Get a hold of là gì

Nghĩa rộng:

Kiếm được cái gì đó, mang được vật gì đó, thường là 1 trong cách nặng nề khăn, rất có thể là vì cái đó không tồn tại nhiều (to acquire or obtain something)

Tiếng Việt bao gồm cách sử dụng tương tự:

Kiếm được, mò được, moi được, móc được…

Ví dụ: