Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821

Cách hạch toán thù chi phí thuế TNDoanh Nghiệp trên thông tin tài khoản 821. Hạch toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm bợ tính hàng Quý, Quyết tân oán thuế TNDoanh Nghiệp thời điểm cuối năm và một số trong những nghiệp vụ đa số tương quan cho thuế TNDoanh Nghiệp hiện nay hành.

1. Tài khoản kế toán thực hiện để hạch toán ngân sách thuế TNDN:

1.1. Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập công ty lớn hiện hành

Bên Nợ:

– Thuế các khoản thu nhập công ty lớn yêu cầu nộp tính vào ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành tạo ra vào năm;

– Thuế thu nhập cá nhân công ty lớn của những thời gian trước phải nộp bổ sung bởi vì vạc hiện tại không nên sót ko xung yếu của những năm ngoái được ghi tăng ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành của năm hiện nay.

Bạn đang xem: Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821

Bên Có:

– Số thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện nay hành thực tế buộc phải nộp những năm nhỏ hơn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn nhất thời bắt buộc nộp được sút trừ vào ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hiện nay hành vẫn ghi dấn trong năm;

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm vị phát hiện nay không nên sót không xung yếu của các năm kia được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập công ty lớn hiện hành trong thời hạn hiện tại;

– Kết chuyển chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành vào mặt Nợ thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả ghê doanh”.

1.2. Tài khoản 8211 – “giá cả thuế thu nhập công ty lớn hiện nay hành” không tồn tại số dư vào cuối kỳ.

2. Một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh nhà yếu

1. Xác định thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, lúc xác minh thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn nhất thời yêu cầu nộp theo cơ chế của Luật thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn, kế toán phản chiếu số thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành tạm bợ đề xuất nộp vào chi phí Nhà nước vào ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211- giá cả thuế thu nhập cá nhân công ty hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.

2. khi nộp thuế thu nhập cá nhân công ty lớn vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…

3. Số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm bợ cần nộp

Cuối năm tài chính, địa thế căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế cần nộp theo tờ knhì quyết toán thù thuế hoặc số thuế bởi vì cơ quan thuế thông báo buộc phải nộp:

+ Nếu số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thực tiễn yêu cầu nộp trong những năm to hơn số thuế các khoản thu nhập công ty lớn trợ thì yêu cầu nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện tại hành còn buộc phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211- Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện nay hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.

+ Nếu số thuế thu nhập cá nhân công ty lớn thực tiễn đề xuất nộp trong thời gian nhỏ dại hơn số thuế thu nhập công ty lâm thời yêu cầu nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211- giá cả thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện hành.

Xem thêm: Cách Học Ý Nghĩa Các La Bài Tarot Hiệu Quả 2021, Tarot Council

4. Hạchtân oán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nên nộp

Trường thích hợp phân phát hiện nay không đúng sót ko hiểm yếu của những năm trước liên quan cho thuế các khoản thu nhập công ty đề xuất nộp của những năm trước, công ty được hạch tân oán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các thời gian trước vào ngân sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành của năm phân phát hiện nay sai sót.

+ Trường hòa hợp thuế thu nhập cá nhân công ty hiện hành của các năm kia cần nộp bổ sung cập nhật vày vạc hiện không nên sót không xung yếu của những năm trước được ghi tăng ngân sách thuế thu nhập công ty hiện hành của năm hiện thời, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện tại hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập cá nhân công ty lớn.

+ Trường hợp số thuế thu nhập cá nhân công ty lớn yêu cầu nộp được ghi bớt vày phân phát hiện tại không nên sót ko trọng yếu của các năm ngoái được ghi sút ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hiện nay hành trong thời gian hiện thời, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 – Chi tiêu thuế thu nhập công ty lớn hiện tại hành.

5) Cuối kỳ kế toán thù, kết đưa chi phí thuế các khoản thu nhập hiện nay hành, ghi:

+ Nếu TK 8211 gồm số tạo ra Nợ to hơn số gây ra Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211- Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập công ty hiện nay hành.

+ Nếu TK 8211 có số tạo ra Nợ nhỏ dại hơn số gây ra Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành

Có TK 911 – Xác định công dụng marketing.

Ví dụ cụ thể: Cnạp năng lượng cứ bên trên báo cáo tiền giấy có số liệu nhỏng bảng CĐTK sau:

– Số thuế TNDN tạm tính nộp trong năm 2017: 3.500.000

– Số thuế TNDN phải nộp cuối năm 2017

19.819.197 *20% = 3.968. 839

– Trường hợp này: Số thuế TNDoanh Nghiệp cuối năm quyết toán bên trên tờ khai thuế nhiều hơn số tiền thuế TNDN tạm tính là :

3.968. 839 – 3.500.000 =1.163.839

*

3. Tờ knhì quyết toán thuế cuối năm

– Mẫu tờ khải quyết toán thù thuế TNDN cuối năm số 03-1A/TNDN