An giang cấm karaoke lưu động, các tỉnh thành khác thì sao