Sau 13 Năm: Người Thành Doanh Nhân, Kẻ Suýt Tự Tử Vì Nợ Nần