Hướng dẫn sử dụng visio 2016

Microsoft Visio giúp bạn truyền đạt trực quan liêu thông tin phức hợp từ nhiều nguồn dữ liệu: nhanh chóng tạo sơ đồ tiến trình chuyên nghiệp, tiến trình, phiên bản đồ quy trình, sơ trang bị tổ chức, sơ đồ phong cách xây dựng CNTT, sơ vật mặt bằng, v.v.; Giữ cho những điểm tài liệu sơ đồ luôn luôn cập nhật bằng cách kết nối thẳng các bộ phận sơ đồ gia dụng với nguồn dữ liệu; sử dụng đồ họa tài liệu để dễ dàng và đơn giản hóa và nâng cao khả năng hiển thị thông tin phức tạp; coi và chia sẻ các sơ đồ dùng Visio cập nhật nhất từ phần đông mọi chỗ với Visio cho web.

Chọn chủng loại trong Visio

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nhận hỗ trợ với Visio:

Chọn Tell me what you want lớn do.Nhập nội dung bạn có nhu cầu trợ giúp.Chọn một trong các các hiệu quả tìm tìm hoặc chọn Get Help on và lựa chọn 1 chủ đề trợ giúp.

Bài viết trực thuộc về: vserpuhove.com