Hồ quang hiếu: "tôi làm lại cuộc đời từ quá khứ giang hồ"