ĐOẠT LÀ GÌ

① Cướp: 掠奪 Cướp đoạt; 劫奪 Cướp bóc; 巧取豪奪 Lừa gạt cướp bóc; ② Giật: 奪錦標 Giật giải (thưởng); 奪紅旗 Giật cờ đỏ; ③ Tước (đoạt), lấy đi: 剝奪 Tước đoạt; ④ (văn) Giải quyết, quyết định: 定奪 Định đoạt; 裁奪 Quyết định; ⑤ (văn) Sót rớt: 訛奪 Sai sót; ⑥ (văn) Đường bé nhỏ.

Bạn đang xem: Đoạt là gì1. (Động) Cướp, chống rước. ◎Như: “sang trọng đoạt” 搶奪 lag cướp, “kiếp đoạt” 劫奪 cướp bóc tách.2. (Động) Bóc lột, tước đoạt trừ. ◎Như: “bác đoạt” 剝奪 tách bóc lột.3. (Động) Giành mang, trỡ ràng thủ. ◎Như: “tranh đoạt” 爭奪 không nhường nhịn, “giành tiêu” 奪標 lag giải.4. (Động) Lầm lỡ, làm mất. ◇Mạnh Tử 孟子: “Bách chủng loại đưa ra điền, đồ vật chiếm kì thì, sổ khẩu bỏ ra gia khả dĩ vô sinh hĩ” 百畝之田, 勿奪其時, 數口之家可以無饑矣 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Ruộng trăm chủng loại, đừng lỡ mất thời cơ, bên mấy miệng nạp năng lượng khả dĩ khỏi bị đói vậy.5. (Động) Quyết định. ◎Như: “tài đoạt” 裁奪, “định đoạt” 定奪 đều là nghĩa quyết định bắt buộc chăng cả.6. (Động) Xông ra, sấn ra. ◎Như: “đoạt môn nhi xuất” 奪門而出 xông cửa ngõ nhưng ra, “lệ tdiệt đoạt khuông nhi xuất” 淚水奪眶而出 nước mắt trào ra vành mắt.7. (Động) Rực ranh mãnh, bắt mắt. ◎Như: “quang đãng thải giành mục” 光彩奪目 Color rực rỡ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giả Chánh nhất cử mục, loài kiến Bảo Ngọc trạm trên cân nặng chi phí, trạng thái phiêu dật, tú sắc đoạt nhân” 賈政一舉目, 見寶玉站在跟前, 神彩飄逸, 秀色奪人 (Đệ nhị thập tam hồi) Giả Chính ngước mắt nhìn, thấy Bảo Ngọc đứng ngay trước mặt, dáng vẻ điệu thanh khô nhã, vẻ khía cạnh tuấn tú.8. (Động) Bỏ sót. ◎Như: “ngoa đoạt” 訛奪 thải trừ.9. (Danh) Con con đường không lớn.
① Cướp đem, mang ức hiếp của tín đồ ta Gọi là chiếm. Như quý phái giành 搶奪 đơ cướp, kiếp giành 劫奪 cướp tách bóc, v.v. Phàm rước mức độ nhưng lấy được hơn fan cũng Điện thoại tư vấn là đoạt.② Quyết định, nlỗi tài chiếm 裁奪, định đoạt 定奪 rất nhiều là nghĩa ra quyết định nên chăng cả.③ Văn uống trường đoản cú bao gồm địa điểm rách nát mất cũng call là đoạt. Ðường eo hẹp.

Xem thêm: Hồ Quang Hiếu Cao Bao Nhiêu, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nam Ca Sĩ


① Cướp: 掠奪 Cướp đoạt; 劫奪 Cướp bóc; 巧取豪奪 Lừa gạt cướp bóc; ② Giật: 奪錦標 Giật giải (thưởng); 奪紅旗 Giật cờ đỏ; ③ Tước (đoạt), rước đi: 剝奪 Tước đoạt; ④ (văn) Giải quyết, quyết định: 定奪 Định đoạt; 裁奪 Quyết định; ⑤ (văn) Sót rớt: 訛奪 Sai sót; ⑥ (văn) Đường thon thả.
Sai. Lầm lẫn — Dùng sức mạnh vật dụng hóa học hoặc tinh thần để đưa đồ gì có tác dụng của chính bản thân mình — Quyết định xem gồm yêu cầu hay không. Chẳng hạn Định giành — Bỏ đi. Lấy đi. Chẳng hạn. Tước chiếm.

bác đoạt 剝奪 • bạch đoạt 白奪 • chiếm phần giành 占奪 • chước giành 酌奪 • định giành 定奪 • đoạt chức 奪職 • chiếm mục 奪目 • giành phách 奪魄 • giành quyền 奪權 • đoạt thủ 奪取 • đoạt vị 奪位 • lược đoạt 掠奪 • nhiễu chiếm 擾奪 • nhương chiếm 攘奪 • sỉ chiếm 裭奪 • soán thù giành 篡奪 • tài đoạt 裁奪 • tập đoạt 襲奪 • tiếm chiếm 僭奪 • tiệt giành 截奪 • trỡ đoạt 爭奪 • tước chiếm 削奪 • xâm giành 侵奪
• Khiển ngộ - 遣遇 (Đỗ Phủ)• Ký Lý thập nhị Bạch nhị thập vận - 寄李十二白二十韻 (Đỗ Phủ)• Lâm hoa - 林花 (Nguyễn Văn uống Siêu)• Minc phi - 明妃 (Tào Tuyết Cần)• Nhiệt Hải hành tống Thôi thị ngự hoàn khiếp - 熱海行送崔侍御還京 (Sầm Tham)• Pháo đài - 炮臺 (Nguyễn Du)• Thiếp bạc phận - 妾薄命 (Đỗ Thẩm Ngôn)• Tmùi hương xuân kỳ 4 - 傷春其四 (Đỗ Phủ)• Tống Trường Tôn cửu thị ngự phó Vũ Uy phán quan lại - 送長孫九侍御赴武威判官 (Đỗ Phủ)• Tự khiếp phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách từ - 自京赴奉先縣詠懷五百字 (Đỗ Phủ)