Thành lập công ty nhưng không hoạt động có sao không? có bị phạt không?