tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xửnghề nghiệp do tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp ban hành.

2. Cá nhân, tổ chức thỏa mãn nhu cầu các điềukiện biện pháp tại Điều 93b của hiện tượng này được quyền hỗ trợ dịch vụ trợ giúp bảohiểm theo phương pháp sau đây:

a) cá nhân được quyền cung cấp dịch vụtư vấn bảo hiểm;

b) công ty bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư bí quyết pháp nhân được quyền hỗ trợ dịchvụ phụ trợ bảo đảm (gọi chung là tổ chức hỗ trợ dịch vụphụ trợ bảo hiểm).

3. Trọng trách của cá nhân, tổ chứccung cấp dịch vụ thương mại phụ trợ bảo hiểm:

a) Giữ bí mật thông tin khách hàng hàng, sửdụng thông tin người tiêu dùng đúng mục tiêu và không được cung ứng cho bên thứ bamà không có sự đồng ý của khách hàng hàng, trừ ngôi trường hợp cung ứng theo quy địnhcủa pháp luật;

b) cá nhân cung cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn bảohiểm đề nghị mua bảo hiểm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấnbảo hiểm; tổ chức cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phảimua bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệpphù hợp với từng kiểu dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

c) Tổ chức hỗ trợ dịch vụ bổ trợ bảohiểm không được cung cấp dịch vụ thẩm định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyếtbồi thường bảo đảm cho hòa hợp đồng bảo đảm mà tổ chức đó đồngthời là bên mua bảo hiểm hoặc fan được bảo hiểm hoặc bạn thụ hưởng;

d) công ty lớn môi giới bảo hiểmkhông được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểmcho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp lớn đó triển khai thu xếp giao kết hợp đồng bảohiểm.

4. Phù hợp đồng hỗ trợ dịch vụ phụ trợbảo hiểm đề nghị được lập thành văn bản.

Điều 93b. Điều kiện hỗ trợ dịchvụ suport bảo hiểm

1. Cá thể cung cấp dịch vụ support bảohiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên, tất cả năng lựchành vi dân sự đầy đủ;

b) có văn bằng từ đại học trở lên vềchuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không tồn tại văn bởi từ đạihọc trở lên trên về chăm ngành bảo đảm thì phải bao gồm văn bằngtừ đại học trở lên về siêng ngành khác và chứng từ về hỗ trợ tư vấn bảo hiểm vì cơ sởđào chế tạo ra được thành lập và hoạt động và vận động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ phụ trợ bảohiểm phải có một cách đầy đủ các đk sau đây:

a) gồm tư bí quyết pháp nhân, được thành lậpvà hoạt động hợp pháp;

b) cá thể trực tiếp thực hiện hoạt độngphụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có một cách đầy đủ cácđiều kiện công cụ tại điểm a khoản 1 Điều này; gồm văn bằng, chứng chỉ về phụtrợ bảo hiểm cân xứng với mô hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sởđào tạo ra được ra đời và chuyển động hợp pháp nghỉ ngơi trong nước hoặc ở quốc tế cấp.

Cá nhân trực tiếp tiến hành hoạt độnggiám định tổn thất bảo hiểm còn phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh của giám định viêntheo điều khoản của quy định về yêu quý mại.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt độngtính toán bảo hiểm còn phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh về tuân thủ pháp luật, đạo đức,trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề về hành nghề giám sát bảo hiểm, tư giải pháp thànhviên của Hội những nhà giám sát và đo lường bảo hiểm quốc tế.

Chính bao phủ quy định chi tiết điểm này.

3. Bộ trưởng BộTài chính quy định về văn bản chương trình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụtrợ bảo hiểm so với các cơ sở đào tạo và giảng dạy ở vào nước với quy định việc công nhậnđối với chứng chỉ về phụ trợ bảo đảm do cơ sở huấn luyện và giảng dạy ở quốc tế cấp.”.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Chương VI như sau:

“ChươngVI

DOANHNGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI;CUNG CẤP DỊCH VỤ QUA BIÊN GIỚI”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 105 như sau:

“2. Công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm quốc tế cung cấpdịch vụ bảo đảm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trợ giúp bảohiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên cương theo biện pháp của Chínhphủ.”.

7. Sửa đổi, bổ sung một số khoảncủa Điều 120 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Phát hành và giải đáp thực hiệncác văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, thương mại & dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;xây dựng chiến lược, planer và chính sách phát triển thị phần bảo hiểm ViệtNam;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Giám sát hoạt động kinh doanh bảohiểm thông qua hoạt động nghiệp vụ, tình trạng tài chính, quản lí trị doanh nghiệp,quản trị khủng hoảng rủi ro và vấn đề chấp hành pháp luật của công ty bảo hiểm, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm; áp dụng các biện pháp cần thiếtđể công ty lớn bảo hiểm đảm bảo an toàn cácyêu mong về tài thiết yếu và thực hiện những cam đoan với mặt mua bảo hiểm.

