Hướng dẫn sử dụng máy in canon lbp 8780x

Thiết lập bằng cách mang lại phép ứng dựng tự quyết định phương pháp kết nối nào là tối ưu mang lại môi trường thiết bị của bạn: Connect via wireless router hoặc Direct Connection.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy in canon lbp 8780x


Khi kết nối một thiết bị khác trong khi đã có một thiết bị (như smartphone) được kết nối với máy in, hãy kết nối thiết bị mới này bằng phương thức kết nối giống như thiết bị đã được kết nối.Nếu bạn kết nối bằng phương thức kết nối khác, kết nối với thiết bị đã được sử dụng sẽ bị tắt.

Không thể thực hiện kết nối bằng mạng có dây trên máy in ko hỗ trợ kết nối có dây.

Xem thêm: Dùng Thử Trình Duyệt Samsung Browser Là Gì, Samsung Internet Browser


Kết nối qua bộ định tuyến ko dây

Không thể sử dụng máy in này qua kết nối Wi-Fi và mạng LAN có dây (cáp Ethernet) cùng một lúc.Kiểm tra xem thiết bị có được kết nối với bộ định tuyến không dây không. Để tìm hiểu cách kiểm tra cài đặt, xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm với bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ nhà sản xuất.Đối với một thiết bị đã được kết nối với máy in mà không sử dụng bộ định tuyến không dây, kết nối lại thiết bị này trải qua bộ định tuyến ko dây.Cấu hình, các chức năng bộ định tuyến, quy trình thiết lập và các cài đặt bảo mật của các thiết bị mạng khác nhau tùy thuộc vào môi trường hệ thống. Để tìm hiểu bỏ ra tiết, xem hướng dẫn sử dụng mang lại thiết bị mạng hoặc liên hệ nhà sản xuất.Kiểm tra coi thiết bị của bạn có hỗ trợ IEEE802.11n (2.4 GHz/5 GHz), IEEE802.11g, IEEE802.11b hoặc IEEE802.11a (5 GHz).Nếu đặt thiết bị của bạn ở chế độ "chỉ IEEE802.11n", không thể sử dụng WEP hoặc TKIP như giao thức bảo mật. Rứa đổi giao thức bảo mật mang lại thiết bị thành giao thức khác với WEP và TKIP hoặc thay đổi cài đặt thành cài đặt khác với "chỉ IEEE802.11n."Kết nối giữa thiết bị và bộ định tuyến ko dây sẽ tạm thời bị tắt trong quá trình vậy đổi cài đặt. Không đi đến màn hình tiếp theo của hướng dẫn này cho đến khi thiết lập hoàn tất.Khi sử dụng tại văn phòng, hãy hỏi ý kiến người quản trị mạng của bạn.Lưu ý rằng nếu bạn kết nối với một mạng mà ko có biện pháp bảo mật, các thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ cho mặt thứ ba.

Kết nối trực tiếp (Chế độ điểm truy vấn nhập)

*
Quan trọng

Nếu một thiết bị được kết nối với Internet thông qua bộ định tuyến ko dây, và sau đó bạn kết nối thiết bị này với máy in ở chế độ Kết nối trực tiếp, kết nối hiện tại giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây sẽ bị tắt. Vào trường hợp đó, kết nối của thiết bị có thể tự động chuyển sang trọng kết nối dữ liệu di động tùy theo thiết bị của bạn. Khi bạn kết nối với mạng internet bằng kết nối dữ liệu di động, bạn có thể phải trả phí kết nối tùy hợp đồng dịch vụ của bạn.Khi bạn kết nối một thiết bị và máy in bằng Kết nối trực tiếp, tin tức kết nối sẽ được lưu vào cài đặt Wi-Fi. Thiết bị có thể được kết nối tự động với máy in ngay lập tức cả sau khi ngắt kết nối thiết bị hoặc kết nối thiết bị với một bộ định tuyến không dây khác.Bạn không thể kết nối với một bộ định tuyến không dây và máy in cùng một lúc ở chế độ Kết nối trực tiếp. Nếu bạn có bộ định tuyến ko dây, chúng tôi khuyên nhủ bạn dùng bộ định tuyến không dây để kết nối với máy in.Để ngăn cấm đoán kết nối tự động với máy in ở chế độ Kết nối trực tiếp, hãy núm đổi chế độ kết nối sau thời điểm sử dụng máy in hoặc thiết lập không kết nối tự động trong phần cài đặt Wi-Fi của thiết bị.Để tìm hiểu đưa ra tiết về cách nuốm đổi cài đặt của thiết bị, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.Nếu bạn kết nối thiết bị và máy in bằng Kết nối trực tiếp, kết nối internet có thể không khả dụng tùy thuộc vào môi trường hệ thống của bạn. Vào trường hợp đó, các dịch vụ của website dành đến máy in có thể ko sử dụng được.Ở chế độ Kết nối trực tiếp, bạn có thể kết nối đến năm thiết bị cùng một lúc. Nếu bạn cố gắng kết nối thiết bị thứ sáu trong những khi đã kết nối năm thiết bị, sẽ có lỗi xảy ra.Nếu xảy ra lỗi, ngắt kết nối thiết bị không sử dụng máy in, rồi cấu hình lại các cài đặt.Các thiết bị được kết nối với máy in bằng Kết nối trực tiếp ko thể giao tiếp với nhau.Các cập nhật của phần mềm điều khiển cho máy in không khả dụng lúc sử dụng Kết nối trực tiếp.Khi một thiết bị được kết nối với máy in mà ko dùng bộ định tuyến ko dây và bạn muốn cài đặt lại, trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị này. Tắt kết nối giữa thiết bị và máy in vào màn hình cài đặt Wi-Fi.

Kết nối bằng mạng có dây

Không thể sử dụng máy in này qua kết nối Wi-Fi và mạng LAN có dây (cáp Ethernet) cùng một lúc.Khi sử dụng bộ định tuyến, kết nối máy in và thiết bị với phía mạng LAN (cùng phân đoạn mạng).