KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ

Một số cách thức phân tích thị trường, khách hàng, nhu cầu... để xong xuôi Kế hoạch cải tiến và phát triển dịch vụ hay có cách gọi khác Business plan / Sales plan.Sẽ rất bổ ích cho bài dự thi "Sáng chế tạo ý tưởng sale năm 2021" của bạn. Cùngtham khảo bạn nhé!

GỢI Ý 1: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ghê DOANH

*