Giám sát vận động cung cấp dịch vụphụ trợ bảo hiểm trải qua việc chấp hành cơ chế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật trong nghành nghề phụ trợ bảo hiểm, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức cung cấpdịch vụ trợ giúp bảo hiểm, điều kiện cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm, cung cấpdịch vụ phụ trợ bảo đảm qua biên giới;”.

8. Bổ sung khoản 9a vào saukhoản 9 Điều 124 như sau:

“9a. Phạm luật quy định về quy chuẩn kỹthuật trong nghành nghề phụ trợ bảo hiểm; nhiệm vụ của cánhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trợ giúp bảo hiểm; điều kiện cung ứng dịch vụ phụtrợ bảo hiểm; cung ứng loại hình thương mại dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; hỗ trợ dịch vụ phụtrợ bảo hiểm qua biên giới;”.

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một trong những điều của dụng cụ Sở hữu trí tuệ

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:

“a) Quyền tải công nghiệp đối vớisáng chế, kiểu dáng công nghiệp, kiến tạo bố trí, thương hiệu được xác lập trêncơ sở ra quyết định cấp văn bằng bảo lãnh của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo thủtục đk quy định tại biện pháp này hoặc thừa nhận đăng ký quốc tế theo điều ướcquốc tế mà lại Cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.

Quyền thiết lập công nghiệp so với nhãnhiệu nổi tiếng được xác lập trên đại lý sử dụng, không dựa vào vào thủ tụcđăng ký.

Quyền tải công nghiệp so với chỉdẫn địa lý được xác lập bên trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo lãnh của cơ quannhà nước gồm thẩm quyền theo thủ tục đăng ký phép tắc tại qui định này hoặc theo điềuước thế giới mà cùng hòa xóm hội chủ nghĩa vn là thành viên;”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào saukhoản 3 Điều 60 như sau:

4. Cách thức tại khoản 3 Điều này cũngáp dụng so với sáng chế được biểu hiện trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặcvăn bằng bảo lãnh sở hữu công nghiệp vị cơ quan cai quản nhà nước về download côngnghiệp ra mắt trong trường hợp việc ra mắt không cân xứng với vẻ ngoài củapháp chế độ hoặc đơn do người không tồn tại quyền đk nộp.”.

Xem thêm: Cách Chơi Game Xếp Hình Cổ Điển Trăm Trận Trăm Thắng, Game Xếp Gạch Cổ Điển

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 61 như sau:

“Điều 61. Trình độ sáng tạo củasáng chế

1. Sáng chế được coi là có trình độsáng chế tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đang được thể hiện công khai dưới hìnhthức sử dụng, tế bào tả bởi văn phiên bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào không giống ở trong nướchoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đối kháng hoặc trước thời điểm ngày ưutiên của đối kháng đăng ký sáng chế trong ngôi trường hợp 1-1 đăng kýsáng chế thừa hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một trong những bướctiến sáng tạo, cần thiết được tạo nên một cách tiện lợi đốivới người có hiểu biết mức độ vừa phải về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

2. Chiến thuật kỹ thuật là sáng tạo đượcbộc lộ theo mức sử dụng tại khoản 3 cùng khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấylàm đại lý để review trình độ sáng chế của trí tuệ sáng tạo đó.”.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số khoảncủa Điều 80 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Tên gọi, chỉ dẫn đã biến chuyển têngọi tầm thường của sản phẩm & hàng hóa theo nhận thức của khách hàng có liên quan trên lãnhthổ Việt Nam;”;

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 như sau:

“3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tựvới một thương hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệucó ngày nộp đối chọi hoặc ngày ưu tiên nhanh chóng hơn, nếu vấn đề sử dụng hướng dẫn địa lý đóđược triển khai thì có tác dụng gây nhầm lẫn về xuất phát thương mại của hànghóa;”.

5. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 89 như sau:

“3. Đơn đk xác lập quyền sở hữucông nghiệp được nộp dưới hiệ tượng văn phiên bản ở dạng giấy mang đến cơ quan cai quản nhànước về quyền cài đặt công nghiệp hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp 1-1 trựctuyến.”.

6. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 4 Chương VIII như sau:

“Mục4

ĐƠNQUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ VÀ XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ”

7. Bổ sung cập nhật Điều 120a vào sauĐiều 120 vào Mục 4 Chương VIII nhưsau:

“Điều 120a. Đề nghị thế giới và xửlý ý kiến đề xuất quốc tế về hướng dẫn địa lý

1. Đề nghị công nhận và bảo hộ chỉ dẫnđịa lý theo điều ước thế giới mà cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩaViệt phái nam đang thảo luận gọi là ý kiến đề xuất quốc tế.

