KHÓA LÀ GÌ TIN HỌC 12

1. Mô hình tài liệu quan tiền hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- Mô hình dữ liệu là một trong tập phù hợp những tư tưởng, dùng để biểu hiện CTDL, các làm việc dữ liệu, những ràng buộc tài liệu của một CSDL

- Các các loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) mang đến diễn tả CSDL ở tại mức tư tưởng và mức khung nhìn.

Bạn đang xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình thiết bị lí: (quy mô dữ liệu bậc thấp) cho biết tài liệu được lưu trữ cụ nào.

b. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

- Mô hình dữ liệu dục tình được E.F.Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng chừng hai mươi năm trở lại phía trên các hệ DataBase theo mô hình quan hệ được sử dụng cực kỳ thịnh hành.

- Trong mô hình quan lại hệ:

Về phương diện cấu trúc: Dữ liệu được biểu hiện trong số bảng (mặt hàng, cột).Về khía cạnh làm việc bên trên dữ liệu: Có thể update tài liệu : Thêm, xoá, sửa.Về phương diện ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu vào một bảng buộc phải nhất trí một số buộc ràng.

2. Cửa hàng dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

- CSDL quan tiền hệ: cơ sở dữ liệu được thành lập trên quy mô dữ liệu quan hệ nam nữ.

- Hệ QTCSDL quan hệ : Hệ QTCSDL quan hệ nam nữ dùng để làm chế tác lập, cập nhật cùng khai quật DataBase quan hệ nam nữ.

Xem thêm: In Tên Lên Áo Bóng Đá Online, Ghi Tên Và Số Lên Áo Bóng Đá Trực Tuyến

- Những đặc thù của CSDL quan tiền hệ:

Mỗi quan hệ nam nữ bao gồm một tên tách biệt cùng với thương hiệu những quan hệ nam nữ không giống.Các bộ là minh bạch và sản phẩm công nghệ từ bỏ các bộ là không đặc biệt.Mỗi nằm trong tính bao gồm một thương hiệu rành mạch với trang bị tự các ở trong tính là ko đặc biệt.Quan hệ không tồn tại ở trong tính nhiều trị tuyệt tinh vi.

b. Ví dụ

- Để thống trị học sinhmượn sách tại một ngôi trường học tập, thông thườngquản ngại lí các lên tiếng sau:

tin tức fan mượn sáchThông tin sáchtin tức mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)

*

c. Khóa với liên kết giữa các bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập bao gồm một hay 1 số nằm trong tính của bảng riêng biệt được những thành viên.

- Khoá chính:

Một bảng hoàn toàn có thể có rất nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng bạn ta thường xuyên chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chính.lúc nhập dữ liệu cho một bảng, quý hiếm của rất nhiều bộ trên khóa chủ yếu không được nhằm trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng bao gồm tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khóa phụ thuộc vào quan hệ nam nữ lôgic của các tài liệu chứ không cần phụ thuộc vào vào cực hiếm của những dữ liệu.Nên chọn khóa đó là khóa tất cả ít trực thuộc tính tuyệt nhất.

- Liên kết: Thực chất sự links giữa các bảng là dựa vào trực thuộc tính khóa. Chẳng hạn nằm trong tính số thẻ là khóa của bảng bạn mượn mở ra lại ngơi nghỉ bảng mượn sách đó tạo nên liên kết giữa 2 bảng này.