EYELASH EXTENSION LÀ GÌ

Khách sản phẩm người quốc tế cũng liên tiếp liên lạc tới nước ta để đặt gia công lông mi giả.

Các khách hàng, đặc trưng từ Mỹ liên tiếp tìm các công ty thêm vào lông mi hoặc các xưởng làm cho lông ngươi giả tại vn để liên hệ đặt có tác dụng lông mi.

Chính vì đó, việc dịch nghĩa đúng chuẩn về lông mi trả trong tiếng Anh đang siêu được quan tâm!

Trong bài viết hôm nay, Công ty tiếp tế lông ngươi giả Momi đang có nội dung bài viết chi viết dịch nghĩa về những loại lông mi đưa trong giờ Anh.

*

Lông mi trả tiếng Anh

Lông mi đưa tiếng Anh là False eyelashes

Nối ngươi tiếng anh là gì?

Nối ngươi tiếng Anh là eyelash extensions

Bạn đề nghị phân biệt rõ từ cội và nhiều từ để tránh bị nhầm lẫn

Eyelash: gai lông mi