Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Thư Viện Pháp Luật

Luật sale bảo hiểm (PDF)

Luật bao gồm 9 chương với 129 điều, biện pháp khá cụ thể các nội dung để bảo vệ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. vserpuhove.com xin giới thiệu những nội dung quan trọng đặc biệt mà người sử dụng hay quan lại tâm. Bạn cũng có thể xem các phiên bản luật không thiếu tại đây

+ Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 (Luật số 42/2019/QH14 -Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, chế độ sở hữu trí tuệ )

+ Luật sale bảo hiểm 2010 (Luật số 61/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT sale BẢO HIỂM)

+ Luật marketing bảo hiểm 2000 ( pháp luật số 24/2000/QH10 của Quốc hội : marketing Bảo hiểm)

 

LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT sale BẢO HIỂM 

NỘI DUNG LUẬT kinh doanh BẢO HIỂM MỚI NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7.Bạn đang xem: Luật sale bảo hiểm thuvienphapluat

 Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Bảo hiểm nhân lâu bao gồm:

a) Bảo hiểmtrọn đời;

b) bảo hiểm sinh kỳ;

c)Bảo hiểm tử kỳ;

d) Bảo hiểmhỗnhợp;

đ) Bảo hiểm trả chi phí định kỳ;

e) bảo hiểm liên kếtđầu tư;

g) Bảo hiểmhưu trí.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh bảo hiểm thư viện pháp luật

Bảo hiểm phi nhân lâu bao gồm:

 a) Bảo hiểmtài sản cùng bảo hiểm thiệt hại;

b)Bảohiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và mặt đường hàng không;

c)Bảo hiểm hàngkhông;

d) Bảo hiểmxecơ giới;

đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

e) Bảo hiểmthân tàu và trọng trách dânsự của công ty tàu;

g) Bảo hiểmtrách nhiệm;

h) Bảo hiểmtín dụng vàrủi ro tài chính;

i) bảo hiểm thiệthại kinh doanh;

k)Bảo hiểm nôngnghiệp.

Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

a) Bảo hiểm tai nạn con người;

b) Bảo hiểmy tế;

c) Bảo hiểmchăm sóc sức khoẻ.

Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc

1. Bảo đảm bắt buộc là loại bảo đảm do lao lý quy định về điều kiện bảo hiểm, mức mức giá bảo hiểm, số tiền bảo đảm tối thiểu nhưng mà tổ chức, cá thể tham gia bảo đảm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm cần chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích đảm bảo an toàn lợi ích chỗ đông người và an ninh xã hội.

2. Bảo đảm bắt buộc bao gồm:

A) Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trọng trách dân sự của người vận chuyển hàng không so với hành khách;

B) bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp và công việc đối với chuyển động tư vấn pháp luật;

C) Bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp của chúng ta môi giới bảo hiểm;

D) bảo hiểm cháy, nổ. ( chi tiết)

3. Căn cứ vào nhu yếu phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội từng thời kỳ, cơ quan chỉ đạo của chính phủ trình ubtv Quốc hội nguyên tắc loại bảo hiểm bắt buộc khác.

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phảiđạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do bộ Tài chính quy định.”

 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa mặt mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm, theo đó bên mua bảo đảm phải đóng giá tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trọn hoặc bồi thường cho tất cả những người được bảo đảm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều 19. Trách nhiệm cung ứng thông tin

2. Doanh nghiệp bảo hiểm gồm quyền đối chọi phương đình chỉ tiến hành hợp đồng bảo hiểm và thu tiền phí bảo hiểm đến thời khắc đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo đảm khi mặt mua bảo đảm có trong số những hành vi sau đây:

A) nỗ lực ý đưa thông tin sai sự thật nhằm giao phối kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo đảm hoặc được bồi thường;

B) Không tiến hành các nhiệm vụ trong việc tin báo cho doanh nghiệp bảo đảm theo hình thức tại điểm c khoản 2 Điều 18 của biện pháp này.

3. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm mục tiêu giao phối kết hợp đồng bảo hiểm thì mặt mua bảo hiểm có quyền 1-1 phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải đền bù thiệt hại tạo ra cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp tin sai sự thật.

Xem thêm: Ngành Điều Tra Trinh Sát Là Làm Gì, Ngành Điều Tra Trinh Sát

Điều 21. Giải phù hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hòa hợp hợp đồng bảo đảm có quy định không cụ thể thì lao lý đó được phân tích và lý giải theo hướng có ích cho bên mua bảo hiểm.

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Điều 85. Nội dung vận động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm hoàn toàn có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Giới thiệu, rao bán bảo hiểm;

2. Thu xếp bài toán giao phối kết hợp đồng bảo hiểm;

3. Thu tiền phí bảo hiểm;

4. Thu xếp xử lý bồi thường, trả tiền bảo đảm khi xẩy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

5. Thực hiện các hoạt động khác có tương quan đến việc tiến hành hợp đồng bảo hiểm.

Điều 90. Nội dung vận động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm:

1. Báo tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, giá tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo đảm cho bên mua bảo hiểm;

2. Hỗ trợ tư vấn cho bên mua bảo đảm trong việc reviews rủi ro, lựa chọn mô hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu giá thành bảo hiểm, doanh nghiệp lớn bảo hiểm;

3. Đàm phán, thu xếp giao phối kết hợp đồng bảo đảm giữa doanh nghiệp bảo đảm và bên mua bảo hiểm;

4. Tiến hành các các bước khác có tương quan đến việc tiến hành hợp đồng bảo đảm theo yêu ước của mặt mua bảo hiểm.

 

Điều 98. Đầu bốn vốn

1. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, công dụng và đáp ứng nhu cầu được yêu cầu chi trả liên tục cho các khẳng định theo hợp đồng bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo đảm chỉ được thực hiện vốn rảnh rỗi của bản thân để đầu tư chi tiêu ở việt nam trong các nghành nghề sau đây:

A) sở hữu trái phiếu thiết yếu phủ;

B) mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;

C) marketing bất động sản;

D) Góp vốn vào những doanh nghiệp khác;

Đ) cho vay theo cơ chế của Luật các tổ chức tín dụng;

E) nhờ cất hộ tiền tại các tổ chức tín dụng.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư chi tiêu thuộc các nghành quy định trên khoản 2 Điều này và xác suất vốn nhàn hạ được phép chi tiêu vào mỗi danh mục đầu tư chi tiêu nhằm bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn gia hạn được năng lực thanh toán.

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan tiền ban hành

Nội dung văn bản

 

Luật kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10

Quốc hội

Luật luật về vận động kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 45/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của Luật sale bảo hiểm

Download

Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định cơ chế tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Download

Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm

61/2010/QH12

Quốc hội

Luật sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định cụ thể một số điều của biện pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Luật marketing bảo hiểm với sửa đổi bổ sung cập nhật nghị định 45/2007/NĐ-CP

Download

Thông bốn 124/2012/TT-BTC

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và phép tắc Sửa đổi bổ sung cập nhật luật sale bảo hiểm

Download

Download phụ lục

Thông bốn 125/2012/TT-BTC

Bộ Tài chính

Quy định về các khoản mục túi tiền trong marketing bảo hiểm phi nhân thọ

Download

Thông bốn 232/2012/TT-BTC

Bộ Tài chính

Hướng dẫn kế toán vận dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm và trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài

Download

Nghị định 98/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định về xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, marketing xổ số

Download

Nghị định 68/2014/NĐ-CP

Chính phủ

Sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP

Download

Thông tứ 194/2014/TT-BTC

 

Bộ Tài chính

Sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ 124/2012/TT-BTC với Thông tứ 125/2012/TT-BTC

Download

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định cụ thể thi hành qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật và thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Download

Quyết định 15/QĐ-QLBH

 

Bộ Tài chính

Ban hành quy chế tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Download

 

CẦN TƯ VẤN VỀ LUẬT marketing BẢO HIỂM MỚI NHẤT

Hoặc ước ao trở thành đối tác doanh nghiệp phân phối sản phẩm bảo hiểm với thu nhập cá nhân thu rượu cồn ngay trên tiện ích Moncover, đơn giản bạn tải apps moncover với trở thành đối tác doanh nghiệp của bọn chúng tôi.