Ý Tưởng Kinh Doanh Ở Khu Dân Cư Mới, Khu Đô Thị Mới Lợi Nhuận Cao