Code Tâm Valorant

Tối ưu hóa cài đặt trong trò chơi là một trong số ít cách để các tay súngcó thể vượt mặtđối thủ trong VALORANT. Từ đồ họa đến sensitive, bạn sẽ cần thiết lập các cài đặt tối ưu nhất để phù hợp với phong cách chơi của mình.


*
Mọi cài đặt trong Valorant, bao gồm cả crosshair, đều rất quan trọng

Mặc dù sở thích cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cài đặt của bạn, nhưng bạn luôn có thể lấy một trang ra khỏi sách của người chơi chuyên nghiệp để đẩy nhanh quá trình.

Các proplayerdành hàng giờ để tối ưu hóa cài đặt trong trò chơi của họ để đảm bảo họ có thể hoạt động ở mức cao nhất. Không tội gì mà không tham khảo đúng không nhỉ?

VALORANT cũng cho phép người chơi sao chép và dán mã hình chữ thập của những người chơi khác. Tính năng tiết kiệm thời gian này loại bỏ phỏng đoán khi tạo lại hình chữ thập của người chơi.

Dưới đâylà mã crosshair của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp mà vserpuhove.com có thể tổng hợp được!

Tuyển thủCrosshair code
100 Thieves Asuna0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0
100 Thieves Hiko0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0
Acend cNed0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
DRX stax0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
DRX Rb0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
DRX Zest0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
DRX BuZz0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
DRX MaKo0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
FnaticBoaster0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
Fnatic Mistic0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Fnatic Magnum0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;z;3;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0;S;c;1;s;0.762;o;1
Fnatic Derke0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1
KRÜ NagZ0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
KRÜ Klaus0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0
KRÜ Mazino0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
KRÜ delz1k0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
KRÜ keznit0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
OpTic FNS0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic Victor0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic crashies0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic yay0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Paper Rex Jinggg0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5
Paper Rex mindfreak0;P;c;1;o;0.723;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Paper Rex f0rsakeN0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1
Paper Rex Benkai0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0
Paper Rex d4v410;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Sentinels TenZ0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;10;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Sentinels ShahZaM0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0
Sentinels Sick0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1t;0;1a;0.379
Sentinels Dapr0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
Sentinels Sinatraa0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0
StreamerShroud0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
The Guard neT0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0
The Guard valyn0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
The Guard trent0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0
The Guard Sayaplayer0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1
The Guard JonahP0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports foxz0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports sushiboys0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports sScary0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0
Xerxia Esports Crws0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798
Xerxia Esports Surf0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
ZETA Division Laz0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0
ZETA Division crow0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1
ZETA Division Dep0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
ZETA Division SugarZ3ro0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
ZETA Division TENNN0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0