Đề cương kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (394.75 KB, 7 trang )


Bạn đang xem: Đề cương kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

BỘTÀICHÍNHĐỀCƯHọ vàtên:VươngThị HảiLớp niênchế:CQ49/17.02Lớp tínchỉ:Hà Nội,Tháng 4CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG vào DOANH NGHIỆP THƯƠNGMẠI NHỎ VÀ VỪA1.1.Sự cần thiết phải tổ chức triển khai kế toán bán sản phẩm và xác định hiệu quả bánhàng trong công ty lớn thương mại nhỏ tuổi và vừa.1.1.1. Bán sản phẩm và xác định công dụng bán hàng.1.1.1.1. Quan niệm về bán hàng
1.1.1.2. Khái niệm xác định công dụng bán hàng1.1.1.3. Quan hệ giữa bán hàng và xác định tác dụng bán hàng1.1.2. Yêu thương cầu cai quản đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả bánhàng1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán sản phẩm trongdoanh nghiệp thương mại1.1.4. Trọng trách của kế toán bán hàng và khẳng định kết quả bán hàng trong1.2.doanh nghiệp yêu đương mạiKế toán bán sản phẩm và khẳng định kết quả bán sản phẩm trong doanh nghiệpthương mại bé dại và vừa.1.2.1. Các phương thức bán sản phẩm và hình thức thanh toán1.2.1.1. Phương thức bán hàng1.2.1.1.1. Phân phối buôn1.2.1.1.2. Buôn bán lẻ1.2.1.1.3. Những phương thức khác1.2.1.2. Các hiệ tượng thanh toán1.2.1.2.1. Trả chi phí ngay1.2.1.2.2. Trả sau1.2.1.2.3. Trả góp1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp lớn thương mại1.2.2.1. Phương thức xác định vị vốn hàng bán1.2.2.2. Hội chứng từ, thông tin tài khoản sử dụng1.2.2.3. Trình tự kế toán1.2.2.3.1. Hạch toán giá bán vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thườngxuyên1.2.2.3.2. Hạch toán giá bán vốn hàng buôn bán theo cách thức kiểm kê định kỳ1.2.3. Kế toán tài chính doanh thu bán sản phẩm trong doanh nghiệp lớn thương mại
1.2.3.1. Khái niệm lệch giá và điều kiện ghi nhậnĐề cương bỏ ra tiếtPage 21.2.3.2. Hội chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng1.2.3.3. Trình tự kế toán một vài nghiệp vụ công ty yếu1.2.3.3.1. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ1.2.3.3.2. Trường hợp công ty lớn tính thuế GTGT theo phương thức trựctiếp1.2.4. Kế toán những khoản sút trừ doanh thu1.2.4.1. Nội dung1.2.4.2. Bệnh từ và tài khoản sử dụng1.2.4.3. Trình từ bỏ kế toán một trong những nghiệp vụ nhà yếu1.2.5. Kế toán giá cả bán hàng1.2.5.1. Nội dung1.2.5.2. Triệu chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng1.2.5.3. Trình trường đoản cú kế toán một số nghiệp vụ nhà yếu1.2.6. Kế toán đưa ra phí quản lý doanh nghiệp1.2.6.1. Nội dung1.2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng1.2.6.3. Trình trường đoản cú kế toán một vài nghiệp vụ công ty yếu1.2.7. Kế toán xác định tác dụng bán hàng1.2.7.1. Nội dung1.2.7.2. Chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng1.2.7.3. Trình từ bỏ kế toán một vài nghiệp vụ công ty yếu1.3. Tổ chức khối hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định công dụng bán hàngtrong công ty lớn thương mại