2. Việc ra mắt đề nghị quốc tế, xửlý chủ ý của bạn thứ ba, đánh giá điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lýtrong đề xuất quốc tế được tiến hành theo các quy định tương ứng tại cách thức này đốivới chỉ dẫn địa lý trong đối chọi đăng ký hướng dẫn địa lý được nộpcho cơ quan cai quản nhà nước về quyền mua công nghiệp.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 136 như sau:

“2. Nhà sở hữu thương hiệu có nghĩa vụsử dụng thường xuyên nhãn hiệu. Việc sử dụng thương hiệu bởi bên nhận gửi quyềntheo hòa hợp đồng sử dụng thương hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu củachủ cài đặt nhãn hiệu. Vào trường hợp thương hiệu không được sử dụng tiếp tục từnăm năm trở lên trên thì Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu đó bị dứt hiệu lựctheo lý lẽ tại Điều 95 của nguyên lý này.”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 148 như sau:

“Điều 148. Hiệu lực thực thi hiện hành của hòa hợp đồngchuyển giao quyền cài công nghiệp

1. Đối với những loại quyền download côngnghiệp được xác lập bên trên cơ sở đăng ký theo quy định tạiđiểm a khoản 3 Điều 6 của qui định này, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua công nghiệp chỉ có hiệu lực khi vẫn đượcđăng cam kết tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền download công nghiệp.

2. Đối với những loại quyền mua côngnghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo giải pháp tại điểm a khoản 3 Điều 6của giải pháp này, vừa lòng đồng sử dụng đối tượng người dùng sở hữu công nghiệp có hiệu lực hiện hành theo thỏathuận giữa các bên.

3. Phù hợp đồng sử dụng đối tượng người tiêu dùng sở hữucông nghiệp trên khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng thực hiện nhãn hiệu, bắt buộc đăng kýtại cơ quan thống trị nhà nước về quyền download công nghiệp mớicó quý giá pháp lý so với bên máy ba.

4. đúng theo đồng sử dụng đối tượng sở hữucông nghiệp thản nhiên bị hoàn thành hiệu lực giả dụ quyền cài đặt công nghiệp của bêngiao bị chấm dứt.”.

10. Bổ sung cập nhật khoản 4 với khoản 5vào sau khoản 3 Điều 198 như sau:

“4. Tổ chức, cá thể là bị đối chọi trongvụ khiếu nại xâm phạm quyền cài đặt trí tuệ, ví như được Tòa án kết luận là ko thựchiện hành động xâm phạm tất cả quyền yêu cầu tandtc buộc nguyên đơn giao dịch thanh toán chomình chi tiêu hợp lý để thuê luật sư hoặc các giá cả khác theo nguyên lý củapháp luật.

5. Tổ chức, cá nhân lạm dụng thủ tụcbảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng gây thiệt hại mang lại tổ chức, cá nhân khác thì tổchức, cá thể bị thiệt hại tất cả quyền yêu cầu toàn án nhân dân tối cao buộc mặt lạm dụng thủ tục đóphải bồi thường cho gần như thiệt hại do vấn đề lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi chi phí hợp lý lúc thuê luật sư. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệquyền cài đặt trí tuệ bao gồm hành vi nạm ý vượt vượt phạm vi hoặc phương châm của thủtục này.”.

11. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 205 như sau:

“1. Vào trường phù hợp nguyên đơn chứngminh được hành vi xâm phạm quyền mua trí tuệ làm ra thiệt sợ về đồ dùng chấtcho bản thân thì có quyền yêu ước Tòa ánquyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây:

a) Tổng thiệt hại vật hóa học tính bằngtiền cùng với khoản lợi nhuận nhưng bị đơn đã nhận được do tiến hành hành vi xâm phạmquyền mua trí tuệ, nếu khoản roi bị giảm đi của nguyên đối chọi chưa đượctính vào tổng thiệt hại đồ gia dụng chất;

b) Giá bàn giao quyền thực hiện đốitượng cài trí tuệ với đưa định bị đối kháng được nguyên đơn bàn giao quyền sử dụng đối tượng người tiêu dùng đó theo hòa hợp đồng sửdụng đối tượng người sử dụng sở hữu kiến thức trong phạm vi tương ứng với hành động xâm phạm đãthực hiện;

c) Thiệt sợ hãi vật hóa học theo những cáchtính khác bởi vì chủ thể quyền thiết lập trí tuệ gửi ra cân xứng vớiquy định của pháp luật;

d) vào trường hợp quan yếu xác địnhđược mức bồi thường thiệt sợ hãi về vật chất theo những căn cứ công cụ tại những điểma, b cùng c khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do tòa án nhân dân ấn định,tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không thật năm trăm triệu đồng.”.

