Diễn viên thanh duy: ‘nhiều người nhìn vào nói tôi sợ vợ’