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật cam kết chung1.3.1.1. Các loại sổ và Sơ vật ghi sổ1.3.1.2. Ưu điểm cùng hạn chế1.3.2. Hiệ tượng kế toán Nhật ký kết – Sổ cái1.3.2.1. Những loại sổ với Sơ đồ vật ghi sổ1.3.2.2. Ưu điểm và hạn chế1.3.3. Bề ngoài kế toán chứng từ ghi sổ1.3.3.1. Những loại sổ và Sơ đồ dùng ghi sổ1.3.3.2. Ưu điểm cùng hạn chế1.3.4. Vẻ ngoài kế toán Nhật cam kết – chứng từ1.3.4.1. Những loại sổ và Sơ đồ vật ghi sổ1.3.4.2. Ưu điểm và hạn chế1.3.5. Tổ chức kế toán bán hàng trong đk áp dụng công nghệ thông tin(kế toán máy)Đề cương chi tiếtPage 31.3.5.1. Sơ đồ dùng ghi sổ1.3.5.2. Ưu điểm với hạn chế1.4. Tổ chức trình diễn thông tin bán hàng và xác định kết quả bán hàng trênbáo cáo tài chính1.4.1. Những chỉ tiêu và ý nghĩa sâu sắc các tiêu chí về bán sản phẩm và xác minh kết quảbán sản phẩm trên report tài chính1.4.1.1. Chỉ tiêu Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ1.4.1.2. Chỉ tiêu những khoản bớt trừ doanh thu1.4.1.3. Chỉ tiêu lệch giá thuần và các khoản sút trừ doanh thu1.4.1.4. Tiêu chuẩn Giá vốn hàng bán1.4.1.5. Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ
1.4.1.6. Chỉ tiêu túi tiền bán hàng1.4.1.7. Chỉ tiêu chi phí thống trị doanh nghiệp1.4.2. Giải pháp lập các chỉ tiêu về bán hàng và khẳng định kết quả bán hàng trênbáo cáo tài chính1.4.2.1. Tiêu chí Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ1.4.2.2. Chỉ tiêu những khoản giảm trừ doanh thu1.4.2.3. Chỉ tiêu doanh thu thuần và những khoản bớt trừ doanh thu1.4.2.4. Tiêu chuẩn Giá vốn hàng bán1.4.2.5. Tiêu chí Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ1.4.2.6. Chỉ tiêu túi tiền bán hàng1.4.2.7. Chỉ tiêu đưa ra phí làm chủ doanh nghiệpCHƯƠNG II: THỤC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNGPÔN.2.1. Trình làng về doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhập vào Hoàng Pôn2.1.1. Quá trình hình thành và trở nên tân tiến của công ty2.1.1.1. Ra mắt sơ lược về công ty2.1.1.2. Lịch sử hào hùng hình thành và cải cách và phát triển của công ty2.1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng vài năm sát đây2.1.2. Đặc điểm tổ chức marketing của công ty2.1.3. Đặc điểm tổ chức cai quản hoạt động sale của Công ty2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ những bộ phận2.1.4. Đặc điểm tổ chức triển khai công tác kế toán tại Công tyĐề cương đưa ra tiếtPage 42.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán trên công ty
2.1.4.2. Các chính sách, chính sách kế toán vận dụng tại Công ty2.1.4.3. Đặc điểm ứng dụng kế toán Misa SME.NET 2010 được thực hiện tại2.2.công tyThực trạng tổ chức triển khai công tác kế toán bán sản phẩm và xác định kết quả bánhàng tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn2.2.1. Kế toán tài chính doanh thu bán hàng và những khoản sút trừ doanh thu2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng2.2.1.1.1. Quy trình bán hàng của công ty2.2.1.1.2. Những phương thức bán hàng của công ty2.2.1.1.3. Những phương thức giao dịch của công ty2.2.1.1.4. Chính sách bán hàng của công ty2.2.1.1.5. Bệnh từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ vào kế toándoanh thu cung cấp hàng2.2.1.1.6. Thông tin tài khoản sử dụng với trình từ kế toán những nghiệp vụ chủ yếu tạicông ty2.2.1.1.7. Minh họa nghiệp vụ bán sản phẩm tại công ty2.2.1.1.7.1. Ví dụ như về nghiệp vụ bán sản phẩm thu tiền ngay2.2.1.1.7.2. Lấy một ví dụ về nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền2.2.1.2. Kế