5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần Câu hỏi: Cạnh nhà tôi có một công ty sản xuất gỗ thường xuyên hoạt" /> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần Câu hỏi: Cạnh nhà tôi có một công ty sản xuất gỗ thường xuyên hoạt" />

Kinh Doanh Gây Tiếng Ồn

" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="1"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (0) lần4 (1) lần3 (1) lần2 (0) lần1 (0) lần
*

Câu hỏi: Cạnh nhà tôi gồm một công ty sản xuất mộc thường xuyên hoạt động quá giờ, tiếng trang bị chạy khôn cùng to gây ảnh hưởng đến sống của bạn dân ở khu phố. Xin hỏi, luật pháp quy định xử phân phát về hành vi này như thế nào? Xin cảm ơn?
*

Trả lời:

Việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn ào được cơ chế tại Điều 17 của Nghị định số 155 ban hành năm 2016 của chính Phủ, cụ thể như sau:

“Điều 17. Vi phạm các quy định về giờ đồng hồ ồn

1. Phân phát cảnh cáo so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về giờ ồn bên dưới 02 dBA.

Bạn đang xem: Kinh doanh gây tiếng ồn

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi khiến tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn ào từ 02 dBA mang lại dưới 05 dBA.

3. Phạt tiền từ bỏ 5.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng so với hành vi tạo tiếng ồn quá quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về ồn ào từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4. Vạc tiền tự 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khiến tiếng ồn quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn ào từ 10 dBA cho dưới 15 dBA.

5. Phân phát tiền từ 40.000.000 đồng mang đến 60.000.000 đồng so với hành vi khiến tiếng ồn thừa quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về tiếng ồn ào từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6. Phân phát tiền tự 60.000.000 đồng mang lại 80.000.000 đồng đối với hành vi tạo tiếng ồn thừa quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về tiếng ồn ào từ đôi mươi dBA mang lại dưới 25 dBA.

7. Vạc tiền tự 80.000.000 đồng cho 100.000.000 đồng so với hành vi tạo tiếng ồn thừa quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA mang lại dưới 30 dBA.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phạm Hồng Phước Sinh Năm, Just A Moment, Tiểu Sử Phạm Hồng Phước

8. Phát tiền từ bỏ 100.000.000 đồng cho 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn thừa quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về tiếng ồn ào từ 30 dBA mang đến dưới 35 dBA.

9. Phạt tiền từ bỏ 120.000.000 đồng cho 140.000.000 đồng so với hành vi tạo tiếng ồn quá quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA mang lại dưới 40 dBA.

10. Vạc tiền từ 140.000.000 đồng cho 160.000.000 đồng so với hành vi tạo tiếng ồn thừa quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.


11. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cửa hàng từ 03 tháng mang lại 06 tháng so với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 với 7 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động vui chơi của cơ sở trường đoản cú 06 tháng đến 12 tháng so với trường hợp phạm luật quy định tại những khoản 8, 9 với 10 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a)Buộc tiến hành biện pháp sút thiểu ồn ào đạt quy chuẩn chỉnh kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phân phát ấn định trong đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính so với các phạm luật quy định tại Điều này gây ra;

b)Buộc chi trả ngân sách đầu tư trưng ước giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường xung quanh trong trường thích hợp có phạm luật về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm và độc hại tiếng ồn theo định mức, đối kháng giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.”

Bên cạnh đó, theo cơ chế tại Điều 5 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP thì mức vạc tiền đối với hành vi vi phạm luật hành thiết yếu của tổ chức triển khai bằng gấp đôi mức phân phát tiền với thuộc hành vi vi phạm luật hành bao gồm của cá nhân.

Như vậy, tùy từng từng hành vi và mức độ phạm luật quy định về gây tiếng ồn mà các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt chi phí theo điều khoản trên đây.

Ngoài ra, tổ chức có hành động vi phạm sẽ ảnh hưởng đình chỉ hoạt động gây độc hại tiếng ồn cùng đình chỉ hoạt động vui chơi của cơ sở. Đồng thời, buộc tiến hành biện pháp sút thiểu tiếng ồn ào đạt quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, buộc đưa ra trả kinh phí đầu tư trưng cầu giám định, đo đạc với phân tích mẫu môi trường, mà không có biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả là dịch chuyển chỗ khác.