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 218 như sau:

“1. Khi người yêu cầu tạm ngưng làm thủtục hải quan đang thực hiện không hề thiếu các nghĩa vụ quy định tại Điều 217 của Luậtnày thì cơ quan hải quan liêu ra đưa ra quyết định tạm dừng làm giấy tờ thủ tục hải quan so với lôhàng. Ban ngành hải quan hỗ trợ cho công ty quyền sở hữu trí tuệ tin tức vềtên và địa chỉ cửa hàng của người gửi hàng; đơn vị xuất khẩu, người nhận mặt hàng hoặc đơn vị nhậpkhẩu; phiên bản mô tả hàng hóa; con số hàng hóa; nước xuất xứcủa sản phẩm & hàng hóa nếu biết, trong thời hạn ba mươi ngày tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định ápdụng biện pháp hành chính để xử lý so với hàng hóa hàng fake về nhãn hiệu vàhàng hóa coppy lậu theo hiện tượng tại khoản 4 Điều 216 của luật pháp này.”.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

1. Luật này có hiệu lực thực hiện từngày 01 mon 11 năm 2019, trừ ngôi trường hợp mức sử dụng tại khoản 4 Điều này.

2. Bổ sung mục32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 danh mục ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh tất cả điều kiệncủa giải pháp Đầu tứ số 67/2014/QH13 đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo Luậtsố 90/2015/QH13, phương pháp số 03/2016/QH14, hiện tượng số 04/2017/QH14 và qui định số28/2018/QH14 như sau:

“32a. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồmtư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảohiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, cung cấp giải quyết bồi hoàn bảo hiểm”.

3. Những dịch vụ phụtrợ bảo hiểm mới phát sinh trong vận động kinh doanh bảo hiểm doChính phủ biện pháp và bắt buộc được sự gật đầu của Ủy ban hay vụ Quốc hội trước lúc ban hành.

4. Các quy định vềsở hữu trí tuệ trên Luật này còn có hiệu lực thi hành từ ngày14 tháng 01 năm 2019 so với các trường phù hợp sau đây:

a) Đơn đăng kýxác lập quyền sở hữu công nghiệp gồm ngày nộp đối chọi từ ngày14 tháng 01 năm 2019;

b) Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Bằng độcquyền sáng chế, bằng độc quyền phương án hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫnđịa lý được cung cấp trên cơ sở đơn đk xác lập quyền download công nghiệp gồm ngàynộp đơn từ thời điểm ngày 14 tháng 01 năm 2019;

c) yêu thương cầu xong hiệu lực của Giấychứng nhận đk nhãn hiệu được triển khai từ ngày 14 mon 01 năm 2019;

d) vụ kiện tụng xâm phạm quyền sở hữu trítuệ được cơ quan gồm thẩm quyền thụ lý từ thời điểm ngày 14 tháng 01 năm 2019; yêu cầukhác về bảo đảm quyền cài trí tuệ được tiến hành từ ngày 14 tháng 01 năm2019.

Điều 4. Quy địnhchuyển tiếp

1. Trong thời hạn 01 năm tính từ lúc ngàyLuật này có hiệu lực, cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo đảm trướcngày Luật này có hiệu lực phải đáp ứng nhu cầu các điều kiện hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ bảohiểm theo biện pháp tại hiện tượng này. Trường hòa hợp hết thời hạn chế độ tại khoản nàymà không đáp ứng các điều kiện theo khí cụ thì cá nhân,tổ chức ko được tiếp tục hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm cho đến khi đáp ứngđủ điều kiện.

2. Các đơn đăng kýsáng chế, chỉ dẫn địa lý được nộp trước thời điểm ngày 14 mon 01 năm 2019 được tiếp tụcxử lý theo khí cụ của biện pháp Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã có sửa đổi, bổsung một trong những điều theo phép tắc số 36/2009/QH12.

3. Những hợp đồng sử dụng thương hiệu đãký kết giữa những bên nhưng chưa được đăng ký kết với cơ quan quản lý nhà nước về quyềnsở hữu công nghiệp trước thời gian ngày 14 tháng 01 năm 2019 chỉ cógiá trị pháp lý so với bên sản phẩm ba kể từ ngày 14 mon 01năm 2019.

4. Những vụ kiện xâm phạm quyền thiết lập trí tuệ đã có được cơ quan gồm thẩm quyền thụ lý trước thời điểm ngày 14 mon 01 năm2019 nhưng không giải quyết ngừng thì tiếp tục áp dụng phương pháp của pháp luật Sở hữutrí tuệ số 50/2005/QH11 đã có sửa đổi, bổ sung một số điều theo pháp luật số36/2009/QH12 nhằm giải quyết.

Luật này được Quốc hội nước Cộnghòa xã hội nhà nghĩa việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.