toán những khoản sút trừ lệch giá tại công ty2.2.1.2.1. Nội dung2.2.1.2.2. Chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng2.2.1.2.3. Trình trường đoản cú kế toán một số trong những nghiệp vụ nhà yếu2.2.2. Kế toán giá vốn hàng phân phối tại Công ty2.2.2.1. Cách thức xác định vị vốn hàng buôn bán tại công ty2.2.2.2. Hội chứng từ thực hiện và quy trình giao vận chứng từ trong kế toángiá vốn hàng bán2.2.2.3. Thông tin tài khoản sử dụng và quy trình kế toán vào kế toán giá chỉ vốn hàng

Xem thêm: Á Quân The Face 2016 Chúng Huyền Thanh Tiểu Sử, Chúng Huyền Thanh Tiểu Sử

bán2.2.3. Kế toán chi tiêu bán hàng2.2.3.1. Nội dung đưa ra phí bán hàng tại công ty2.2.3.2. Triệu chứng từ và tài khoản sử dụng2.2.3.3. Trình tự kế toán các nghiệp vụ nhà yếu2.2.3.4. Minh họa nhiệm vụ cụ thể2.2.4. Chi phí làm chủ doanh nghiệp2.2.4.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty2.2.4.2. Bệnh từ và tài khoản sử dụngĐề cương đưa ra tiếtPage 52.2.4.3. Trình tự kế toán những nghiệp vụ nhà yếu2.2.4.4. Minh họa nhiệm vụ cụ thể2.2.5. Kế toán khẳng định kết quả bán sản phẩm tại Công ty2.2.5.1. Câu chữ kế toán xác định kết quả bán sản phẩm tại công ty2.2.5.2. Bệnh từ và tài khoản sử dụng2.2.5.3. Trình từ bỏ kế toán những nghiệp vụ công ty yếu2.2.5.4. Minh họa về xác định tác dụng bán hàng, xem và kết xuất những loại sổ,báo cáoCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁNHÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PÔN.3.1.Nhận xét bình thường về công tác làm việc kế toán tại công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Hoàng Pôn3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế3.2. Dấn xét về tổ chức triển khai kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tạiCông ty cp Xuất nhập vào Hoàng Pôn3.2.1. Ưu điểm3.2.2. Hạn chế3.3. Hoàn thiện tổ chức triển khai kế toán bán sản phẩm và xác minh kết quả bán hàng tạiCông ty cổ phần Xuất nhập vào Hoàng Pôn3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và khẳng định kếtquả bán hàng3.3.2. Một trong những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức triển khai kế toán bán hàng và xác địnhkết quả bán hàng tại công tyTrên trên đây là cục bộ đề cương chi tiết đề tài “Tổ chức công tác làm việc kế toán bánhàng và xác định kết quả bán sản phẩm tại doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhập vào HoàngPôn” của em. Tuy đã cố gắng hoàn thiện tuy nhiên đề cương không tránh ngoài nhữngthiếu sót, vày vậy em rất mong muốn nhận được sự chỉ bảo của cô ấy để bản đề cương cứng đượchoàn thiện hơn.Đề cương chi tiếtPage 6Em xin thực tình cảm ơn!Đề cương bỏ ra tiếtPage 7
*
107 hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán bán hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp lâm quánh sản thành phố hà nội 60 351 0
*
172 trả thiện tổ chức triển khai công tác Kế toán bán sản phẩm nhập khẩu tại doanh nghiệp lâm đặc sản hà thành 60 361 0
*
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI 12 282 0
*
Tài liệu chăm đề giỏi nghiệp "Kế toán bán sản phẩm nhập khẩu tại Tổng doanh nghiệp Thép Việt Nam" pdf 36 1 3
*
*
Đề cương cụ thể luận văn kế toán bán hàng - ĐH dịch vụ thương mại 4 13 412
*